Tin HayTin Mới

K͟h͟ở͟i͟ ͟t͟ố͟ ͟4͟ ͟b͟ị͟ ͟c͟a͟n͟,͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟g͟i͟a͟m͟ ͟3͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟t͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟“͟T͟ị͟n͟h͟ ͟t͟h͟ấ͟t͟ ͟B͟ồ͟n͟g͟ ͟L͟a͟i͟”͟

(͟N͟L͟Đ͟O͟)͟ ͟-͟ ͟4͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟t͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟“͟T͟ị͟n͟h͟ ͟t͟h͟ấ͟t͟ ͟B͟ồ͟n͟g͟ ͟L͟a͟i͟”͟ ͟b͟ị͟ ͟k͟h͟ở͟i͟ ͟t͟ố͟ ͟g͟ồ͟m͟:͟ ͟L͟ê͟ ͟T͟ù͟n͟g͟ ͟V͟â͟n͟,͟ ͟L͟ê͟ ͟T͟h͟a͟n͟h͟ ͟H͟o͟à͟n͟ ͟N͟g͟u͟y͟ê͟n͟,͟ ͟L͟ê͟ ͟T͟h͟a͟n͟h͟ ͟N͟h͟ấ͟t͟ ͟N͟g͟u͟y͟ê͟n͟,͟ ͟L͟ê͟ ͟T͟h͟a͟n͟h͟ ͟T͟r͟ù͟n͟g͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟.͟

Khởi tố 4 bị can, bắt giam 3 đối tượng tại “Tịnh thất Bồng Lai” - Ảnh 1.

B͟ị͟ ͟c͟a͟n͟ ͟L͟ê͟ ͟T͟ù͟n͟g͟ ͟V͟â͟n͟,͟ ͟c͟h͟ủ͟ ͟”͟T͟ị͟n͟h͟ ͟t͟h͟ấ͟t͟ ͟B͟ồ͟n͟g͟ ͟L͟a͟i͟”͟

͟S͟á͟n͟g͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟7͟-͟1͟,͟ ͟Đ͟ạ͟i͟ ͟t͟á͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟M͟i͟n͟h͟ ͟–͟ ͟P͟h͟ó͟ ͟G͟i͟á͟m͟ ͟đ͟ố͟c͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟L͟o͟n͟g͟ ͟A͟n͟ ͟-͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟đ͟ã͟ ͟r͟a͟ ͟q͟u͟y͟ế͟t͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟k͟h͟ở͟i͟ ͟t͟ố͟ ͟b͟ị͟ ͟c͟a͟n͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟4͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟t͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟“͟T͟ị͟n͟h͟ ͟t͟h͟ấ͟t͟ ͟B͟ồ͟n͟g͟ ͟L͟a͟i͟”͟,͟ ͟g͟ồ͟m͟:͟ ͟L͟ê͟ ͟T͟ù͟n͟g͟ ͟V͟â͟n͟,͟ ͟L͟ê͟ ͟T͟h͟a͟n͟h͟ ͟H͟o͟à͟n͟ ͟N͟g͟u͟y͟ê͟n͟,͟ ͟L͟ê͟ ͟T͟h͟a͟n͟h͟ ͟N͟h͟ấ͟t͟ ͟N͟g͟u͟y͟ê͟n͟,͟ ͟L͟ê͟ ͟T͟h͟a͟n͟h͟ ͟T͟r͟ù͟n͟g͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟-͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟đ͟ị͟a͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟x͟ã͟ ͟H͟ò͟a͟ ͟K͟h͟á͟n͟h͟ ͟T͟â͟y͟,͟ ͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟Đ͟ứ͟c͟ ͟H͟ò͟a͟,͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟L͟o͟n͟g͟ ͟A͟n͟ ͟-͟ ͟v͟ề͟ ͟t͟ộ͟i͟ ͟“͟L͟ợ͟i͟ ͟d͟ụ͟n͟g͟ ͟q͟u͟y͟ề͟n͟ ͟t͟ự͟ ͟d͟o͟ ͟d͟â͟n͟ ͟c͟h͟ủ͟ ͟x͟â͟m͟ ͟p͟h͟ạ͟m͟ ͟l͟ợ͟i͟ ͟í͟c͟h͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟h͟à͟ ͟n͟ư͟ớ͟c͟,͟ ͟t͟ổ͟ ͟c͟h͟ứ͟c͟,͟ ͟c͟á͟ ͟n͟h͟â͟n͟”͟.͟

Khởi tố 4 bị can, bắt giam 3 đối tượng tại “Tịnh thất Bồng Lai” - Ảnh 2.

P͟h͟í͟a͟ ͟n͟g͟o͟à͟i͟ ͟”͟T͟h͟i͟ề͟n͟ ͟a͟m͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟b͟ờ͟ ͟v͟ụ͟ ͟t͟r͟ụ͟”͟

͟T͟h͟ờ͟i͟ ͟g͟i͟a͟n͟ ͟q͟u͟a͟,͟ ͟c͟á͟c͟ ͟c͟ơ͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟L͟o͟n͟g͟ ͟A͟n͟ ͟đ͟ã͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟đ͟ơ͟n͟ ͟t͟ố͟ ͟c͟á͟o͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟t͟ổ͟ ͟c͟h͟ứ͟c͟,͟ ͟c͟á͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟v͟ề͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟v͟i͟ ͟s͟a͟i͟ ͟p͟h͟ạ͟m͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟s͟ố͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟h͟ộ͟ ͟b͟à͟ ͟C͟a͟o͟ ͟T͟h͟ị͟ ͟C͟ú͟c͟ ͟(͟S͟N͟ ͟1͟9͟6͟0͟;͟ ͟n͟g͟ụ͟ ͟x͟ã͟ ͟H͟ò͟a͟ ͟K͟h͟á͟n͟h͟ ͟T͟â͟y͟,͟ ͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟Đ͟ứ͟c͟ ͟H͟ò͟a͟)͟ ͟–͟ ͟n͟ơ͟i͟ ͟t͟ự͟ ͟x͟ư͟n͟g͟ ͟l͟à͟ ͟”͟T͟ị͟n͟h͟ ͟t͟h͟ấ͟t͟ ͟B͟ồ͟n͟g͟ ͟L͟a͟i͟”͟,͟ ͟s͟a͟u͟ ͟đ͟ó͟ ͟đ͟ổ͟i͟ ͟t͟ê͟n͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟”͟T͟h͟i͟ề͟n͟ ͟a͟m͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟b͟ờ͟ ͟v͟ũ͟ ͟t͟r͟ụ͟”͟.͟ ͟Đ͟ồ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟,͟ ͟c͟ộ͟n͟g͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟t͟h͟u͟ ͟h͟ú͟t͟ ͟s͟ự͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟t͟â͟m͟,͟ ͟c͟h͟ú͟ ͟ý͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟d͟ư͟ ͟l͟u͟ậ͟n͟ ͟x͟ã͟ ͟h͟ộ͟i͟ ͟v͟à͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟c͟á͟c͟ ͟t͟r͟a͟n͟g͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟ ͟x͟ã͟ ͟h͟ộ͟i͟,͟ ͟đ͟a͟ ͟s͟ố͟ ͟b͟ứ͟c͟ ͟x͟ú͟c͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟c͟á͟c͟ ͟h͟o͟ạ͟t͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟d͟ấ͟u͟ ͟h͟i͟ệ͟u͟ ͟l͟ợ͟i͟ ͟d͟ụ͟n͟g͟ ͟h͟ì͟n͟h͟ ͟t͟h͟ứ͟c͟ ͟t͟u͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟g͟i͟a͟,͟ ͟n͟u͟ô͟i͟ ͟d͟ư͟ỡ͟n͟g͟ ͟t͟r͟ẻ͟ ͟m͟ồ͟ ͟c͟ô͟i͟,͟ ͟c͟ơ͟ ͟n͟h͟ỡ͟ ͟đ͟ể͟ ͟k͟ê͟u͟ ͟g͟ọ͟i͟ ͟g͟ó͟p͟ ͟v͟ố͟n͟ ͟t͟ừ͟ ͟t͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟v͟à͟ ͟l͟ợ͟i͟ ͟d͟ụ͟n͟g͟ ͟q͟u͟y͟ề͟n͟ ͟t͟ự͟ ͟d͟o͟ ͟d͟â͟n͟ ͟c͟h͟ủ͟ ͟đ͟ể͟ ͟x͟â͟m͟ ͟p͟h͟ạ͟m͟ ͟l͟ợ͟i͟ ͟í͟c͟h͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟t͟ổ͟ ͟c͟h͟ứ͟c͟,͟ ͟c͟á͟ ͟n͟h͟â͟n͟;͟ ͟c͟ó͟ ͟d͟ấ͟u͟ ͟h͟i͟ệ͟u͟ ͟l͟o͟ạ͟n͟ ͟l͟u͟â͟n͟.͟.͟.͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟g͟â͟y͟ ͟ả͟n͟h͟ ͟h͟ư͟ở͟n͟g͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟a͟n͟ ͟n͟i͟n͟h͟ ͟t͟r͟ậ͟t͟ ͟t͟ự͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟p͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟.͟

͟N͟g͟à͟y͟ ͟3͟-͟1͟,͟ ͟C͟ơ͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟C͟ả͟n͟h͟ ͟s͟á͟t͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟a͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟Đ͟ứ͟c͟ ͟H͟ò͟a͟ ͟đ͟ã͟ ͟r͟a͟ ͟q͟u͟y͟ế͟t͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟k͟h͟ở͟i͟ ͟t͟ố͟ ͟v͟ụ͟ ͟á͟n͟ ͟”͟L͟ợ͟i͟ ͟d͟ụ͟n͟g͟ ͟q͟u͟y͟ề͟n͟ ͟t͟ự͟ ͟d͟o͟ ͟d͟â͟n͟ ͟c͟h͟ủ͟ ͟x͟â͟m͟ ͟p͟h͟ạ͟m͟ ͟l͟ợ͟i͟ ͟í͟c͟h͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟h͟à͟ ͟n͟ư͟ớ͟c͟,͟ ͟t͟ổ͟ ͟c͟h͟ứ͟c͟,͟ ͟c͟á͟ ͟n͟h͟â͟n͟”͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟”͟T͟ị͟n͟h͟ ͟t͟h͟ấ͟t͟ ͟B͟ồ͟n͟g͟ ͟L͟a͟i͟”͟.͟

͟N͟g͟à͟y͟ ͟4͟-͟1͟,͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟t͟i͟n͟ ͟b͟á͟o͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟d͟â͟n͟ ͟v͟ề͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟c͟á͟c͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟t͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟đ͟ó͟n͟g͟ ͟g͟ó͟p͟ ͟t͟ừ͟ ͟t͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟c͟ó͟ ͟d͟ấ͟u͟ ͟h͟i͟ệ͟u͟ ͟l͟ừ͟a͟ ͟đ͟ả͟o͟ ͟c͟h͟i͟ế͟m͟ ͟đ͟o͟ạ͟t͟ ͟t͟à͟i͟ ͟s͟ả͟n͟,͟ ͟C͟ơ͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟C͟ả͟n͟h͟ ͟s͟á͟t͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟a͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟Đ͟ứ͟c͟ ͟H͟ò͟a͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟ổ͟ ͟c͟h͟ứ͟c͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟q͟u͟ả͟ ͟t͟a͟n͟g͟ ͟v͟à͟ ͟k͟h͟á͟m͟ ͟x͟é͟t͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟h͟ộ͟ ͟b͟à͟ ͟C͟ú͟c͟,͟ ͟l͟à͟m͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟s͟ố͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟đ͟â͟y͟ ͟đ͟ể͟ ͟x͟á͟c͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟s͟a͟i͟ ͟p͟h͟ạ͟m͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟á͟c͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟t͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟l͟i͟ê͟n͟ ͟q͟u͟a͟n͟.͟

͟Q͟u͟á͟ ͟t͟r͟ì͟n͟h͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟c͟ó͟ ͟s͟ự͟ ͟t͟h͟a͟m͟ ͟g͟i͟a͟,͟ ͟c͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟k͟i͟ế͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟ơ͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟c͟h͟ứ͟c͟ ͟n͟ă͟n͟g͟ ͟v͟à͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟ ͟q͟u͟y͟ề͟n͟ ͟đ͟ị͟a͟ ͟p͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟đ͟ú͟n͟g͟ ͟q͟u͟y͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟p͟h͟á͟p͟ ͟l͟u͟ậ͟t͟.͟ ͟K͟ế͟t͟ ͟t͟h͟ú͟c͟ ͟k͟h͟á͟m͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟m͟,͟ ͟C͟ơ͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟C͟ả͟n͟h͟ ͟s͟á͟t͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟a͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟Đ͟ứ͟c͟ ͟H͟ò͟a͟ ͟m͟ờ͟i͟ ͟1͟4͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟t͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟l͟i͟ê͟n͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟v͟ề͟ ͟t͟r͟ụ͟ ͟s͟ở͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟Đ͟ứ͟c͟ ͟H͟ò͟a͟ ͟l͟à͟m͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟.͟

͟T͟r͟ê͟n͟ ͟c͟ơ͟ ͟s͟ở͟ ͟d͟ữ͟ ͟l͟i͟ệ͟u͟ ͟t͟h͟u͟ ͟t͟h͟ậ͟p͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟,͟ ͟C͟ơ͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟C͟ả͟n͟h͟ ͟s͟á͟t͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟a͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟Đ͟ứ͟c͟ ͟H͟ò͟a͟ ͟đ͟ã͟ ͟r͟a͟ ͟q͟u͟y͟ế͟t͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟k͟h͟ở͟i͟ ͟t͟ố͟ ͟b͟ị͟ ͟c͟a͟n͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟4͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟t͟ư͟ợ͟n͟g͟,͟ ͟g͟ồ͟m͟:͟ ͟L͟ê͟ ͟T͟ù͟n͟g͟ ͟V͟â͟n͟ ͟(͟S͟N͟ ͟1͟9͟3͟2͟)͟;͟ ͟L͟ê͟ ͟T͟h͟a͟n͟h͟ ͟H͟o͟à͟n͟ ͟N͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟(͟S͟N͟ ͟1͟9͟9͟0͟)͟;͟ ͟L͟ê͟ ͟T͟h͟a͟n͟h͟ ͟N͟h͟ấ͟t͟ ͟N͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟(͟S͟N͟ ͟1͟9͟9͟1͟)͟ ͟v͟à͟ ͟L͟ê͟ ͟T͟h͟a͟n͟h͟ ͟T͟r͟ù͟n͟g͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟(͟S͟N͟ ͟1͟9͟9͟5͟)͟.͟
͟
͟Khởi tố 4 bị can, bắt giam 3 đối tượng tại “Tịnh thất Bồng Lai” - Ảnh 3.

B͟ị͟ ͟c͟a͟n͟ ͟L͟ê͟ ͟T͟ù͟n͟g͟ ͟V͟â͟n͟ ͟b͟ị͟ ͟á͟p͟ ͟d͟ụ͟n͟g͟ ͟b͟i͟ê͟n͟ ͟p͟h͟á͟p͟ ͟c͟ấ͟m͟ ͟đ͟i͟ ͟k͟h͟ỏ͟i͟ ͟n͟ơ͟i͟ ͟c͟ư͟ ͟t͟r͟ú͟

͟Đ͟ồ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟,͟ ͟r͟a͟ ͟l͟ệ͟n͟h͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟t͟ạ͟m͟ ͟g͟i͟a͟m͟ ͟3͟ ͟b͟ị͟ ͟c͟a͟n͟,͟ ͟g͟ồ͟m͟:͟ ͟L͟ê͟ ͟T͟h͟a͟n͟h͟ ͟H͟o͟à͟n͟ ͟N͟g͟u͟y͟ê͟n͟,͟ ͟L͟ê͟ ͟T͟h͟a͟n͟h͟ ͟N͟h͟ấ͟t͟ ͟N͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟v͟à͟ ͟L͟ê͟ ͟T͟h͟a͟n͟h͟ ͟T͟r͟ù͟n͟g͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟.͟ ͟R͟i͟ê͟n͟g͟ ͟b͟ị͟ ͟c͟a͟n͟ ͟L͟ê͟ ͟T͟ù͟n͟g͟ ͟V͟â͟n͟ ͟b͟ị͟ ͟á͟p͟ ͟d͟ụ͟n͟g͟ ͟b͟i͟ệ͟n͟ ͟p͟h͟á͟p͟ ͟c͟ấ͟m͟ ͟đ͟i͟ ͟k͟h͟ỏ͟i͟ ͟n͟ơ͟i͟ ͟c͟ư͟ ͟t͟r͟ú͟.͟ ͟

͟H͟i͟ệ͟n͟ ͟c͟ơ͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟c͟h͟ứ͟c͟ ͟n͟ă͟n͟g͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟t͟ụ͟c͟ ͟x͟á͟c͟ ͟m͟i͟n͟h͟,͟ ͟c͟ủ͟n͟g͟ ͟c͟ố͟ ͟h͟ồ͟ ͟s͟ơ͟,͟ ͟c͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟c͟ứ͟ ͟c͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟m͟i͟n͟h͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟v͟i͟ ͟p͟h͟ạ͟m͟ ͟p͟h͟á͟p͟ ͟l͟u͟ậ͟t͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟á͟c͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟t͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟đ͟ể͟ ͟x͟ử͟ ͟l͟ý͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟đ͟ú͟n͟g͟ ͟q͟u͟y͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟l͟u͟ậ͟t͟.͟

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button