Tin HayTin Mới

C͟l͟i͟p͟:͟ ͟”͟B͟à͟ ͟h͟ỏ͟a͟”͟ ͟t͟h͟i͟ê͟u͟ ͟r͟ụ͟i͟ ͟k͟h͟o͟ ͟c͟h͟ứ͟a͟ ͟đ͟ồ͟,͟ ͟đ͟ô͟i͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟m͟ấ͟t͟ ͟s͟ạ͟c͟h͟ ͟v͟ố͟n͟ ͟l͟i͟ế͟n͟g͟ ͟1͟0͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟t͟í͟c͟h͟ ͟g͟ó͟p͟

V͟ụ͟ ͟h͟ỏ͟a͟ ͟h͟o͟ạ͟n͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟2͟ ͟c͟ă͟n͟ ͟n͟h͟à͟ ͟t͟h͟u͟ộ͟c͟ ͟t͟ổ͟ ͟1͟1͟ ͟k͟h͟u͟ ͟d͟â͟n͟ ͟c͟ư͟ ͟s͟ố͟ ͟2͟ ͟p͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟P͟h͟ú͟c͟ ͟T͟â͟n͟,͟ ͟L͟o͟n͟g͟ ͟B͟i͟ê͟n͟,͟ ͟H͟à͟ ͟N͟ộ͟i͟ ͟b͟ị͟ ͟t͟h͟i͟ê͟u͟ ͟r͟ụ͟i͟ ͟h͟o͟à͟n͟ ͟t͟o͟à͟n͟.͟

V͟ụ͟ ͟h͟ỏ͟a͟ ͟h͟o͟ạ͟n͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟v͟à͟o͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟1͟2͟h͟1͟0͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟2͟-͟2͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟s͟ố͟ ͟n͟h͟à͟ ͟1͟9͟ ͟t͟ổ͟ ͟1͟1͟ ͟k͟h͟u͟ ͟d͟â͟n͟ ͟c͟ư͟ ͟s͟ố͟ ͟2͟ ͟p͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟P͟h͟ú͟c͟ ͟T͟â͟n͟.͟

N͟g͟a͟y͟ ͟s͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟t͟i͟n͟ ͟b͟á͟o͟,͟ ͟l͟ự͟c͟ ͟l͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟P͟C͟C͟C͟ ͟v͟à͟ ͟C͟H͟C͟N͟ ͟Q͟u͟ậ͟n͟ ͟H͟o͟à͟n͟ ͟k͟i͟ế͟m͟ ͟đ͟ã͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟x͟e͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟h͟ỏ͟a͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟x͟e͟ ͟m͟á͟y͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟h͟ỏ͟a͟ ͟t͟ớ͟i͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟.͟ ͟K͟h͟u͟ ͟v͟ự͟c͟ ͟n͟à͟y͟ ͟l͟à͟ ͟t͟ậ͟p͟ ͟t͟r͟u͟n͟g͟ ͟đ͟ô͟n͟g͟ ͟d͟â͟n͟ ͟c͟ư͟,͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟n͟g͟õ͟ ͟n͟h͟ỏ͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟t͟á͟c͟ ͟c͟h͟ữ͟a͟ ͟c͟h͟á͟y͟ ͟g͟ặ͟p͟ ͟k͟h͟á͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟k͟h͟ó͟ ͟k͟h͟ă͟n͟.͟

͟T͟h͟e͟o͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟c͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟,͟ ͟n͟g͟ọ͟n͟ ͟l͟ử͟a͟ ͟p͟h͟á͟t͟ ͟r͟a͟ ͟t͟ừ͟ ͟c͟ă͟n͟ ͟n͟h͟à͟ ͟s͟ố͟ ͟1͟9͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟n͟h͟a͟n͟h͟ ͟c͟h͟ó͟n͟g͟ ͟l͟a͟n͟ ͟r͟ộ͟n͟g͟ ͟s͟á͟n͟g͟ ͟n͟h͟à͟ ͟s͟ố͟ ͟2͟3͟.͟ ͟Đ͟ế͟n͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟1͟2͟h͟3͟0͟ ͟n͟g͟ọ͟n͟ ͟l͟ử͟a͟ ͟đ͟ã͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟k͟h͟ố͟n͟g͟ ͟c͟h͟ế͟,͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ố͟n͟g͟ ͟k͟ê͟ ͟v͟ề͟ ͟t͟h͟i͟ệ͟t͟ ͟h͟ạ͟i͟.͟

 

͟Đ͟á͟m͟ ͟c͟h͟á͟y͟ ͟l͟ớ͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟h͟o͟ ͟l͟à͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟k͟h͟o͟ ͟c͟h͟ứ͟a͟ ͟đ͟ồ͟ ͟c͟h͟o͟ ͟t͟h͟u͟ê͟ ͟t͟i͟ệ͟c͟ ͟c͟ư͟ớ͟i͟ ͟ở͟ ͟B͟a͟ ͟V͟ì͟,͟ ͟H͟à͟ ͟N͟ộ͟i͟.͟

Th͟e͟o͟ ͟đ͟ạ͟i͟ ͟d͟i͟ệ͟n͟ ͟l͟ự͟c͟ ͟l͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟P͟C͟C͟C͟,͟ ͟n͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟b͟a͟n͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟

͟T͟h͟e͟o͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟ ͟t͟ừ͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟h͟i͟a͟ ͟s͟ẻ͟,͟ ͟đ͟á͟m͟ ͟c͟h͟á͟y͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟k͟h͟o͟ ͟c͟h͟ứ͟a͟ ͟đ͟ồ͟ ͟t͟i͟ệ͟c͟ ͟c͟ư͟ớ͟i͟ ͟ở͟ ͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟B͟a͟ ͟V͟ì͟,͟ ͟H͟à͟ ͟N͟ộ͟i͟.͟ ͟C͟l͟i͟p͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟g͟h͟i͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟c͟h͟o͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟n͟g͟ọ͟n͟ ͟l͟ử͟a͟ ͟b͟ù͟n͟g͟ ͟d͟ữ͟ ͟d͟ộ͟i͟,͟ ͟k͟h͟ó͟i͟ ͟đ͟e͟n͟ ͟c͟u͟ồ͟n͟ ͟c͟u͟ộ͟n͟ ͟b͟a͟y͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟c͟h͟e͟ ͟k͟í͟n͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟g͟ó͟c͟ ͟t͟r͟ờ͟i͟.͟ ͟N͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟â͟n͟ ͟c͟ó͟ ͟m͟ặ͟t͟ ͟ở͟ ͟đ͟ó͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟đ͟á͟m͟ ͟c͟h͟á͟y͟ ͟q͟u͟á͟ ͟l͟ớ͟n͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟đ͟à͟n͟h͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟l͟ự͟c͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟h͟ỗ͟ ͟t͟r͟ợ͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟g͟ì͟.͟ ͟C͟ả͟n͟h͟ ͟t͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟đ͟á͟m͟ ͟c͟h͟á͟y͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟a͟i͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟s͟ợ͟ ͟h͟ã͟i͟ ͟v͟à͟ ͟l͟o͟ ͟l͟ắ͟n͟g͟ ͟t͟h͟a͟y͟ ͟c͟h͟o͟ ͟g͟i͟a͟ ͟c͟h͟ủ͟.͟

͟C͟ũ͟n͟g͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟ă͟n͟g͟ ͟t͟ả͟i͟ ͟c͟l͟i͟p͟,͟ ͟v͟ì͟ ͟đ͟á͟m͟ ͟c͟h͟á͟y͟ ͟q͟u͟á͟ ͟l͟ớ͟n͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟t͟o͟à͟n͟ ͟b͟ộ͟ ͟k͟h͟o͟ ͟c͟h͟ứ͟a͟ ͟đ͟ồ͟ ͟c͟h͟o͟ ͟t͟h͟u͟ê͟,͟ ͟t͟ổ͟ ͟c͟h͟ứ͟c͟ ͟s͟ự͟ ͟k͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟i͟ệ͟c͟ ͟c͟ư͟ớ͟i͟ ͟đ͟ã͟ ͟b͟ị͟ ͟t͟h͟i͟ê͟u͟ ͟r͟ụ͟i͟.͟ ͟T͟à͟i͟ ͟s͟ả͟n͟ ͟1͟0͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟c͟ố͟ ͟g͟ắ͟n͟g͟ ͟l͟à͟m͟ ͟l͟ụ͟n͟g͟,͟ ͟t͟í͟c͟h͟ ͟g͟ó͟p͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟đ͟ô͟i͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ủ͟ ͟k͟h͟o͟ ͟đ͟ã͟ ͟h͟ó͟a͟ ͟t͟r͟o͟ ͟t͟à͟n͟.͟

͟T͟h͟e͟o͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟ ͟t͟ừ͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟h͟i͟a͟ ͟s͟ẻ͟,͟ ͟đ͟á͟m͟ ͟c͟h͟á͟y͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟k͟h͟o͟ ͟c͟h͟ứ͟a͟ ͟đ͟ồ͟ ͟t͟i͟ệ͟c͟ ͟c͟ư͟ớ͟i͟ ͟ở͟ ͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟B͟a͟ ͟V͟ì͟,͟ ͟H͟à͟ ͟N͟ộ͟i͟.͟ ͟C͟l͟i͟p͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟g͟h͟i͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟c͟h͟o͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟n͟g͟ọ͟n͟ ͟l͟ử͟a͟ ͟b͟ù͟n͟g͟ ͟d͟ữ͟ ͟d͟ộ͟i͟,͟ ͟k͟h͟ó͟i͟ ͟đ͟e͟n͟ ͟c͟u͟ồ͟n͟ ͟c͟u͟ộ͟n͟ ͟b͟a͟y͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟c͟h͟e͟ ͟k͟í͟n͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟g͟ó͟c͟ ͟t͟r͟ờ͟i͟.͟ ͟N͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟â͟n͟ ͟c͟ó͟ ͟m͟ặ͟t͟ ͟ở͟ ͟đ͟ó͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟đ͟á͟m͟ ͟c͟h͟á͟y͟ ͟q͟u͟á͟ ͟l͟ớ͟n͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟đ͟à͟n͟h͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟l͟ự͟c͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟h͟ỗ͟ ͟t͟r͟ợ͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟g͟ì͟.͟ ͟C͟ả͟n͟h͟ ͟t͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟đ͟á͟m͟ ͟c͟h͟á͟y͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟a͟i͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟s͟ợ͟ ͟h͟ã͟i͟ ͟v͟à͟ ͟l͟o͟ ͟l͟ắ͟n͟g͟ ͟t͟h͟a͟y͟ ͟c͟h͟o͟ ͟g͟i͟a͟ ͟c͟h͟ủ͟.͟

͟C͟ũ͟n͟g͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟ă͟n͟g͟ ͟t͟ả͟i͟ ͟c͟l͟i͟p͟,͟ ͟v͟ì͟ ͟đ͟á͟m͟ ͟c͟h͟á͟y͟ ͟q͟u͟á͟ ͟l͟ớ͟n͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟t͟o͟à͟n͟ ͟b͟ộ͟ ͟k͟h͟o͟ ͟c͟h͟ứ͟a͟ ͟đ͟ồ͟ ͟c͟h͟o͟ ͟t͟h͟u͟ê͟,͟ ͟t͟ổ͟ ͟c͟h͟ứ͟c͟ ͟s͟ự͟ ͟k͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟i͟ệ͟c͟ ͟c͟ư͟ớ͟i͟ ͟đ͟ã͟ ͟b͟ị͟ ͟t͟h͟i͟ê͟u͟ ͟r͟ụ͟i͟.͟ ͟T͟à͟i͟ ͟s͟ả͟n͟ ͟1͟0͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟c͟ố͟ ͟g͟ắ͟n͟g͟ ͟l͟à͟m͟ ͟l͟ụ͟n͟g͟,͟ ͟t͟í͟c͟h͟ ͟g͟ó͟p͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟đ͟ô͟i͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ủ͟ ͟k͟h͟o͟ ͟đ͟ã͟ ͟h͟ó͟a͟ ͟t͟r͟o͟ ͟t͟à͟n͟.͟

͟C͟l͟i͟p͟:͟ ͟C͟h͟á͟y͟ ͟l͟ớ͟n͟ ͟k͟h͟o͟ ͟t͟i͟ệ͟c͟ ͟c͟ư͟ớ͟i͟ ͟ở͟ ͟B͟a͟ ͟V͟ì͟

Clip: "Bà hỏa" thiêu rụi kho chứa đồ, đôi vợ chồng mất sạch vốn liếng 10 năm tích góp - Ảnh 2.
Clip: "Bà hỏa" thiêu rụi kho chứa đồ, đôi vợ chồng mất sạch vốn liếng 10 năm tích góp - Ảnh 2.
Clip: "Bà hỏa" thiêu rụi kho chứa đồ, đôi vợ chồng mất sạch vốn liếng 10 năm tích góp - Ảnh 2.

T͟ấ͟t͟ ͟c͟ả͟ ͟đ͟ồ͟ ͟đ͟ạ͟c͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟k͟h͟o͟ ͟đ͟ã͟ ͟b͟ị͟ ͟t͟h͟i͟ê͟u͟ ͟r͟ụ͟i͟

͟R͟ấ͟t͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟ã͟ ͟đ͟ể͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟b͟ì͟n͟h͟ ͟l͟u͟ậ͟n͟ ͟c͟h͟i͟a͟ ͟s͟ẻ͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟c͟ặ͟p͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟b͟ị͟ ͟t͟h͟i͟ệ͟t͟ ͟h͟ạ͟i͟ ͟b͟ở͟i͟ ͟”͟b͟à͟ ͟h͟ỏ͟a͟”͟:͟

͟-͟ ͟”͟T͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟q͟u͟á͟,͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟n͟a͟y͟ ͟d͟ị͟c͟h͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟v͟ố͟n͟ ͟đ͟ã͟ ͟k͟h͟ó͟ ͟k͟h͟ă͟n͟ ͟m͟à͟ ͟g͟i͟ờ͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟g͟ặ͟p͟ ͟h͟ỏ͟a͟ ͟h͟o͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟n͟à͟y͟.͟ ͟T͟h͟ô͟i͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟đ͟i͟ ͟t͟h͟a͟y͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟,͟ ͟m͟o͟n͟g͟ ͟a͟n͟h͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟v͟ữ͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟h͟ ͟t͟h͟ầ͟n͟,͟ ͟c͟ố͟ ͟g͟ắ͟n͟g͟ ͟l͟à͟m͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟t͟ừ͟ ͟đ͟ầ͟u͟”͟.͟

͟-͟ ͟”͟N͟h͟ì͟n͟ ͟k͟h͟ó͟i͟ ͟đ͟e͟n͟ ͟s͟ợ͟ ͟q͟u͟á͟,͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟n͟à͟y͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟c͟h͟ẳ͟n͟g͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟g͟i͟ữ͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟g͟ì͟,͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟v͟ô͟ ͟c͟ù͟n͟g͟”͟.͟

͟-͟ ͟”͟Ở͟ ͟g͟ầ͟n͟ ͟n͟h͟à͟ ͟m͟ì͟n͟h͟,͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟a͟n͟h͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟l͟ắ͟m͟,͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟t͟h͟i͟ệ͟t͟ ͟h͟ạ͟i͟ ͟k͟h͟a͟ ͟k͟h͟á͟.͟ ͟K͟h͟o͟ ͟c͟h͟ứ͟a͟ ͟đ͟ồ͟ ͟t͟o͟à͟n͟ ͟r͟ạ͟p͟ ͟s͟ự͟ ͟k͟i͟ệ͟n͟,͟ ͟c͟ư͟ớ͟i͟ ͟h͟ỏ͟i͟,͟ ͟a͟n͟h͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟ấ͟y͟ ͟h͟a͟y͟ ͟s͟ắ͟m͟ ͟m͟ẫ͟u͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟t͟o͟à͟n͟ ͟đ͟ồ͟ ͟x͟ị͟n͟ ͟t͟h͟ô͟i͟”͟.͟

͟-͟ ͟”͟T͟h͟ờ͟i͟ ͟t͟i͟ế͟t͟ ͟h͟a͟n͟h͟ ͟k͟h͟ô͟ ͟m͟o͟n͟g͟ ͟m͟ọ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟h͟ế͟t͟ ͟s͟ứ͟c͟ ͟c͟ẩ͟n͟ ͟t͟h͟ậ͟n͟ ͟đ͟ể͟ ͟t͟r͟á͟n͟h͟ ͟c͟h͟á͟y͟ ͟n͟ổ͟”͟.͟

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button