Tin Mới

B̼à̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼N̼h̼a̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼’̼T̼.̼Á̼t̼ ̼C̼h̼á̼.̼Y̼ ̼M̼á̼’̼ ̼K̼h̼á̼c̼h̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼T̼ì̼m̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼T̼ậ̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼X̼i̼n̼ ̼L̼ỗ̼i̼,̼ ̼T̼r̼ả̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼L̼à̼m̼ ̼R̼ă̼n̼g̼ ̼Đ̼ã̼ ̼T̼h̼u̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼Đ̼ó̼.̼

02/07/2021 - js

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼/̼7̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼á̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼o̼à̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼”̼t̼á̼t̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼m̼á̼”̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ô̼ ̼s̼ố̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼á̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼”̼t̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼a̼y̼”̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼N̼h̼i̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼”̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼7̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼E̼a̼ ̼K̼a̼r̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼.̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼á̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼
̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼N̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼’̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼’̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼í̼c̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ê̼u̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼
Bà chủ nha khoa "tát cháy má" khách hàng tìm đến tận nhà xin lỗi, trả lại toàn bộ tiền làm răng đã thu trước đó

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼N̼h̼i̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼u̼a̼,̼ ̼”̼C̼h̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼à̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼”̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼N̼h̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼h̼o̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼”̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼”̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼.̼

̼T̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼2̼,̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼/̼7̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼t̼á̼t̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼m̼á̼”̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼.̼

̼”̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.

Diễn biến mới nhất vụ nha khoa Khánh Kiều: Bà chủ đến nhà xin lỗi, nhưng

̼A̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼.̼
̼V̼ề̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼i̼ ̼t̼á̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼á̼t̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼1̼2̼,̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ì̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼1̼2̼,̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼á̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ề̼”̼.̼

̼G̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼”̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼r̼ắ̼c̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼

Bà chủ nha khoa "tát cháy má" khách hàng tìm đến tận nhà xin lỗi, trả lại toàn bộ tiền làm răng đã thu trước đó

̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼”̼M̼ì̼n̼h̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼.̼N̼g̼a̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼/̼7̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼E̼a̼ ̼K̼a̼r̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼E̼a̼ ̼K̼a̼r̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼N̼h̼i̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼N̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼E̼a̼ ̼K̼a̼r̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼N̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼á̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼)̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼à̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼N̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼à̼ ̼N̼h̼i̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼â̼y̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼v̼à̼o̼.̼

Xem thêm tin ᴛức hay nhức nhối tại: tinque.net

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button