Uncategorized

Vô cùng ᴛнươnɢ tiếc tiễn đưa em Trần Đức Đô đã được về với đất mẹ!

01/07/2021

Chiều ngày 1/7, rất nhiều bạn bè, bà con, họ hàng cùng toàn thể các cơ quan đoàn thể đến đưa tiễn em về nơi an nghỉ cuối cùng.

THĂM THẲM NHỚ THƯƠNG …
Ở nơi nào xa lắm phải không con …
Chưa một lần về,như đã hứa năm xưa
Biết bao năm Mẹ vẫn chờ thăm thẳm…
Nắng dỗi hờn,mưa khô khốc hạt rơi.
Mắt Mẹ nhoà, bên bếp lửa cay cay

Hoa ngơ ngác,lối vàng bao mùa lá
Đợi một người…giờ vẫn ở nơi đâu ..?
Con đườɴg dài xóm nhỏ vẫn cô đơn.
Gieo nỗi nhớ nơi hai đầυ xa vắng…
Mẹ vẫn âm thầm lặng lẽ chờ con

Con yên bình bên nhéNắng mai vàng,chim làm tổ ríu rít khúc ca dᴀo
Chút bồng bềnh trời Xuân trong мắᴛ Mẹ
Lửa cháy nồng ….Mẹ vẫn chờ con
TẠM BIỆT EM ĐÔ ……

Cũng theo báo 2 sao trước đó đưa tin:

T̲h̲ô̲ng t̲i̲n t̲ừ̲ c̲ơ̲ s̲ở̲ b̲á̲o̲ v̲ề̲ t̲h̲ì̲ 1̲4̲h̲ c̲h̲i̲ề̲u̲ na̲y,̲ gi̲a̲ đ̲ì̲nh̲ s̲ẽ̲ t̲ổ̲ c̲h̲ứ̲c̲ l̲ễ̲ a̲n t̲á̲ng qu̲â̲n nh̲â̲n T̲r̲ầ̲n Đ̲ứ̲c̲ Đ̲ô̲”̲,̲ Đ̲ạ̲i̲ t̲á̲ ngu̲yễ̲n X̲u̲â̲n T̲h̲ì̲n c̲h̲o̲ b̲i̲ế̲t̲.

Quân nhân Trần Đức Đô tử vong: Gia đình đề nghị phong liệt sĩ-1

S̲á̲ng 1̲/̲7̲,̲ ph̲á̲p L̲u̲ậ̲t̲ v̲à̲ B̲ạ̲n Đ̲ọ̲c̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ế̲t̲,̲ c̲ơ̲ qu̲a̲n c̲h̲ứ̲c̲ nă̲ng t̲i̲ế̲p t̲ụ̲c̲ đ̲i̲ề̲u̲ t̲r̲a̲,̲ l̲à̲m̲ r̲õ̲ ngu̲yê̲n nh̲â̲n na̲m̲ qu̲â̲n nh̲â̲n T̲r̲ầ̲n Đ̲ứ̲c̲ Đ̲ô̲ (̲S̲n 2̲0̲0̲2̲,̲ ở̲ ph̲ư̲ờ̲ng C̲h̲â̲u̲ K̲h̲ê̲,̲ t̲h̲ị̲ x̲ã̲ T̲ừ̲ S̲ơ̲n,̲ B̲ắ̲c̲ ni̲nh̲)̲ m̲ớ̲i̲ nh̲ậ̲p ngũ̲ đ̲ư̲ợ̲c̲ ph̲á̲t̲ h̲i̲ệ̲n t̲.ử̲ v̲.o̲.ng t̲r̲o̲ng l̲ú̲c̲ h̲u̲ấ̲n l̲u̲yệ̲n.

T̲h̲e̲o̲ T̲h̲a̲nh̲ ni̲ê̲n đ̲ư̲a̲ t̲i̲n,̲ h̲i̲ệ̲n c̲ó̲ 4̲ c̲ơ̲ qu̲a̲n đ̲a̲ng v̲à̲o̲ c̲u̲ộ̲c̲ đ̲i̲ề̲u̲ t̲r̲a̲ đ̲ó̲ l̲à̲ ph̲ò̲ng Đ̲i̲ề̲u̲ t̲r̲a̲ h̲ì̲nh̲ s̲ự̲ qu̲â̲n k̲h̲u̲ 1̲,̲ C̲ụ̲c̲ Đ̲i̲ề̲u̲ t̲r̲a̲ h̲ì̲nh̲ s̲ự̲ (̲B̲ộ̲ qu̲ố̲c̲ ph̲ò̲ng)̲,̲ C̲ô̲ng a̲n t̲ỉ̲nh̲ T̲h̲á̲i̲ ngu̲yê̲n v̲à̲ V̲i̲ệ̲n ph̲á̲p y qu̲â̲n đ̲ộ̲i̲.

C̲á̲c̲ đ̲ơ̲n v̲ị̲ đ̲a̲ng c̲ố̲ gắ̲ng đ̲ể̲ s̲ớ̲m̲ đ̲ư̲a̲ r̲a̲ k̲ế̲t̲ l̲u̲ậ̲n k̲h̲á̲c̲h̲ qu̲a̲n,̲ c̲h̲í̲nh̲ x̲á̲c̲ v̲ề̲ ngu̲yê̲n nh̲â̲n v̲ề̲ v̲ụ̲ v̲i̲ệ̲c̲ nà̲y. “̲K̲h̲i̲ nà̲o̲ c̲ó̲ k̲ế̲t̲ qu̲ả̲ đ̲i̲ề̲u̲ t̲r̲a̲ đ̲ầ̲y đ̲ủ̲,̲ c̲h̲ú̲ng t̲ô̲i̲ s̲ẽ̲ c̲u̲ng c̲ấ̲p c̲h̲i̲ t̲i̲ế̲t̲ c̲h̲o̲ c̲ơ̲ qu̲a̲n b̲á̲o̲ c̲h̲í̲”̲,̲ Đ̲ạ̲i̲ t̲á̲ ngu̲yễ̲n X̲u̲â̲n T̲h̲ì̲n,̲ T̲r̲ư̲ở̲ng ph̲ò̲ng T̲u̲yê̲n h̲u̲ấ̲n qu̲â̲n k̲h̲u̲ 1̲ (̲B̲ộ̲ qu̲ố̲c̲ ph̲ò̲ng)̲ k̲h̲ẳ̲ng đ̲ị̲nh̲.

14h chiều nay, gia đình tổ chức lễ an táng quân nhân Trần Đức Đô-1

Qu̲â̲n nh̲â̲n T̲r̲ầ̲n Đ̲ứ̲c̲ Đ̲ô̲

Ngư̲ờ̲i̲ gâ̲y r̲ố̲i̲,̲ l̲à̲m̲ l̲o̲ạ̲n ở̲ đ̲á̲m̲ t̲a̲ng k̲h̲ô̲ng ph̲ả̲i̲ ngư̲ờ̲i̲ nh̲à̲ qu̲â̲n nh̲â̲n T̲r̲ầ̲n Đ̲ứ̲c̲ Đ̲ô̲

T̲h̲e̲o̲ đ̲ạ̲i̲ t̲á̲ ngu̲yễ̲n X̲u̲â̲n T̲h̲ì̲n,̲ nga̲y s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ qu̲â̲n nh̲â̲n T̲r̲ầ̲n Đ̲ứ̲c̲ Đ̲ô̲ t̲.ử̲ v̲.o̲.ng,̲ đ̲ơ̲n v̲ị̲ t̲í̲c̲h̲ c̲ự̲c̲ ph̲ố̲i̲ h̲ợ̲p v̲ớ̲i̲ c̲h̲í̲nh̲ qu̲yề̲n đ̲ị̲a̲ ph̲ư̲ơ̲ng,̲ gi̲a̲ đ̲ì̲nh̲ t̲ổ̲ c̲h̲ứ̲c̲ a̲n t̲á̲ng. nh̲ư̲ng d̲o̲ v̲ẫ̲n c̲ò̲n b̲ứ̲c̲ x̲ú̲c̲,̲ yê̲u̲ c̲ầ̲u̲ c̲h̲ư̲a̲ đ̲ư̲ợ̲c̲ t̲h̲ự̲c̲ h̲i̲ệ̲n nê̲n t̲r̲o̲ng 3̲ ngà̲y qu̲a̲,̲ gi̲a̲ đ̲ì̲nh̲ qu̲â̲n nh̲â̲n T̲r̲ầ̲n Đ̲ứ̲c̲ Đ̲ô̲ c̲h̲ư̲a̲ đ̲ồ̲ng ý̲ a̲n t̲á̲ng t̲h̲i̲ h̲à̲i̲ e̲m̲ Đ̲ô̲.

T̲ạ̲i̲ gi̲a̲ đ̲ì̲nh̲ qu̲â̲n nh̲â̲n nà̲y,̲ c̲ó̲ h̲à̲ng t̲r̲ă̲m̲ ngư̲ờ̲i̲ l̲ạ̲ k̲é̲o̲ v̲ớ̲i̲ d̲a̲nh̲ ngh̲ĩ̲a̲ ủ̲ng h̲ộ̲ gi̲a̲ đ̲ì̲nh̲ đ̲ấ̲u̲ t̲r̲a̲nh̲ t̲ì̲m̲ c̲ô̲ng l̲ý̲ b̲ằ̲ng c̲á̲c̲h̲ gâ̲y r̲ố̲i̲,̲ l̲à̲m̲ l̲o̲ạ̲n,̲ qu̲a̲y c̲á̲c̲ v̲i̲d̲e̲o̲,̲ l̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲ t̲u̲ng l̲ê̲n c̲á̲c̲ t̲r̲a̲ng m̲ạ̲ng x̲ã̲ h̲ộ̲i̲.

Quân nhân Trần Đức Đô tử vong: Gia đình đề nghị phong liệt sĩ-3

Ch̲i̲a̲ s̲ẻ̲ v̲ớ̲i̲ T̲h̲a̲nh̲ ni̲ê̲n,̲ Đ̲ạ̲i̲ t̲á̲ T̲h̲ì̲n nó̲i̲:̲ “̲C̲á̲ nh̲â̲n t̲ô̲i̲ c̲ũ̲ng x̲e̲m̲ đ̲i̲ x̲e̲m̲ l̲ạ̲i̲ v̲i̲d̲e̲o̲ m̲ẹ̲ Đ̲ô̲ ph̲á̲t̲ b̲i̲ể̲u̲ r̲ấ̲t̲ b̲ứ̲c̲ x̲ú̲c̲,̲ ở̲ gó̲c̲ đ̲ộ̲ l̲à̲m̲ c̲h̲a̲ m̲ẹ̲,̲ t̲ô̲i̲ c̲ũ̲ng r̲ấ̲t̲ đ̲ồ̲ng c̲ả̲m̲ v̲à̲ h̲i̲ể̲u̲ t̲â̲m̲ l̲ý̲ ấ̲y. nh̲ư̲ng k̲h̲ó̲ h̲i̲ể̲u̲ v̲ớ̲i̲ nh̲ữ̲ng ngư̲ờ̲i̲ x̲u̲ng qu̲a̲nh̲,̲ m̲ỗ̲i̲ c̲â̲u̲ ph̲á̲t̲ b̲i̲ể̲u̲ x̲o̲ng l̲à̲ v̲ỗ̲ t̲a̲y r̲à̲o̲ r̲à̲o̲.

Tr̲ư̲ớ̲c̲ nỗ̲i̲ đ̲a̲u̲ nh̲ư̲ t̲h̲ế̲,̲ c̲á̲i̲ c̲h̲ế̲t̲ t̲h̲ư̲ơ̲ng t̲â̲m̲ nh̲ư̲ t̲h̲ế̲,̲ s̲a̲o̲ h̲ọ̲ c̲ó̲ t̲h̲ể̲ v̲ỗ̲ t̲a̲y h̲o̲a̲n h̲ô̲,̲ c̲ư̲ờ̲i̲ đ̲ù̲a̲,̲ đ̲i̲ề̲u̲ nà̲y nó̲ r̲ấ̲t̲ ph̲ả̲n c̲ả̲m̲,̲ k̲h̲ô̲ng đ̲ú̲ng v̲ớ̲i̲ v̲ă̲n h̲ó̲a̲ c̲o̲n ngư̲ờ̲i̲ V̲i̲ệ̲t̲ na̲m̲ k̲h̲i̲ c̲h̲ứ̲ng k̲i̲ế̲n nỗ̲i̲ m̲ấ̲t̲ m̲á̲t̲ l̲ớ̲n c̲ủ̲a̲ m̲ộ̲t̲ gi̲a̲ đ̲ì̲nh̲”̲.

C̲ũ̲ng t̲h̲e̲o̲ Đ̲ạ̲i̲ t̲á̲ ngu̲yễ̲n X̲u̲â̲n T̲h̲ì̲n,̲ d̲ư̲ l̲u̲ậ̲n đ̲ị̲a̲ ph̲ư̲ơ̲ng v̲à̲ gi̲a̲ đ̲ì̲nh̲ đ̲ế̲n na̲y đ̲ã̲ đ̲ồ̲ng t̲h̲u̲ậ̲n,̲ h̲ọ̲ k̲h̲ô̲ng l̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲,̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ̲ t̲h̲ô̲ng t̲i̲n t̲r̲ê̲n m̲ạ̲ng x̲ã̲ h̲ộ̲i̲ m̲à̲ c̲h̲ờ̲ k̲ế̲t̲ qu̲ả̲ đ̲i̲ề̲u̲ t̲r̲a̲ c̲ủ̲a̲ c̲ơ̲ qu̲a̲n c̲h̲ứ̲c̲ nă̲ng.

Nh̲i̲ề̲u̲ t̲r̲a̲ng m̲ạ̲ng x̲ã̲ h̲ộ̲i̲,̲ d̲i̲ễ̲n đ̲à̲n b̲ó̲p m̲é̲o̲,̲ x̲u̲yê̲n t̲ạ̲c̲

Xử lý thông tin xấu độc quy chụp vụ quân nhân Trần Đức Đô tử vong - 2

T̲r̲o̲ng nh̲ữ̲ng ngà̲y v̲ừ̲a̲ qu̲a̲,̲ c̲h̲í̲nh̲ qu̲yề̲n đ̲ị̲a̲ ph̲ư̲ơ̲ng r̲ấ̲t̲ v̲ấ̲t̲ v̲ả̲ x̲ử̲ l̲ý̲ t̲ì̲nh̲ h̲ì̲nh̲ a̲n ni̲nh̲ t̲r̲ậ̲t̲ t̲ự̲ k̲h̲i̲ c̲ó̲ nh̲i̲ề̲u̲ ngư̲ờ̲i̲ l̲ạ̲ m̲ặ̲t̲,̲ k̲h̲ô̲ng ph̲ả̲i̲ h̲ọ̲ h̲à̲ng ngư̲ờ̲i̲ t̲h̲â̲n gi̲a̲ đ̲ì̲nh̲ qu̲â̲n nh̲â̲n T̲r̲ầ̲n Đ̲ứ̲c̲ Đ̲ô̲ k̲é̲o̲ đ̲ế̲n gâ̲y r̲ố̲i̲. C̲á̲c̲ đ̲ơ̲n v̲ị̲ qu̲â̲n đ̲ộ̲i̲ c̲ũ̲ng h̲ỗ̲ t̲r̲ợ̲ c̲h̲í̲nh̲ qu̲yề̲n đ̲ị̲a̲ ph̲ư̲ơ̲ng l̲ậ̲p 3̲ c̲h̲ố̲t̲ k̲i̲ể̲m̲ s̲o̲á̲t̲ ngư̲ờ̲i̲ l̲ạ̲ t̲i̲ế̲p c̲ậ̲n gi̲a̲ đ̲ì̲nh̲.

Đ̲ế̲n c̲h̲i̲ề̲u̲ qu̲a̲,̲ m̲ộ̲t̲ s̲ố̲ t̲r̲a̲ng m̲ạ̲ng x̲ã̲ h̲ộ̲i̲ t̲i̲ế̲p t̲ụ̲c̲ đ̲ă̲ng t̲ả̲i̲ t̲h̲ô̲ng t̲i̲n c̲ó̲ đ̲ô̲ng ngư̲ờ̲i t̲ụ̲ t̲ậ̲p ở̲ đ̲ị̲a̲ ph̲ư̲ơ̲ng v̲à̲ gi̲a̲ đ̲ì̲nh̲ na̲m̲ qu̲â̲n nh̲â̲n t̲.ử̲ v̲.o̲.ng gâ̲y s̲ứ̲c̲ é̲p.

Nó̲i̲ v̲ề̲ v̲ấ̲n đ̲ề̲ nà̲y t̲r̲ê̲n D̲o̲a̲nh̲ ngh̲i̲ệ̲p v̲à̲ T̲i̲ế̲p T̲h̲ị̲,̲ b̲à̲ ngu̲yễ̲n H̲ư̲ơ̲ng gi̲a̲ng,̲ C̲h̲ủ̲ t̲ị̲c̲h̲ U̲B̲nD̲ t̲ỉ̲nh̲ B̲ắ̲c̲ ni̲nh̲ k̲h̲ẳ̲ng đ̲ị̲nh̲,̲ t̲ì̲nh̲ h̲ì̲nh̲ t̲ạ̲i̲ đ̲ị̲a̲ ph̲ư̲ơ̲ng v̲à̲ t̲ạ̲i̲ gi̲a̲ đ̲ì̲nh̲ qu̲â̲n nh̲â̲n T̲r̲ầ̲n Đ̲ứ̲c̲ Đ̲ô̲ h̲i̲ệ̲n đ̲ã̲ ổ̲n đ̲ị̲nh̲.

14h chiều nay, gia đình tổ chức lễ an táng quân nhân Trần Đức Đô-2

C̲h̲i̲ề̲u̲ na̲y,̲ gi̲a̲ đ̲ì̲nh̲ t̲ổ̲ c̲h̲ứ̲c̲ a̲n t̲á̲ng c̲h̲o̲ qu̲â̲n nh̲â̲n T̲r̲ầ̲n Đ̲ứ̲c̲ Đ̲ô̲

C̲ũ̲ng b̲à̲n v̲ề̲ v̲ấ̲n đ̲ề̲ gâ̲y r̲ố̲i̲ t̲r̲ê̲n,̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ̲ t̲r̲ê̲n T̲h̲a̲nh̲ ni̲ê̲n,̲ Đ̲ạ̲i̲ t̲á̲ ngu̲yễ̲n X̲u̲â̲n T̲h̲ì̲n r̲ấ̲t̲ b̲ứ̲c̲ x̲ú̲c̲ k̲h̲i̲ nh̲ữ̲ng ngà̲y v̲ừ̲a̲ qu̲a̲,̲ t̲h̲ô̲ng t̲i̲n ph̲á̲t̲ ngô̲n t̲ừ̲ qu̲â̲n k̲h̲u̲ 1̲ b̲ị̲ nh̲i̲ề̲u̲ t̲r̲a̲ng m̲ạ̲ng x̲ã̲ h̲ộ̲i̲,̲ d̲i̲ễ̲n đ̲à̲n b̲ó̲p m̲é̲o̲,̲ x̲u̲yê̲n t̲ạ̲c̲.

Ch̲ú̲ng t̲ô̲i̲ c̲u̲ng c̲ấ̲p t̲h̲ô̲ng t̲i̲n b̲a̲n đ̲ầ̲u̲ l̲à̲ ‘̲ph̲á̲t̲ h̲i̲ệ̲n qu̲â̲n nh̲â̲n T̲r̲ầ̲n Đ̲ứ̲c̲ Đ̲ô̲ t̲r̲o̲ng t̲ư̲ t̲h̲ế̲ t̲r̲e̲o̲ c̲ổ̲’̲ nh̲ư̲ng m̲ộ̲t̲ s̲ố̲ t̲ờ̲ b̲á̲o̲,̲ t̲r̲a̲ng m̲ạ̲ng x̲ã̲ h̲ộ̲i̲ l̲ạ̲i̲ c̲h̲o̲ r̲ằ̲ng đ̲ó̲ l̲à̲ ‘̲t̲.ự̲ t̲.ử̲’̲ k̲h̲i̲ế̲n s̲ự̲ v̲i̲ệ̲c̲ đ̲i̲ t̲h̲e̲o̲ h̲ư̲ớ̲ng k̲h̲á̲c̲”̲,̲ ô̲ng T̲h̲ì̲n nó̲i̲.

Đ̲ạ̲i̲ t̲á̲ T̲h̲ì̲n c̲ũ̲ng c̲h̲o̲ r̲ằ̲ng:̲ “̲nh̲ậ̲n đ̲ị̲nh̲ c̲ủ̲a̲ c̲h̲ú̲ng t̲ô̲i̲ t̲r̲o̲ng s̲ự̲ v̲i̲ệ̲c̲ nà̲y đ̲a̲ng c̲ó̲ m̲ộ̲t̲ b̲à̲n t̲a̲y nà̲o̲ đ̲ó̲ l̲ợ̲i̲ d̲ụ̲ng x̲ú̲i̲ gi̲ụ̲c̲,̲ k̲í̲c̲h̲ đ̲ộ̲ng d̲ư̲ l̲u̲ậ̲n. C̲h̲ú̲ng t̲ô̲i̲ đ̲a̲ng t̲ậ̲p h̲ợ̲p đ̲ể̲ b̲á̲o̲ c̲á̲o̲ B̲a̲n T̲u̲yê̲n gi̲á̲o̲ T̲.Ư̲,̲ B̲ộ̲ T̲T̲-̲T̲T̲ x̲u̲ng qu̲a̲nh̲ t̲h̲ô̲ng t̲i̲n x̲u̲yê̲n t̲ạ̲c̲,̲ s̲a̲i̲ s̲ự̲ t̲h̲ậ̲t̲ t̲r̲o̲ng v̲ụ̲ v̲i̲ệ̲c̲ nà̲y đ̲ể̲ k̲i̲ế̲n ngh̲ị̲ x̲ử̲ l̲ý̲”̲.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button