Tin HayTin Mới

Gia Lai xuất hiện thêm 1 ổ d.ị.ch mới ở thành phố Pleiku

ᴠᴏᴠ.ᴠɴ – ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛỉɴʜ ɢɪᴀ ʟᴀɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ᴛừ sáɴɢ 𝟷𝟺/𝟷𝟶 đếɴ 𝟽ʜ ɴɢàʏ 𝟷𝟻/𝟷𝟶, ɢɪᴀ ʟᴀɪ ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄʜᴏ 𝟹𝟹𝟽𝟷 ɴɢườɪ, ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟹𝟿 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠớɪ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸.

ᴛỉɴʜ ɢɪᴀ ʟᴀɪ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʜêᴍ 𝟷 ổ ᴅịᴄʜ ᴍớɪ, đượᴄ xáᴄ địɴʜ ᴛạɪ ᴘʜòɴɢ ᴋʜáᴍ đᴀ ᴋʜᴏᴀ ʙìɴʜ ᴀɴ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴘʟᴇɪᴋᴜ, ᴠớɪ 𝟼 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠớɪ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸.

ᴄụ ᴛʜể, 𝟷 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠớɪ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸 ᴛạɪ ᴘʜòɴɢ ᴋʜáᴍ đᴀ ᴋʜᴏᴀ ʙìɴʜ ᴀɴ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴘʟᴇɪᴋᴜ ʟà Đ.ᴛ.ᴅ.ᴋ (sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟾𝟺, ở ᴘʜườɴɢ ᴘʜù Đổɴɢ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴘʟᴇɪᴋᴜ), 𝟻 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴋʜáᴄ ʟà ғ𝟷 ᴄủᴀ ᴄᴀ ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ ɴàʏ. ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ, ᴛỉɴʜ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟹𝟶 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠớɪ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸 ʟà ᴄôɴɢ ᴅâɴ đɪ ᴛừ ᴠùɴɢ ᴅịᴄʜ ᴛʀở ᴠề địᴀ ᴘʜươɴɢ; ᴠà 𝟹 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛáɪ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ sᴀᴜ ᴋʜɪ đã đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ.

ᴛʀᴏɴɢ số 𝟹𝟶 ᴄᴀ ʙệɴʜ ʟà ɴɢườɪ ᴠề ᴛừ ᴠùɴɢ ᴅịᴄʜ, ᴄó 𝟷 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛʀêɴ ᴄʜᴜʏếɴ ʙᴀʏ ᴛʜí đɪểᴍ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴛừ ᴄảɴɢ ʜàɴɢ ᴋʜôɴɢ ǫᴜốᴄ ᴛế ᴛâɴ sơɴ ɴʜấᴛ ʜạ ᴄáɴʜ xᴜốɴɢ ᴄảɴɢ ʜàɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴘʟᴇɪᴋᴜ ᴛʀưᴀ 𝟷𝟺/𝟷𝟶. ᴄʜᴜʏếɴ ʙᴀʏ ᴍᴀɴɢ số ʜɪệᴜ ᴠᴊ𝟹𝟿𝟼 ᴅᴏ ᴠɪᴇᴛᴊᴇᴛ ᴀɪʀ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ, ᴄʜở 𝟾𝟶 ʜàɴʜ ᴋʜáᴄʜ. ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛạɪ sâɴ ʙᴀʏ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ 𝟷 ᴄᴀ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠớɪ sᴀʀ-ᴄᴏᴠ-𝟸, 𝟼 ᴍẫᴜ ɴɢʜɪ ɴɢờ đᴀɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ʟạɪ.

ɴʜư ᴠậʏ, đếɴ ɴɢàʏ 𝟷𝟻/𝟷𝟶, ɢɪᴀ ʟᴀɪ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟿𝟷𝟾 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠớɪ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟹𝟽𝟷 ɴɢườɪ đã đɪềᴜ ᴛʀị ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ./.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button