Tin Hay

[Mới] Clip Lời Kể Từ Bạn Của Trần Đức Đô Tại Hiện Trường, Các Cơ Quan Vẫn Đang Khẩn Trương Điều Tra

ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đᴀɴɢ ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ đɪềᴜ

ᴛʀᴀ ʟàᴍ ʀõ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ǫᴜâɴ ɴʜâɴ ᴛʀầɴ Đứᴄ Đô, sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟶𝟸, ǫᴜê ᴛạɪ ᴋʜᴜ Đᴀ ʜộɪ, ᴘʜườɴɢ ᴄʜâᴜ ᴋʜê, ᴛʜị xã ᴛừ sơɴ, ᴛỉɴʜ ʙắᴄ ɴɪɴʜ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴɢʜĩᴀ ᴠụ ǫᴜâɴ ѕυ̛̣

Đoạn clip được cho là lời kể từ bạn đồng ngũ, cũng là người sơ cứu đầυ tiên cho T.Đ.Đ

ᴛạɪ ᴛɪểᴜ đᴏàɴ 𝟺, Đạɪ độɪ 𝟷𝟺, ᴛʀườɴɢ Đạɪ ʜọᴄ ǫᴜâɴ ѕυ̛̣ ǫᴜâɴ ᴋʜᴜ 𝟷 ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟸𝟾/𝟼.

Đạɪ ᴅɪệɴ ǫᴜâɴ ᴋʜᴜ 𝟷, ʙộ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ ʙướᴄ đầᴜ xáᴄ ɴʜậɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ ǫᴜâɴ ɴʜâɴ ᴛʀầɴ Đứᴄ Đô ᴛử ᴠᴏɴɢ ʟà ᴅᴏ ᴛự ᴛử. sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ, ɴạɴ ɴʜâɴ đượᴄ đưᴀ đɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ɴʜưɴɢ đã ᴛử ᴠᴏɴɢ. ǫᴜâɴ ᴋʜᴜ 𝟷 đã ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đếɴ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴạɴ ɴʜâɴ

ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ɢɪᴀ đìɴʜ đưᴀ ᴛʜɪ ᴛʜể ɴạɴ ɴʜâɴ ᴠề ʟàᴍ ʟễ, ᴀɴ ᴛáɴɢ ᴛạɪ ǫᴜê ɴʜà. Đêᴍ 𝟸𝟾/𝟼, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴠà ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙộ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ᴛử ᴛʜɪ ᴠà ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ.

ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟸𝟿/𝟼, đạɪ ᴅɪệɴ ǫᴜâɴ ᴋʜᴜ 𝟷, ʜᴜʏệɴ ủʏ, ᴜʙɴᴅ ᴛʜị xã ᴛừ sơɴ, ʙᴀɴ ᴄʜỉ ʜᴜʏ ǫᴜâɴ ѕυ̛̣ ᴛʜị xã ᴛừ sơɴ đã đếɴ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛʜăᴍ ʜỏɪ, độɴɢ ᴠɪêɴ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴠượᴛ ǫᴜᴀ ɴỗɪ đᴀᴜ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴛừ đêᴍ 𝟸𝟾/𝟼 đếɴ ɴᴀʏ, ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴘʜáᴛ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ʜìɴʜ ảɴʜ đáᴍ ᴛᴀɴɢ ᴄủᴀ ǫᴜâɴ ɴʜâɴ ᴛʀầɴ Đứᴄ Đô, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ᴄáᴄ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ᴛử ᴛʜɪ,

ɴʜữɴɢ ᴅấᴜ ʜɪệᴜ đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ ᴛʀêɴ ᴄơ ᴛʜể ɴạɴ ɴʜâɴ. ɴɢườɪ ɴʜà ᴠà ᴍộᴛ số ɴɢườɪ địᴀ ᴘʜươɴɢ ʙứᴄ xúᴄ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴄáɪ ᴄʜếᴛ ᴄủᴀ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ʙấᴛ ᴛʜườɴɢ… ᴠà ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ʟàᴍ ʀõ ᴠụ ᴠɪệᴄ.

ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴢɪɴɢ, ɴɢườɪ ɴʜà ǫᴜâɴ ɴʜâɴ ɴàʏ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴀɴʜ Đô đăɴɢ ᴋý ɴʜậᴘ ɴɢũ ɴɢàʏ 𝟷𝟼/𝟷 ᴠà ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜᴜấɴ ʟᴜʏệɴ ᴛạɪ ʙắᴄ ɢɪᴀɴɢ. Đếɴ ɢɪữᴀ ᴛʜáɴɢ 𝟼, ᴀɴʜ ᴄʜᴜʏểɴ ɴơɪ ʜᴜấɴ ʟᴜʏệɴ đếɴ Đạɪ ʜọᴄ ǫᴜâɴ ѕυ̛̣ ǫᴜâɴ ᴋʜᴜ 𝟷.

“ʜôᴍ 𝟸𝟽/𝟼, Đô ɢọɪ đɪệɴ ᴠề ᴄʜᴏ ᴅì ᴛʀᴏɴɢ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴋʜỏᴇ ᴍạɴʜ, ɴóɪ ʟà ʙị ʙắᴛ ɴạᴛ ɴʜưɴɢ ᴅặɴ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴋể ᴠớɪ ʙố ᴍẹ. Đếɴ ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟾/𝟼, đơɴ ᴠị ɢọɪ ᴠề ʙáᴏ ᴄʜáᴜ độᴛ ᴛử. ɴʜưɴɢ sᴀᴜ đó ᴍộᴛ ʟúᴄ ᴛʜì ʟạɪ ɢọɪ ʟạɪ ʙảᴏ ᴄʜáᴜ ᴛự ᴛử”, ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ǫᴜâɴ ɴʜâɴ Đô ᴋể.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜậɴ ᴛɪɴ ʙáᴏ, ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄủᴀ ᴀɴʜ Đô đượᴄ đưᴀ đếɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ᴛʜáɪ ɴɢᴜʏêɴ để ɴʜậɴ ᴛʜɪ ᴛʜể. Đếɴ ɴơɪ, ɴɢườɪ ɴʜà ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴠɪệᴄ ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ᴛử ᴛʜɪ đã ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ.

“ᴋʜɪ ɴʜậɴ ᴛʜɪ ᴛʜể, ɢɪᴀ đìɴʜ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴠếᴛ ᴛʜươɴɢ ở ᴠùɴɢ đầᴜ, ᴍặᴛ, ʟưɴɢ ᴠà ɴɢựᴄ”, ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴄủᴀ ᴀɴʜ Đô ɴóɪ.

ɢɪᴀ đìɴʜ ɴᴀᴍ ǫᴜâɴ ɴʜâɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴅù ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟿/𝟼 ᴄáᴄ ᴛʜủ ᴛụᴄ ᴛᴀɴɢ ʟễ đã ʜᴏàɴ ᴛấᴛ, ɴɢườɪ ɴʜà ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴄʜưᴀ ᴍᴀɪ ᴛáɴɢ. ʜọ ᴅự địɴʜ ᴛìᴍ ɴơɪ ɴʜậɴ ɢɪữ ᴛʜɪ ᴛʜể ᴄʜᴏ đếɴ ᴋʜɪ ᴠụ ᴠɪệᴄ đượᴄ ʟàᴍ sáɴɢ ᴛỏ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button