Tin Mới

X̼e̼ ̼b̼e̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼V̼Ư̼Ợ̼T̼ ̼Đ̼È̼N̼ ̼Đ̼Ỏ̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼(̼ ̼3̼ ̼M̼Ẹ̼ ̼C̼O̼N̼ ̼C̼.̼H̼Ế̼T̼ ̼T̼.̼H̼Ả̼M̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼4̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼N̼ ̼)̼

01/07/2021

T̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼b̼a̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼–̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼X̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼x̼e̼ ̼b̼e̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

THƯƠNG TÂM: Xe ben chở đất VƯỢT ĐÈN ĐỎ tông xe máy khiến 3 MẸ CON CHẾT THẢM tại ngã 4 Xuân Mai HN
̼Ả̼n̼h̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼T̼H̼Ư̼Ơ̼N̼G̼ ̼T̼Â̼M̼:̼ ̼X̼e̼ ̼b̼e̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼V̼Ư̼Ợ̼T̼ ̼Đ̼È̼N̼ ̼Đ̼Ỏ̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼M̼Ẹ̼ ̼C̼O̼N̼ ̼C̼H̼Ế̼T̼ ̼T̼H̼Ả̼M̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼4̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼N̼

THƯƠNG TÂM: Xe ben chở đất VƯỢT ĐÈN ĐỎ tông xe máy khiến 3 MẸ CON CHẾT THẢM tại ngã 4 Xuân Mai HN
̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

THƯƠNG TÂM: Xe ben chở đất VƯỢT ĐÈN ĐỎ tông xe máy khiến 3 MẸ CON CHẾT THẢM tại ngã 4 Xuân Mai HN
̼C̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼á̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼ả̼y̼ ̼m̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button