Tin Mới

M̼ạ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼ú̼n̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼2̼ ̼t̼ỷ̼/̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼m̼ắ̼m̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼.i̼.á̼.n̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼a̼o̼ ̼”̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼ổ̼”̼?̼

Thứ Năm, ngày 24/06/2021 17:45 PM (GMT+7)

N͙a͙m͙ ͙n͙g͙h͙ệ͙ ͙s͙ĩ͙ ͙h͙à͙i͙ ͙l͙ê͙n͙ ͙t͙i͙ế͙n͙g͙ ͙v͙ề͙ ͙b͙à͙i͙ ͙“͙b͙ó͙c͙ ͙p͙h͙ố͙t͙”͙ ͙q͙u͙á͙n͙ ͙ă͙n͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙a͙n͙h͙ ͙t͙r͙ê͙n͙ ͙m͙ạ͙n͙g͙ ͙x͙ã͙ ͙h͙ộ͙i͙.͙

 

V̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼a̼m̼e̼s̼h̼o̼w̼,̼ ̼M̼ạ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼/̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼m̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼
̼
̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼à̼i̼ ̼M̼ạ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼ú̼n̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼,̼ ̼b̼ú̼n̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼M̼ạ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼,̼.̼.̼.̼

Mạc Văn Khoa nói gì khi quán bún đậu kiếm 2 tỷ/ngày bị nghi mắm tôm có gián, giá cao "cắt cổ"? - 1

 

Q̼u̼á̼n̼ ̼b̼ú̼n̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ạ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ố̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼ú̼n̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼%̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ắ̼m̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼.̼i̼á̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼?̼

̼V̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼M̼ạ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼v̼à̼o̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼.̼

̼S̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼M̼ạ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼,̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼í̼t̼ ̼a̼i̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼á̼ ̼b̼á̼n̼.̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼b̼á̼n̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

Mạc Văn Khoa nói gì khi quán bún đậu kiếm 2 tỷ/ngày bị nghi mắm tôm có gián, giá cao "cắt cổ"? - 3

Bài bóc phốt quán ăn của Mạc Văn Khoa đang được lan ᴛruyềɴ

C̼ò̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼m̼ắ̼m̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼.̼i̼.̼á̼n̼,̼ ̼M̼ạ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼

“̼T̼ô̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼á̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼m̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼.̼i̼á̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼m̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼ỹ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ắ̼m̼ ̼t̼ô̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼

T̼ô̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼”̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼”̼.̼

V̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼M̼ạ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼l̼ỗ̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

“̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼ự̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

Mạc Văn Khoa nói gì khi quán bún đậu kiếm 2 tỷ/ngày bị nghi mắm tôm có gián, giá cao "cắt cổ"? - 4

M̼ạ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼ă̼n̼

̼M̼ạ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼Á̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼4̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼…̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼ư̼ớ̼t̼ ̼á̼t̼,̼ ̼B̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼l̼l̼.̼.̼.̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼M̼ạ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼k̼h̼á̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼h̼à̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼à̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼:̼ ̼“̼G̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼M̼ạ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼M̼ạ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼h̼à̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼,̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼”̼.̼

̼D̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼,̼ ̼k̼h̼â̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ạ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼.̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼M̼ạ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼h̼à̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼c̼ ̼m̼ạ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼ ̼l̼ù̼n̼g̼.̼ ̼L̼ạ̼,̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼”̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button