Tin HayTin Mới

P̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼’̼p̼h̼á̼t̼ ̼g̼ạ̼o̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼ý̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼’̼

L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼ ̼B̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼1̼4̼2̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼ý̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

Phường xin lỗi người dân vụ 'phát gạo, bắt ký nhận tiền' - VnExpress

Lãnh đạo phường Bình Hưng Hoà B xin lỗi ông Khoa vì sai sót khi pʜát hỗ trợ, sáng 9/9. Ảnh: Đình Văn

̼S̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼9̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ụ̼a̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼ ̼B̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼T̼ổ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼5̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼1̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼k̼ý̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼b̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼G̼ặ̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼K̼h̼o̼a̼,̼ ̼3̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼ị̼c̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ụ̼a̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼.̼ ̼Đ̼ợ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼ợ̼i̼”̼.̼

Phát gạo nhưng bắt ký nhận 1,5 triệu đồng ở TP.HCM: Phường xuống tận nơi xin  lỗi người dân

S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼ ̼B̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼1̼4̼2̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼h̼ộ̼ ̼1̼5̼ ̼k̼g̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼2̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼6̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ó̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼.̼

Vụ phát gạo nhưng ký nhận 1,5 triệu ở Bình Tân: UBND phường xin lỗi dân |  Thời sự | PLO

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼6̼/̼9̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼”̼s̼a̼i̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼”̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

Vụ phát gạo nhưng ký nhận tiền: Lãnh đạo phường xin lỗi dân do tổ trưởng  nhầm lẫn

̼T̼h̼e̼o̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼u̼ỷ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼3̼8̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼.̼ ̼”̼D̼ị̼c̼h̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼6̼/̼9̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼ã̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼6̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼4̼.̼8̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼1̼.̼2̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼o̼á̼.̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼,̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼a̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼1̼4̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼g̼ạ̼o̼.̼

Nguồn: https://vnexpress.net/phuong-xin-loi-nguoi-dan-vu-phat-gao-bat-ky-nhan-tien-4353804.html

Xem thêm: T̼r̼ư̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼P̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼

T̼r̼ư̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼P̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼1̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼.̼

̼T̼r̼ư̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼2̼6̼5̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼ơ̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼1̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼.̼

A̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼6̼/̼9̼,̼ ̼1̼7̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼(̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼.̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼d̼o̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼ở̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼2̼6̼5̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼ơ̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼d̼o̼ ̼s̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼

̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼y̼m̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼ừ̼ ̼3̼0̼/̼5̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼.̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Y̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼.̼

̼“̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼.̼ ̼V̼u̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Y̼.̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼V̼.̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼,̼ ̼g̼h̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼k̼ê̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼”̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼?̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼B̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼ầ̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼1̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼s̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼0̼9̼/̼H̼Đ̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼(̼6̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼)̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼(̼h̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼)̼.̼

̼“̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼a̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼
̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼5̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼a̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼h̼ồ̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼…̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼“̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼1̼7̼ ̼h̼ộ̼ ̼(̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼)̼.̼ ̼P̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼5̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼5̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼a̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼1̼5̼k̼g̼ ̼g̼ạ̼o̼,̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼3̼0̼k̼g̼ ̼g̼ạ̼o̼.̼

̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼s̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼i̼ể̼u̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

Nguồn:https://tinmoi24.vn/trua-phat-tien-cho-dan-toi-den-thu-lai-phuong-noi-chi-sai-doi-tuong

Xem thêm: L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼:̼ ̼B̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼t̼ỷ̼,̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼?̼

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼,̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼

̼P̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼o̼ả̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼(̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼)̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼5̼/̼9̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼5̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼9̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼0̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼(̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼)̼,̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼C̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ã̼ ̼ý̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼5̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼…̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼í̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼U̼ỷ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼T̼T̼Q̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼”̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼,̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼5̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

Luật sư nói về việc bà Phương Hằng gửi 50 tỷ nếu Trấn Thành sao kê - Ảnh 1.

Trấn Thành và đoạn thông tin được tặng 50 tỷ anh đề cập

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼B̼ở̼i̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼o̼ả̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼,̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼í̼a̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

Bà Phương Hằng tuyên bố gửi Trấn Thành 50 tỷ, gọi tên ông Đoàn Ngọc Hải và  Việt Hương sao kê tiền từ thiện - Netizen - Việt Giải Trí

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼6̼4̼/̼2̼0̼0̼8̼/̼N̼Đ̼-̼C̼P̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼5̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼C̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼

̼1̼.̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼T̼T̼Q̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼;̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼ữ̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼;̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼;̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼T̼ổ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼ữ̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼2̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼4̼8̼/̼2̼0̼0̼7̼/̼N̼Đ̼-̼C̼P̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼ ̼9̼/̼2̼0̼0̼7̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼3̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼T̼T̼Q̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼;̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼T̼T̼Q̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼,̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼1̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼9̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼

N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼,̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼…̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

Nguyễn Sin khen Trấn Thành sống tử tế, cao tay khi chuyền bóng 50 tỷ của bà  Phương Hằng - Netizen - Việt Giải Trí

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼q̼u̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼Ủ̼y̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼H̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼

Luật sư nói về việc bà Phương Hằng gửi 50 tỷ nếu Trấn Thành sao kê - Ảnh 2.

Luật sư Đặng Văn Cường

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼B̼ộ̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼(̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼B̼ộ̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼,̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼q̼u̼y̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼6̼4̼/̼2̼0̼0̼8̼/̼N̼Đ̼-̼C̼P̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼,̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button