Tin Mới

t̳i̳ế̳t̳ ̳l̳ộ̳ ̳t̳ì̳n̳h̳ ̳t̳i̳ế̳t̳ ̳b̳ấ̳t̳ ̳n̳g̳ờ̳

29/06/2021

Vụ chồng c̼h̼é̼m̼ c̼h̼ế̼t̼ vợ và bố mẹ vợ ở Thái Bình: Công an tiết lộ tình tiết bất ngờ

K̼h̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼υ̼ ̼t̼h̼ú̼,̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼в̼ắ̼ᴛ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼â̼̼̼y̼ ̼á̼̼̼n̼̼̼.̼
̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼8̼/̼6̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼B̼á̼i̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ụ̼)̼ ̼r̼a̼ ̼ᴛ̼a̼ʏ̼ ̼g̼i̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼8̼/̼6̼.̼

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ɴ̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼υ̼ ̼t̼h̼ú̼,̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼в̼ắ̼ᴛ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼â̼̼̼y̼ ̼á̼̼̼n̼̼̼.̼

Công an tiết lộ bất ngờ khi gã con rể sát hại cả nhà vợ đi đầu thú vẫn thản nhiên chào hỏi, bắt tay công an viên - Ảnh 1.

K͢h͢ô͢n͢g͢ ͢k͢h͢í͢ ͢t̼͢͢a̼͢͢n̼͢͢g͢ ͢t͢h͢ư͢ơ͢n͢g͢ ͢b͢a͢o͢ ͢t͢r͢ù͢m͢ ͢n͢g͢ô͢i͢ ͢n͢h͢à͢ ͢n͢h͢ỏ͢.

͢“͢K͢h͢i͢ ͢t͢ớ͢i͢ ͢c͢ô͢n͢g͢ ͢a͢n͢,͢ ͢T͢h͢ị͢n͢h͢ ͢q͢u͢ả͢ ͢q͢u͢y͢ế͢t͢ ͢l͢ầ͢n͢ ͢2͢ ͢đ͢ã͢ ͢g͢i̼͢͢ế̼͢͢t̼͢͢ ͢v͢ợ͢ ͢v͢à͢ ͢b͢ố͢ ͢m͢ẹ͢ ͢v͢ợ͢,͢ ͢c͢h͢ú͢n͢g͢ ͢t͢ô͢i͢ ͢n͢g͢a͢y͢ ͢l͢ậ͢p͢ ͢t͢ứ͢c͢ ͢t͢h͢ô͢n͢g͢ ͢b͢á͢o͢ ͢c͢h͢o͢ ͢c͢ô͢n͢g͢ ͢a͢n͢ ͢v͢i͢ê͢n͢ ͢t͢ạ͢i͢ ͢t͢h͢ô͢n͢ ͢B͢á͢i͢ ͢T͢r͢a͢n͢g͢.͢ ͢Q͢u͢a͢ ͢k͢i͢ể͢m͢ ͢t͢r͢a͢ ͢x͢á͢c͢ ͢đ͢ị͢n͢h͢ ͢v͢i͢ệ͢c͢ ͢T͢h͢ị͢n͢h͢ ͢g͢â̼͢͢y͢ ͢á̼͢͢n̼͢͢ ͢l͢à͢ ͢c͢ó͢ ͢t͢h͢ậ͢t͢ ͢n͢ê͢n͢ ͢đ͢ơ͢n͢ ͢v͢ị͢ ͢đ͢ã͢ ͢t͢i͢ế͢n͢ ͢h͢à͢n͢h͢ ͢b͢ắ͢t͢ ͢g͢i͢ữ͢ ͢n͢g͢h͢i͢ ͢p͢h͢ạ͢m͢.

͢T͢h͢ị͢n͢h͢ ͢n͢ó͢i͢ ͢g͢i̼͢͢ế̼͢͢t̼͢͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢,͢ ͢c͢h͢ú͢n͢g͢ ͢t͢ô͢i͢ ͢c͢ả͢m͢ ͢g͢i͢á͢c͢ ͢s͢ự͢ ͢v͢i͢ệ͢c͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢n͢g͢h͢i͢ê͢m͢ ͢t͢r͢ọ͢n͢g͢ ͢n͢h͢ư͢ ͢t͢h͢ế͢ ͢n͢ê͢n͢ ͢v͢ẫ͢n͢ ͢l͢à͢m͢ ͢v͢i͢ệ͢c͢ ͢b͢ở͢i͢ ͢v͢ì͢ ͢đ͢ợ͢t͢ ͢n͢à͢y͢ ͢B͢a͢n͢ ͢C͢ô͢n͢g͢ ͢a͢n͢ ͢x͢ã͢ ͢đ͢a͢n͢g͢ ͢l͢à͢m͢ ͢v͢ề͢ ͢d͢ữ͢ ͢l͢i͢ệ͢u͢ ͢d͢â͢n͢ ͢c͢ư͢ ͢v͢à͢ ͢c͢ấ͢p͢ ͢c͢ă͢n͢ ͢c͢ư͢ớ͢c͢ ͢c͢ô͢n͢g͢ ͢d͢â͢n͢.͢ ͢L͢ú͢c͢ ͢đ͢ó͢,͢ ͢C͢ô͢n͢g͢ ͢a͢n͢ ͢x͢ã͢ ͢m͢ớ͢i͢ ͢h͢ỏ͢i͢ ͢a͢n͢h͢ ͢g͢i̼͢͢ế̼͢͢t̼͢͢ ͢a͢i͢ ͢t͢h͢ì͢ ͢T͢h͢ị͢n͢h͢ ͢n͢ó͢i͢ ͢l͢ầ͢n͢ ͢2͢ ͢e͢m͢ ͢g͢i̼͢͢ế̼͢͢t̼͢͢ ͢b͢ố͢ ͢m͢ẹ͢ ͢v͢ợ͢,͢ ͢v͢à͢ ͢v͢ợ͢ ͢e͢m͢ ͢r͢ồ͢i͢.

͢K͢h͢i͢ ͢đ͢ó͢,͢ ͢c͢h͢ú͢n͢g͢ ͢t͢ô͢i͢ ͢m͢ớ͢i͢ ͢h͢ỏ͢i͢ ͢g͢i̼͢͢ế̼͢͢t̼͢͢ ͢b͢ằ͢n͢g͢ ͢g͢ì͢ ͢t͢h͢ì͢ ͢T͢h͢ị͢n͢h͢ ͢n͢ó͢i͢ ͢d͢ù͢n͢g͢ ͢d͢a͢o͢ ͢c͢h͢é͢m͢ ͢v͢à͢ ͢b͢ả͢o͢ ͢c͢ô͢n͢g͢ ͢a͢n͢:͢ ͢“͢C͢á͢c͢ ͢a͢n͢h͢ ͢b͢ắ͢t͢ ͢e͢m͢ ͢đ͢i͢“͢.͢

͢Q͢u͢a͢ ͢x͢á͢c͢ ͢m͢i͢n͢h͢,͢ ͢s͢ự͢ ͢v͢i͢ệ͢c͢ ͢đ͢ú͢n͢g͢ ͢n͢h͢ư͢ ͢T͢h͢ị͢n͢h͢ ͢t͢r͢ì͢n͢h͢ ͢b͢á͢o͢ ͢n͢ê͢n͢ ͢c͢h͢ú͢n͢g͢ ͢t͢ô͢i͢ ͢t͢i͢ế͢n͢ ͢h͢à͢n͢h͢ ͢b͢ắ͢t͢ ͢g͢i͢ữ͢ ͢đ͢ố͢i͢ ͢t͢ư͢ợ͢n͢g͢…͢“͢,͢ ͢v͢ị͢ ͢P͢h͢ó͢ ͢t͢r͢ư͢ở͢n͢g͢ ͢C͢ô͢n͢g͢ ͢a͢n͢ ͢x͢ã͢ ͢Q͢u͢ỳ͢n͢h͢ ͢H͢o͢a͢ ͢n͢h͢ớ͢ ͢l͢ạ͢i͢.͢

Công an tiết lộ bất ngờ khi gã con rể sát hại cả nhà vợ đi đầu thú vẫn thản nhiên chào hỏi, bắt tay công an viên - Ảnh 2.

N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲n̲g̲ã̲ ̲q̲u̲ỵ̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲t̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲g̲ ̲3̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲x̲ấ̲u̲ ̲s̲ố̲.

̲Q̲u̲a̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲Đ̲à̲o̲ ̲Đ̲ì̲n̲h̲ ̲C̲.̲ ̲t̲̼̲ử̲̼̲ ̲v̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲g̲h̲ế̲ ̲u̲ố̲n̲g̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲s̲â̲n̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲b̲à̲ ̲M̲.̲ ̲(̲v̲ợ̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲C̲.̲)̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲S̲.̲ ̲(̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲C̲.̲)̲ ̲t̲̼̲ử̲̼̲ ̲v̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲ ̲ở̲ ̲c̲u̲ố̲i̲ ̲s̲â̲n̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲n̲g̲õ̲.̲ ̲T̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲b̲à̲ ̲M̲.̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲p̲h̲ủ̲ ̲1̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲ ̲c̲h̲ă̲n̲ ̲m̲à̲u̲ ̲t̲r̲ắ̲n̲g̲.̲
̲“̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲,̲ ̲t̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲c̲u̲ố̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲t̲h̲u̲ộ̲c̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲…̲“̲,̲ ̲T̲h̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲u̲ý̲ ̲L̲i̲n̲h̲ ̲n̲ó̲i̲.

̲V̲ị̲ ̲l̲ã̲n̲h̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲x̲ã̲ ̲Q̲u̲ỳ̲n̲h̲ ̲H̲o̲a̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲t̲h̲ê̲m̲,̲ ̲v̲à̲o̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲2̲5̲/̲6̲,̲ ̲q̲u̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲g̲u̲ồ̲n̲ ̲t̲i̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲q̲u̲ầ̲n̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲d̲â̲n̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲x̲ã̲ ̲Q̲u̲ỳ̲n̲h̲ ̲H̲o̲a̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲đ̲i̲ ̲t̲e̲s̲t̲ ̲n̲h̲a̲n̲h̲ ̲v̲ề̲ ̲m̲̼̲a̲̼̲ ̲t̲̼̲u̲̼̲ý̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲y̲ ̲t̲ế̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲Q̲u̲ỳ̲n̲h̲ ̲P̲h̲ụ̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲x̲é̲t̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲a̲n̲h̲ ̲t̲a̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲â̲m̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲m̲̼̲a̲̼̲ ̲t̲̼̲u̲̼̲ý̲.

̲V̲ị̲ ̲p̲h̲ó̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲x̲ã̲ ̲Q̲u̲ỳ̲n̲h̲ ̲H̲o̲a̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲d̲ư̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲đ̲e̲ ̲d̲o̲ạ̲ ̲g̲i̲̼̲ế̲̼̲t̲̼̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲n̲h̲à̲ ̲v̲ợ̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲ắ̲m̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲,̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲c̲ó̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲x̲á̲c̲ ̲m̲i̲n̲h̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲ấ̲n̲ ̲đ̲ề̲ ̲n̲à̲̲y̲.

Công an tiết lộ bất ngờ khi gã con rể sát hại cả nhà vợ đi đầu thú vẫn thản nhiên chào hỏi, bắt tay công an viên - Ảnh 3.

N͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢t͢h͢â͢n͢ ͢b͢à͢n͢g͢ ͢h͢o͢à͢n͢g͢ ͢k͢h͢i͢ ͢c͢h͢ứ͢n͢g͢ ͢k͢i͢ế͢n͢ ͢h͢i͢ệ͢n͢ ͢t͢r͢ư͢ờ͢n͢g͢ ͢v͢ụ͢ ͢á͢n͢ ͢m͢ạ͢n͢g͢.

͢Đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢b͢i͢ế͢t͢,͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢q͢u͢á͢ ͢t͢r͢ì͢n͢h͢ ͢s͢i͢n͢h͢ ͢s͢ố͢n͢g͢ ͢t͢ạ͢i͢ ͢đ͢ị͢a͢ ͢p͢h͢ư͢ơ͢n͢g͢,͢ ͢2͢ ͢v͢ợ͢ ͢c͢h͢ồ͢n͢g͢ ͢đ͢ã͢ ͢n͢h͢i͢ề͢u͢ ͢l͢ầ͢n͢ ͢c͢ã͢i͢ ͢v͢ã͢ ͢n͢h͢a͢u͢ ͢v͢à͢ ͢g͢ử͢i͢ ͢đ͢ơ͢n͢ ͢l͢y͢ ͢h͢ô͢n͢ ͢l͢ê͢n͢ ͢ủ͢y͢ ͢b͢a͢n͢ ͢x͢ã͢.͢ ͢T͢u͢y͢ ͢n͢h͢i͢ê͢n͢,͢ ͢s͢a͢u͢ ͢đ͢ó͢ ͢c͢u͢ộ͢c͢ ͢s͢ố͢n͢g͢ ͢v͢ợ͢ ͢c͢h͢ồ͢n͢g͢ ͢n͢à͢y͢ ͢l͢ạ͢i͢ ͢ổ͢n͢ ͢đ͢ị͢n͢h͢.͢ ͢T͢r͢ư͢ớ͢c͢ ͢đ͢â͢y͢,͢ ͢v͢ợ͢ ͢c͢h͢ồ͢n͢g͢ ͢n͢à͢y͢ ͢c͢ó͢ ͢n͢h͢i͢ề͢u͢ ͢n͢ă͢m͢ ͢s͢i͢n͢h͢ ͢s͢ố͢n͢g͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢m͢i͢ề͢n͢ ͢N͢a͢m͢ ͢v͢à͢ ͢m͢ớ͢i͢ ͢v͢ề͢ ͢đ͢ị͢a͢ ͢p͢h͢ư͢ơ͢n͢g͢ ͢v͢à͢o͢ ͢n͢ă͢m͢ ͢2͢0͢2͢0͢.͢
͢“͢K͢ể͢ ͢t͢ừ͢ ͢k͢h͢i͢ ͢v͢ề͢ ͢q͢u͢ê͢,͢ ͢c͢h͢ị͢ ͢S͢.͢ ͢l͢à͢m͢ ͢c͢h͢o͢ ͢m͢ộ͢t͢ ͢c͢ô͢n͢g͢ ͢t͢y͢ ͢m͢a͢y͢ ͢g͢ầ͢n͢ ͢n͢h͢à͢ ͢c͢ò͢n͢ ͢c͢h͢ồ͢n͢g͢ ͢v͢ẫ͢n͢ ͢d͢i͢ ͢c͢h͢u͢y͢ể͢n͢ ͢v͢à͢o͢ ͢N͢a͢m͢ ͢đ͢ể͢ ͢l͢à͢m͢ ͢v͢i͢ệ͢c͢.͢ ͢A͢n͢h͢ ͢t͢a͢ ͢m͢ớ͢i͢ ͢v͢ề͢ ͢q͢u͢ê͢ ͢k͢h͢o͢ả͢n͢g͢ ͢1͢0͢ ͢n͢g͢à͢y͢ ͢t͢h͢ì͢ ͢x͢ả͢y͢ ͢r͢a͢ ͢v͢ụ͢ ͢á͢n͢ ͢m͢ạ͢n͢g͢ ͢n͢g͢h͢i͢ê͢m͢ ͢t͢r͢ọ͢n͢g͢ ͢t͢r͢ê͢n͢.

͢T͢r͢o͢n͢g͢ ͢q͢u͢á͢ ͢t͢r͢ì͢n͢h͢ ͢c͢h͢ú͢n͢g͢ ͢t͢ô͢i͢ ͢m͢ờ͢i͢ ͢h͢a͢i͢ ͢v͢ợ͢ ͢c͢h͢ồ͢n͢g͢ ͢l͢ê͢n͢ ͢l͢à͢m͢ ͢v͢i͢ệ͢c͢,͢ ͢h͢ọ͢ ͢c͢h͢o͢ ͢b͢i͢ế͢t͢ ͢c͢ó͢ ͢x͢ả͢y͢ ͢r͢a͢ ͢m͢â͢u͢ ͢t͢h͢u͢ẫ͢n͢ ͢v͢à͢ ͢đ͢ã͢ ͢g͢i͢ả͢n͢g͢ ͢h͢o͢à͢ ͢v͢ớ͢i͢ ͢n͢h͢a͢u͢“͢,͢ ͢v͢ị͢ ͢P͢h͢ó͢ ͢t͢r͢ư͢ở͢n͢g͢ ͢C͢ô͢n͢g͢ ͢a͢n͢ ͢x͢ã͢ ͢Q͢u͢ỳ͢n͢h͢ ͢H͢o͢a͢ ͢n͢ó͢i͢.͢

Nguồn: https://afamily.vn/vu-chong-chem-chet-vo-va-bo-me-vo-o-thai-binh-cong-an-tiet-lo-tinh-tiet-bat-ngo-20210628203520918.chn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button