Tin HayTin Mới

Công Vinh : Chúng tôi không việc gì phải sao kê online , chúng tôi là Người Thật Việc Thật !

Độn.g thái mới nhất từ phía Công Vinh – Thủy Tiên ngày 9/4 phâ.n trần về con số 42 tỉ đồng từ thiện và sự mi.nh bạ.ch của mình và vợ như sau :

Công Vinh: 'Chưa bao giờ nghĩ Thủy Tiên được tin tưởng như thế' - Giải trí

ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đᴀɴɢ ᴘʜảɪ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴɢʜĩᴀ ᴠụ ᴄủᴀ 𝟷 ᴄôɴɢ ᴅâɴ đốɪ ᴠớɪ ᴄʜí.ɴʜ ᴘʜ.ủ ʟúᴄ ɴàʏ đó ʟà ở ɴʜà ᴄʜ.ốɴ.ɢ ᴅịᴄʜ.
sᴀᴜ 𝟷𝟻.𝟿 sẽ ʙớᴛ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ ᴋʜôɴɢ ʟâᴜ ɴữᴀ đâᴜ. ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ sẽ ʀᴀ ɴɢâɴ ʜàɴɢ sᴀᴏ ᴋê đầʏ đủ ᴠà ʟɪᴠᴇ ᴛʀᴇᴀᴍ ᴄʜᴏ ᴛấᴛ ᴄả ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴄùɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ –, ᴋʜô.ɴɢ sᴀᴏ ᴋê ᴏɴʟɪɴᴇ ᴠì ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ʟà ɴɢƯỜɪ ᴛʜẬᴛ ᴠɪỆᴄ ᴛʜẬᴛ, ɴɢᴀʏ sᴀᴜ đó ʙảɴ ʟɪɴᴋ sᴀᴏ ᴋê ᴏɴʟɪɴᴇ sẽ đượᴄ ᴜᴘ ʟêɴ ᴄô.ɴɢ ᴋʜ.ᴀɪ để ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴄùɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ.
Đếɴ ʟúᴄ đó sự ᴛʜậᴛ đã đượᴄ sáɴɢ ᴛỏ, ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴍᴜốɴ ᴘʜ.á.ɴ xé.ᴛ, ʜᴀʏ ᴍᴜốɴ ʟàᴍ ʙấᴛ ᴄứ đɪềᴜ ɢì ᴍà ᴍìɴʜ ᴍᴜốɴ ᴛʜì ᴄũɴɢ ᴄʜưᴀ ᴍᴜộɴ ᴍà đúɴɢ ᴋʜôɴɢ?

 

ʀɪêɴɢ số ᴛɪềɴ 𝟺𝟸 ᴛỷ ɴàʏ, ɢɪấʏ x.á.ᴄ ɴʜậɴ ᴄó ᴍộᴄ đỏ ᴄʜí/ɴʜ ǫᴜ/ʏềɴ ʟà ᴛʜậᴛ, ɢɪấʏ xá.ᴄ ɴʜậɴ ᴍộᴄ đỏ ɴɢâɴ ʜàɴɢ ʟà ᴛʜậᴛ, ɴʜà ᴄ.ʜố.ɴɢ ʟũ ʟà ᴛʜậᴛ, ɴʜâɴ ᴄʜứɴɢ ᴠậᴛ ᴄʜứɴɢ đầʏ đủ ɴʜư ᴛʜế ᴍà ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴄòɴ ᴋʜôɴɢ ᴛɪɴ, ʟạɪ đɪ ᴛɪɴ ɴʜữɴɢ ʟờɪ x.ᴜʏ.êɴ ᴛ.ạᴄ ᴠ.ô ᴄăɴ ᴄứ ᴛʀêɴ ᴍ.ạ.ɴɢ xã ʜộɪ.
ᴄʜúᴄ ᴍọɪ ɴɢườɪ ʙìɴʜ ᴀɴ ᴠượᴛ ǫᴜᴀ đạɪ ᴅịᴄʜ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ.
—–
ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ʜᴀ̃ʏ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄʜờ đợɪ ᴋếᴛ ǫᴜᴀ̉ ɴʜᴇ́ ! ʜɪ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴄôɴɢ ᴠɪɴʜ – ᴛʜᴜ̉ʏ ᴛɪêɴ sớᴍ sᴀᴏ ᴋê ᴍɪɴʜ ʙᴀ̣ᴄʜ ʟấʏ ʟᴀ̣ɪ đượᴄ ᴅᴀɴʜ ᴅự ᴠᴀ̀ ᴜʏ ᴛɪ́ɴ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴏ̀ɴɢ ɴɢườɪ ᴅâɴ đᴀ̃ ʜ.ếᴛ ʟᴏ̀ɴ.ɢ ᴜ̉ɴɢ ʜộ ᴀɴʜ ᴄʜɪ̣ !

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button