Tin HayTin Mới

C̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ố̼t̼ ̼r̼á̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼“̼ă̼n̼”̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼b̼i̼

Con gái đang đói

Vẫn đang đòi ăn

Mẹ ᴛaʏ bế con, мắᴛ nhìn bi

Bế con đi theo tìm đến vị trí bi mới

Ngồi xuống, đặt con nhẹ nhàng

Tiếp tục chơi bắn bi

Bé gái vẫn đòi ăn

Cô gái vẫn tiếp tục nhìn theo bi, ᴛaʏ ôm cho con ăn

Cô gái vẫn tiếp tục chơi, vừa cho con ăn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button