Tin HayTin Mới

B̼o̼o̼k̼ ̼X̼e̼ ̼Ô̼m̼ ̼G̼i̼á̼ ̼R̼ẻ̼,̼C̼h̼ị̼ ̼G̼á̼i̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼à̼i̼ ̼X̼ế̼ ̼C̼h̼ở̼ ̼T̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼V̼à̼o̼ ̼N̼h̼à̼ ̼N̼g̼h̼.̼Ỉ̼ ̼’̼’̼H̼i̼ế̼.̼P̼ ̼D̼â̼.̼M̼’̼’̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼T̼ụ̼c̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼N̼g̼ấ̼.̼T̼ ̼L̼ị̼.̼M̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼L̼ấ̼y̼ ̼H̼ế̼.̼T̼ ̼T̼i̼ề̼.̼N̼.̼ ̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼8̼-̼1̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼85̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼

Mở ảnh

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼-̼1̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼T̼.̼D̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼8̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼p̼h̼í̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼-̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼B̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼G̼r̼a̼b̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ở̼.̼

Bắt tài xế đợi quá 5 phút, khách đi Grab bị phạt 10.000 đồng - VietNamNet

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼ừ̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼2̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼o̼m̼ ̼V̼õ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼T̼â̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼â̼n̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼g̼i̼ế̼t̼.̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼2̼2̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

Mở ảnh

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼,̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

Đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼1̼6̼ ̼v̼à̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ố̼

̼Đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼õ̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼d̼í̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼x̼e̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼-̼6̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼(̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼5̼;̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼i̼ê̼n̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼)̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼4̼;̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼:̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼t̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼C̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

Bắt giữ đôi nam nữ dùng dao dí vào cổ tài xế Grab, cướp xe máy ở Long Biên

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼-̼5̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼V̼.̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼8̼;̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼;̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼G̼r̼a̼b̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼L̼o̼t̼t̼e̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼a̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼S̼à̼i̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼B̼i̼ê̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼5̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼2̼2̼9̼ ̼B̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼d̼í̼ ̼d̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼B̼i̼g̼ ̼C̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼B̼i̼ê̼n̼.̼
̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼
̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼-̼5̼,̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼a̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ữ̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼L̼.̼.̼
̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼
̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button