Tin HayTin Mới

K͟һ͟ᴏ̛̉͟͟͟ɪ͟ ͟т͟ᴏ̂́͟͟͟ ͟т͟ᴀ̀͟͟ɪ͟ ͟х͟ᴇ̂́͟͟͟ ͟х͟ᴇ͟ ͟т͟ᴀ̉͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴏ̛̉͟͟͟ ͟һ͟ᴏ̛͟͟п͟ ͟2͟3͟ ͟т͟ᴀ̂́͟͟͟п͟ ͟ʟ͟ᴜ́͟͟ɑ͟ ͟զ͟ᴜ͟ɑ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟3͟,͟5͟ ͟т͟ᴀ̂́͟͟͟п͟ ͟ɡ͟ᴀ̂͟͟ʏ͟ ͟ѕ͟ᴀ̣̂͟͟͟ρ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂̀͟͟͟ᴜ͟

V͟ụ͟ ͟s͟ậ͟p͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟L͟o͟n͟g͟ ͟K͟i͟ể͟n͟:͟ ͟T͟à͟i͟ ͟x͟ế͟ ͟t͟ả͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟b͟ị͟ ͟t͟r͟u͟y͟ ͟t͟ố͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟1͟5͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟t͟ù͟

͟T͟à͟i͟ ͟x͟ế͟ ͟N͟g͟u͟y͟ễ͟n͟ ͟T͟h͟a͟n͟h͟ ͟L͟â͟m͟ ͟(͟3͟0͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟,͟ ͟n͟g͟ụ͟ ͟B͟i͟ê͟n͟ ͟H͟ò͟a͟,͟ ͟Đ͟ồ͟n͟g͟ ͟N͟a͟i͟)͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟c͟h͟ấ͟p͟ ͟x͟e͟ ͟q͟u͟á͟ ͟t͟r͟ọ͟n͟g͟ ͟t͟ả͟i͟ ͟đ͟ã͟ ͟c͟h͟o͟ ͟x͟e͟ ͟l͟ư͟u͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟q͟u͟a͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟L͟o͟n͟g͟ ͟K͟i͟ể͟n͟ ͟(͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟L͟ê͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟L͟ư͟ơ͟n͟g͟,͟ ͟ấ͟p͟ ͟1͟,͟ ͟x͟ã͟ ͟P͟h͟ư͟ớ͟c͟ ͟K͟i͟ể͟n͟,͟ ͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟N͟h͟à͟ ͟B͟è͟,͟ ͟T͟P͟.͟H͟C͟M͟)͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟b͟ị͟ ͟s͟ậ͟p͟ ͟1͟ ͟n͟h͟ị͟p͟.͟ ͟T͟h͟e͟o͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟s͟ố͟ ͟c͟h͟u͟y͟ê͟n͟ ͟g͟i͟a͟ ͟p͟h͟á͟p͟ ͟l͟u͟ậ͟t͟,͟ ͟t͟à͟i͟ ͟x͟ế͟ ͟L͟â͟m͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟b͟ồ͟i͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟t͟h͟i͟ệ͟t͟ ͟h͟ạ͟i͟ ͟v͟à͟ ͟b͟ị͟ ͟t͟r͟u͟y͟ ͟t͟ố͟ ͟h͟ì͟n͟h͟ ͟s͟ự͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟k͟h͟u͟n͟g͟ ͟h͟ì͟n͟h͟ ͟c͟a͟o͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟1͟5͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟t͟ù͟.͟

L͟u͟ậ͟t͟ ͟s͟ư͟ ͟H͟u͟ỳ͟n͟h͟ ͟P͟h͟ư͟ớ͟c͟ ͟H͟i͟ệ͟p͟ ͟(͟Đ͟o͟à͟n͟ ͟L͟u͟ậ͟t͟ ͟s͟ư͟ ͟T͟P͟.͟H͟C͟M͟)͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟:͟ ͟“͟C͟ầ͟u͟ ͟L͟o͟n͟g͟ ͟K͟i͟ể͟n͟ ͟c͟ó͟ ͟g͟ắ͟n͟ ͟b͟i͟ể͟n͟ ͟b͟á͟o͟ ͟c͟ấ͟m͟ ͟x͟e͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟ổ͟n͟g͟ ͟t͟r͟ọ͟n͟g͟ ͟t͟ả͟i͟ ͟3͟,͟5͟ ͟t͟ấ͟n͟ ͟l͟ư͟u͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟.͟ ͟V͟ì͟ ͟v͟ậ͟y͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟k͟h͟i͟ ͟q͟u͟a͟ ͟c͟ầ͟u͟,͟ ͟t͟à͟i͟ ͟x͟ế͟ ͟n͟à͟y͟ ͟đ͟ã͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟t͟r͟ọ͟n͟g͟ ͟t͟ả͟i͟ ͟c͟h͟o͟ ͟p͟h͟é͟p͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟q͟u͟a͟ ͟b͟i͟ể͟n͟ ͟b͟á͟o͟ ͟v͟à͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟t͟r͟ọ͟n͟g͟ ͟t͟ả͟i͟ ͟c͟h͟i͟ế͟c͟ ͟x͟e͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟k͟h͟i͟ể͟n͟ ͟v͟ư͟ợ͟t͟ ͟m͟ứ͟c͟ ͟c͟h͟o͟ ͟p͟h͟é͟p͟ ͟n͟à͟y͟.͟ ͟N͟h͟ư͟n͟g͟ ͟t͟à͟i͟ ͟x͟ế͟ ͟L͟â͟m͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟c͟h͟ấ͟p͟ ͟b͟i͟ể͟n͟ ͟b͟á͟o͟,͟ ͟c͟h͟o͟ ͟x͟e͟ ͟l͟ư͟u͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟q͟u͟a͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟v͟à͟ ͟g͟â͟y͟ ͟s͟ậ͟p͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟l͟à͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟v͟i͟ ͟v͟i͟ ͟p͟h͟ạ͟m͟ ͟p͟h͟á͟p͟ ͟l͟u͟ậ͟t͟”͟.͟

͟V͟ề͟ ͟m͟ặ͟t͟ ͟t͟r͟á͟c͟h͟ ͟n͟h͟i͟ệ͟m͟ ͟d͟â͟n͟ ͟s͟ự͟,͟ ͟c͟ó͟ ͟h͟a͟i͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟.͟ ͟T͟h͟ứ͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟,͟ ͟n͟ế͟u͟ ͟t͟à͟i͟ ͟x͟ế͟ ͟L͟â͟m͟ ͟l͟à͟ ͟c͟h͟ủ͟ ͟x͟e͟ ͟h͟o͟ặ͟c͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟x͟e͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟ ͟L͟â͟m͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟l͟à͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟b͟ồ͟i͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟t͟h͟i͟ệ͟t͟ ͟h͟ạ͟i͟ ͟đ͟ã͟ ͟g͟â͟y͟ ͟r͟a͟ ͟k͟h͟i͟ ͟l͟à͟m͟ ͟s͟ậ͟p͟ ͟c͟ầ͟u͟.͟ ͟T͟h͟ứ͟ ͟h͟a͟i͟,͟ ͟n͟ế͟u͟ ͟L͟â͟m͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟l͟à͟ ͟t͟à͟i͟ ͟x͟ế͟ ͟l͟à͟m͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟ă͟n͟ ͟l͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟p͟h͟á͟p͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟k͟h͟á͟c͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟p͟h͟á͟p͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟k͟h͟á͟c͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟c͟h͟ị͟u͟ ͟t͟r͟á͟c͟h͟ ͟n͟h͟i͟ệ͟m͟ ͟b͟ồ͟i͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟N͟h͟à͟ ͟n͟ư͟ớ͟c͟ ͟v͟ề͟ ͟t͟h͟i͟ệ͟t͟ ͟h͟ạ͟i͟.͟ ͟S͟a͟u͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟t͟à͟i͟ ͟x͟ế͟ ͟L͟â͟m͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟r͟á͟c͟h͟ ͟n͟h͟i͟ệ͟m͟ ͟b͟ồ͟i͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟c͟h͟o͟ ͟p͟h͟á͟p͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟m͟à͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟l͟à͟m͟ ͟t͟h͟u͟ê͟.͟

V͟ề͟ ͟m͟ặ͟t͟ ͟h͟ì͟n͟h͟ ͟s͟ự͟,͟ ͟d͟o͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟i͟ệ͟t͟ ͟h͟ạ͟i͟ ͟v͟ề͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟đ͟ể͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟ă͟n͟ ͟c͟ứ͟ ͟x͟ử͟ ͟l͟ý͟ ͟h͟ì͟n͟h͟ ͟s͟ự͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟v͟i͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟t͟à͟i͟ ͟x͟ế͟ ͟L͟â͟m͟,͟ ͟c͟ơ͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟c͟h͟ứ͟c͟ ͟n͟ă͟n͟g͟ ͟c͟ầ͟n͟ ͟g͟i͟á͟m͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟t͟h͟i͟ệ͟t͟ ͟h͟ạ͟i͟ ͟v͟ề͟ ͟t͟à͟i͟ ͟s͟ả͟n͟.͟ ͟T͟h͟i͟ệ͟t͟ ͟h͟ạ͟i͟ ͟t͟ừ͟ ͟1͟0͟0͟ ͟t͟r͟i͟ệ͟u͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟t͟r͟ở͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟s͟ẽ͟ ͟b͟ị͟ ͟t͟r͟u͟y͟ ͟t͟ố͟ ͟t͟r͟á͟c͟h͟ ͟n͟h͟i͟ệ͟m͟ ͟h͟ì͟n͟h͟ ͟s͟ự͟.͟

͟T͟h͟e͟o͟ ͟q͟u͟y͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟9͟,͟ ͟L͟u͟ậ͟t͟ ͟G͟i͟a͟o͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟b͟ộ͟ ͟(͟G͟T͟Đ͟B͟)͟:͟ ͟“͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟h͟a͟m͟ ͟g͟i͟a͟ ͟g͟i͟a͟o͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟đ͟i͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟c͟h͟i͟ề͟u͟ ͟đ͟i͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ì͟n͟h͟,͟ ͟đ͟i͟ ͟đ͟ú͟n͟g͟ ͟l͟à͟n͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟,͟ ͟p͟h͟ầ͟n͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟q͟u͟y͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟v͟à͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟c͟h͟ấ͟p͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟h͟ệ͟ ͟t͟h͟ố͟n͟g͟ ͟b͟á͟o͟ ͟h͟i͟ệ͟u͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟b͟ộ͟”͟.͟ ͟B͟i͟ể͟n͟ ͟b͟á͟o͟ ͟h͟i͟ệ͟u͟ ͟l͟à͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟p͟h͟ầ͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟h͟ệ͟ ͟t͟h͟ố͟n͟g͟ ͟b͟á͟o͟ ͟h͟i͟ệ͟u͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟b͟ộ͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟Đ͟i͟ề͟u͟ ͟1͟0͟ ͟L͟u͟ậ͟t͟ ͟G͟T͟Đ͟B͟.͟

͟T͟h͟e͟o͟ ͟l͟u͟ậ͟t͟ ͟s͟ư͟ ͟H͟i͟ệ͟p͟ ͟p͟h͟â͟n͟ ͟t͟í͟c͟h͟,͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟k͟h͟i͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟L͟o͟n͟g͟ ͟K͟i͟ể͟n͟ ͟đ͟ã͟ ͟c͟ó͟ ͟b͟i͟ể͟n͟ ͟h͟i͟ệ͟u͟ ͟g͟h͟i͟ ͟c͟ấ͟m͟ ͟x͟e͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟ổ͟n͟g͟ ͟t͟r͟ọ͟n͟g͟ ͟t͟ả͟i͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟3͟,͟5͟ ͟t͟ấ͟n͟ ͟q͟u͟a͟ ͟c͟ầ͟u͟,͟ ͟t͟à͟i͟ ͟x͟ế͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟b͟u͟ộ͟c͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟b͟i͟ể͟n͟ ͟b͟á͟o͟ ͟n͟à͟y͟ ͟k͟h͟i͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟k͟h͟i͟ể͟n͟ ͟x͟e͟ ͟q͟u͟a͟ ͟c͟ầ͟u͟.͟ ͟T͟h͟e͟o͟ ͟b͟á͟o͟ ͟c͟h͟í͟ ͟đ͟ư͟a͟ ͟t͟i͟n͟,͟ ͟c͟h͟i͟ế͟c͟ ͟x͟e͟ ͟g͟â͟y͟ ͟s͟ậ͟p͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟ả͟i͟ ͟t͟r͟ọ͟n͟g͟ ͟1͟5͟ ͟t͟ấ͟n͟,͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟v͟ậ͟y͟ ͟đ͟ã͟ ͟v͟ư͟ợ͟t͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟l͟ầ͟n͟ ͟t͟ả͟i͟ ͟t͟r͟ọ͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟p͟h͟é͟p͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟ầ͟u͟.͟

“͟T͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟t͟à͟i͟ ͟x͟ế͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟t͟ả͟i͟ ͟t͟r͟ọ͟n͟g͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟x͟e͟,͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟t͟ả͟i͟ ͟t͟r͟ọ͟n͟g͟ ͟t͟ố͟i͟ ͟đ͟a͟ ͟c͟h͟o͟ ͟p͟h͟é͟p͟ ͟q͟u͟a͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟c͟ố͟ ͟ý͟ ͟c͟h͟o͟ ͟x͟e͟ ͟q͟u͟a͟ ͟d͟ẫ͟n͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟t͟h͟i͟ệ͟t͟ ͟h͟ạ͟i͟ ͟l͟à͟ ͟s͟ậ͟p͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟v͟i͟ ͟n͟à͟y͟ ͟c͟ó͟ ͟d͟ấ͟u͟ ͟h͟i͟ệ͟u͟ ͟p͟h͟ạ͟m͟ ͟t͟ộ͟i͟ ͟v͟i͟ ͟p͟h͟ạ͟m͟ ͟q͟u͟y͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟v͟ề͟ ͟t͟h͟a͟m͟ ͟g͟i͟a͟ ͟g͟i͟a͟o͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟b͟ộ͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟Đ͟i͟ề͟u͟ ͟2͟6͟0͟ ͟B͟ộ͟ ͟l͟u͟ậ͟t͟ ͟H͟ì͟n͟h͟ ͟s͟ự͟.͟ ͟M͟ứ͟c͟ ͟h͟ì͟n͟h͟ ͟p͟h͟ạ͟t͟ ͟d͟à͟n͟h͟ ͟c͟h͟o͟ ͟t͟ộ͟i͟ ͟n͟à͟y͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟1͟5͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟t͟ù͟”͟,͟ ͟l͟u͟ậ͟t͟ ͟s͟ư͟ ͟H͟i͟ệ͟p͟ ͟n͟ó͟i͟.͟

͟T͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟2͟1͟h͟4͟5͟ ͟t͟ố͟i͟ ͟1͟9͟.͟1͟,͟ ͟t͟à͟i͟ ͟x͟ế͟ ͟N͟g͟u͟y͟ễ͟n͟ ͟T͟h͟a͟n͟h͟ ͟L͟â͟m͟ ͟(͟3͟0͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟,͟ ͟n͟g͟ụ͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟Đ͟ồ͟n͟g͟ ͟N͟a͟i͟)͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟k͟h͟i͟ể͟n͟ ͟x͟e͟ ͟t͟ả͟i͟ ͟b͟i͟ể͟n͟ ͟s͟ố͟ ͟6͟0͟C͟-͟2͟8͟9͟.͟9͟9͟ ͟c͟h͟ở͟ ͟đ͟á͟ ͟l͟ư͟u͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟L͟ê͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟L͟ư͟ơ͟n͟g͟,͟ ͟h͟ư͟ớ͟n͟g͟ ͟t͟ừ͟ ͟x͟ã͟ ͟P͟h͟ư͟ớ͟c͟ ͟K͟i͟ể͟n͟ ͟v͟ề͟ ͟x͟ã͟ ͟N͟h͟ơ͟n͟ ͟Đ͟ứ͟c͟.͟ ͟K͟h͟i͟ ͟l͟ư͟u͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟g͟i͟ữ͟a͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟L͟o͟n͟g͟ ͟K͟i͟ể͟n͟,͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟n͟g͟ờ͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟h͟ị͟p͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟b͟ị͟ ͟đ͟ổ͟ ͟s͟ậ͟p͟ ͟x͟u͟ố͟n͟g͟ ͟s͟ô͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟x͟e͟ ͟t͟ả͟i͟ ͟r͟ơ͟i͟ ͟x͟u͟ố͟n͟g͟ ͟d͟ư͟ớ͟i͟.͟

͟C͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟C͟á͟i͟ ͟B͟è͟,͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟T͟i͟ề͟n͟ ͟G͟i͟a͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟p͟h͟ố͟i͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟c͟á͟c͟ ͟đ͟ơ͟n͟ ͟v͟ị͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟p͟ ͟v͟ụ͟ ͟l͟i͟ê͟n͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟a͟ ͟n͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟c͟h͟i͟ế͟c͟ ͟x͟e͟ ͟t͟ả͟i͟ ͟c͟h͟ở͟ ͟l͟ú͟a͟ ͟g͟â͟y͟ ͟s͟ậ͟p͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟T͟h͟i͟ê͟n͟ ͟H͟ộ͟.͟

K͟h͟ở͟i͟ ͟t͟ố͟ ͟t͟à͟i͟ ͟x͟ế͟ ͟x͟e͟ ͟t͟ả͟i͟ ͟c͟h͟ở͟ ͟h͟ơ͟n͟ ͟2͟3͟ ͟t͟ấ͟n͟ ͟l͟ú͟a͟ ͟q͟u͟a͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟3͟,͟5͟ ͟t͟ấ͟n͟ ͟g͟â͟y͟ ͟s͟ậ͟p͟ ͟c͟ầ͟u͟

͟N͟g͟à͟y͟ ͟2͟0͟-͟1͟2͟,͟ ͟t͟h͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟t͟á͟ ͟T͟r͟ầ͟n͟ ͟T͟h͟a͟n͟h͟ ͟T͟ù͟n͟g͟ ͟–͟ ͟t͟r͟ư͟ở͟n͟g͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟C͟á͟i͟ ͟B͟è͟,͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟T͟i͟ề͟n͟ ͟G͟i͟a͟n͟g͟ ͟–͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟c͟ơ͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟a͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟ố͟n͟g͟ ͟đ͟ạ͟t͟ ͟q͟u͟y͟ế͟t͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟k͟h͟ở͟i͟ ͟t͟ố͟ ͟v͟ụ͟ ͟á͟n͟ ͟v͟à͟ ͟c͟h͟o͟ ͟p͟h͟é͟p͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟n͟g͟o͟ạ͟i͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟N͟g͟u͟y͟ễ͟n͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟T͟h͟u͟ậ͟n͟ ͟(͟4͟2͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟,͟ ͟n͟g͟ụ͟ ͟x͟ã͟ ͟V͟ĩ͟n͟h͟ ͟X͟ư͟ơ͟n͟g͟,͟ ͟t͟h͟ị͟ ͟x͟ã͟ ͟T͟â͟n͟ ͟C͟h͟â͟u͟,͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟A͟n͟ ͟G͟i͟a͟n͟g͟)͟ ͟l͟à͟ ͟t͟à͟i͟ ͟x͟ế͟ ͟x͟e͟ ͟t͟ả͟i͟ ͟c͟h͟ở͟ ͟l͟ú͟a͟ ͟l͟à͟m͟ ͟s͟ậ͟p͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟T͟h͟i͟ê͟n͟ ͟H͟ộ͟.͟

T͟h͟e͟o͟ ͟t͟h͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟t͟á͟ ͟T͟ù͟n͟g͟,͟ ͟t͟à͟i͟ ͟x͟ế͟ ͟T͟h͟u͟ậ͟n͟ ͟b͟ị͟ ͟k͟h͟ở͟i͟ ͟t͟ố͟ ͟đ͟ể͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟a͟ ͟v͟ề͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟v͟i͟ ͟“͟v͟i͟ ͟p͟h͟ạ͟m͟ ͟q͟u͟y͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟v͟ề͟ ͟t͟h͟a͟m͟ ͟g͟i͟a͟ ͟g͟i͟a͟o͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟b͟ộ͟”͟.͟

͟2͟2͟h͟1͟5͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟2͟9͟-͟1͟1͟,͟ ͟t͟à͟i͟ ͟x͟ế͟ ͟T͟h͟u͟ậ͟n͟ ͟c͟h͟ạ͟y͟ ͟x͟e͟ ͟t͟ả͟i͟ ͟c͟h͟ở͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟1͟5͟ ͟t͟ấ͟n͟ ͟l͟ú͟a͟ ͟đ͟i͟ ͟t͟ừ͟ ͟h͟ư͟ớ͟n͟g͟ ͟x͟ã͟ ͟H͟ậ͟u͟ ͟M͟ỹ͟ ͟B͟ắ͟c͟ ͟B͟ ͟–͟ ͟H͟ậ͟u͟ ͟M͟ỹ͟ ͟B͟ắ͟c͟ ͟A͟.͟

͟K͟h͟i͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟n͟h͟ị͟p͟ ͟g͟i͟ữ͟a͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟d͟â͟n͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟T͟h͟i͟ê͟n͟ ͟H͟ộ͟ ͟(͟x͟ã͟ ͟H͟ậ͟u͟ ͟M͟ỹ͟ ͟B͟ắ͟c͟ ͟A͟,͟ ͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟C͟á͟i͟ ͟B͟è͟,͟ ͟T͟i͟ề͟n͟ ͟G͟i͟a͟n͟g͟)͟,͟ ͟d͟o͟ ͟x͟e͟ ͟c͟h͟ở͟ ͟l͟ú͟a͟ ͟q͟u͟á͟ ͟n͟ặ͟n͟g͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟đ͟ã͟ ͟l͟à͟m͟ ͟s͟ậ͟p͟ ͟n͟h͟ị͟p͟ ͟g͟i͟ữ͟a͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟ầ͟u͟.͟

͟T͟o͟à͟n͟ ͟b͟ộ͟ ͟n͟h͟ị͟p͟ ͟g͟i͟ữ͟a͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟T͟h͟i͟ê͟n͟ ͟H͟ộ͟ ͟đ͟ổ͟ ͟s͟ậ͟p͟ ͟h͟o͟à͟n͟ ͟t͟o͟à͟n͟ ͟x͟u͟ố͟n͟g͟ ͟k͟ê͟n͟h͟.͟ ͟C͟h͟i͟ế͟c͟ ͟x͟e͟ ͟t͟ả͟i͟ ͟c͟h͟ở͟ ͟l͟ú͟a͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟b͟ị͟ ͟r͟ơ͟i͟ ͟x͟u͟ố͟n͟g͟ ͟k͟ê͟n͟h͟ ͟N͟g͟u͟y͟ễ͟n͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟T͟i͟ế͟p͟,͟ ͟g͟â͟y͟ ͟á͟c͟h͟ ͟t͟ắ͟c͟ ͟g͟i͟a͟o͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ủ͟y͟.͟

C͟ầ͟u͟ ͟T͟h͟i͟ê͟n͟ ͟H͟ộ͟ ͟l͟à͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟d͟â͟n͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟b͟ắ͟c͟ ͟q͟u͟a͟ ͟k͟ê͟n͟h͟ ͟N͟g͟u͟y͟ễ͟n͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟T͟i͟ế͟p͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟c͟h͟o͟ ͟p͟h͟é͟p͟ ͟c͟á͟c͟ ͟l͟o͟ạ͟i͟ ͟x͟e͟ ͟n͟h͟ỏ͟ ͟c͟h͟ạ͟y͟ ͟q͟u͟a͟.͟ ͟C͟á͟c͟h͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟n͟à͟y͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟2͟k͟m͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟T͟h͟i͟ê͟n͟ ͟H͟ộ͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟v͟ụ͟ ͟s͟ậ͟p͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟g͟â͟y͟ ͟á͟c͟h͟ ͟t͟ắ͟c͟ ͟g͟i͟a͟o͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟b͟ộ͟.͟

͟L͟à͟͟m͟ ͟v͟i͟ệ͟͟c͟ ͟c͟ơ͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟,͟ ͟b͟ư͟ớ͟͟c͟ ͟đ͟ầ͟͟u͟ ͟t͟à͟͟i͟ ͟x͟ế͟͟ ͟T͟h͟u͟ậ͟͟n͟ ͟k͟h͟a͟i͟ ͟n͟h͟ậ͟͟n͟ ͟l͟á͟i͟ ͟x͟e͟ ͟t͟ả͟͟i͟ ͟8͟,͟8͟ ͟t͟ấ͟͟n͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟x͟e͟ ͟c͟ó͟͟ ͟c͟h͟ở͟͟ ͟1͟5͟ ͟t͟ấ͟͟n͟ ͟l͟ú͟͟a͟ ͟t͟ừ͟͟ ͟h͟ư͟ớ͟n͟g͟ ͟x͟ã͟ ͟H͟ậ͟u͟ ͟M͟ỹ͟ ͟B͟ắ͟c͟ ͟B͟ ͟đ͟i͟ ͟H͟ậ͟u͟ ͟M͟ỹ͟ ͟B͟ắ͟c͟ ͟A͟ ͟t͟h͟u͟ộ͟͟c͟ ͟h͟u͟y͟ệ͟͟n͟ ͟C͟á͟͟i͟ ͟B͟è͟͟,͟ ͟t͟ỉ͟͟n͟h͟ ͟T͟i͟ề͟͟n͟ ͟G͟i͟a͟n͟g͟.͟

K͟h͟i͟ ͟đ͟ế͟͟n͟ ͟c͟ầ͟͟u͟ ͟T͟h͟i͟ê͟n͟ ͟H͟ộ͟͟,͟ ͟t͟à͟͟i͟ ͟x͟ế͟͟ ͟T͟h͟u͟ậ͟͟n͟ ͟p͟h͟á͟͟t͟ ͟h͟i͟ệ͟͟n͟ ͟b͟i͟ể͟͟n͟ ͟b͟á͟͟o͟ ͟c͟ấ͟͟m͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟d͟o͟ ͟x͟e͟ ͟đ͟ã͟͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟c͟ầ͟͟u͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟c͟h͟ạ͟͟y͟ ͟l͟u͟ô͟n͟ ͟đ͟ế͟͟n͟ ͟n͟h͟ị͟͟p͟ ͟g͟i͟ữ͟͟a͟ ͟c͟ủ͟͟a͟ ͟c͟ầ͟͟u͟ ͟t͟h͟ì͟͟ ͟b͟ị͟͟ ͟s͟ậ͟͟p͟,͟ ͟t͟o͟à͟͟n͟ ͟b͟ộ͟͟ ͟n͟h͟ị͟͟p͟ ͟g͟i͟ữ͟͟a͟ ͟c͟ầ͟͟u͟ ͟d͟à͟͟i͟ ͟3͟3͟m͟ ͟r͟ơ͟i͟ ͟x͟u͟ố͟͟n͟g͟ ͟k͟ê͟n͟h͟.͟ ͟T͟à͟͟i͟ ͟s͟ả͟͟n͟ ͟t͟h͟i͟ệ͟͟t͟ ͟h͟ạ͟͟i͟ ͟b͟ư͟ớ͟͟c͟ ͟đ͟ầ͟͟u͟ ͟k͟h͟o͟ả͟͟n͟g͟ ͟1͟,͟5͟ ͟t͟ỉ͟ ͟đ͟ồ͟͟n͟g͟.

͟L͟ự͟c͟ ͟l͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ứ͟c͟ ͟n͟ă͟n͟g͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟p͟h͟ố͟i͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟c͟ẩ͟u͟ ͟h͟à͟n͟g͟ ͟h͟ó͟a͟ ͟v͟à͟ ͟c͟h͟i͟ế͟c͟ ͟x͟e͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟b͟ờ͟ ͟đ͟ả͟m͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟a͟n͟ ͟t͟o͟à͟n͟ ͟g͟i͟a͟o͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ủ͟y͟ ͟q͟u͟a͟ ͟k͟h͟u͟ ͟v͟ự͟c͟ ͟n͟à͟y͟.͟

C͟ầ͟u͟ ͟T͟h͟i͟ê͟n͟ ͟H͟ộ͟ ͟l͟à͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟d͟â͟n͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟b͟ắ͟c͟ ͟q͟u͟a͟ ͟k͟ê͟n͟h͟ ͟N͟g͟u͟y͟ễ͟n͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟T͟i͟ế͟p͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟c͟h͟o͟ ͟p͟h͟é͟p͟ ͟c͟á͟c͟ ͟l͟o͟ạ͟i͟ ͟x͟e͟ ͟n͟h͟ỏ͟ ͟c͟h͟ạ͟y͟ ͟q͟u͟a͟.͟ ͟C͟á͟c͟h͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟n͟à͟y͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟3͟k͟m͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟T͟h͟i͟ê͟n͟ ͟H͟ộ͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟v͟ụ͟ ͟s͟ậ͟p͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟g͟â͟y͟ ͟á͟c͟h͟ ͟t͟ắ͟c͟ ͟g͟i͟a͟o͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟b͟ộ͟.͟

L͟à͟͟m͟ ͟v͟i͟ệ͟͟c͟ ͟c͟ơ͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟,͟ ͟b͟ư͟ớ͟͟c͟ ͟đ͟ầ͟͟u͟ ͟t͟à͟͟i͟ ͟x͟ế͟͟ ͟T͟h͟u͟ậ͟͟n͟ ͟k͟h͟a͟i͟ ͟n͟h͟ậ͟͟n͟,͟ ͟đ͟i͟ề͟͟u͟ ͟k͟h͟i͟ể͟͟n͟ ͟x͟e͟ ͟t͟ả͟͟i͟ ͟8͟,͟8͟ ͟t͟ấ͟͟n͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟x͟e͟ ͟c͟ó͟͟ ͟c͟h͟ở͟͟ ͟1͟5͟ ͟t͟ấ͟͟n͟ ͟l͟ú͟͟a͟ ͟t͟ừ͟͟ ͟h͟ư͟ớ͟n͟g͟ ͟x͟ã͟ ͟H͟ậ͟u͟ ͟M͟ỹ͟ ͟B͟ắ͟c͟ ͟B͟ ͟đ͟i͟ ͟H͟ậ͟u͟ ͟M͟ỹ͟ ͟B͟ắ͟c͟ ͟A͟ ͟t͟h͟u͟ộ͟͟c͟ ͟h͟u͟y͟ệ͟͟n͟ ͟C͟á͟͟i͟ ͟B͟è͟͟,͟ ͟t͟ỉ͟͟n͟h͟ ͟T͟i͟ề͟͟n͟ ͟G͟i͟a͟n͟g͟.͟ ͟K͟h͟i͟ ͟đ͟ế͟͟n͟ ͟c͟ầ͟͟u͟ ͟T͟h͟i͟ệ͟͟n͟ ͟H͟ộ͟͟,͟ ͟t͟à͟͟i͟ ͟x͟ế͟͟ ͟T͟h͟u͟ậ͟͟n͟ ͟p͟h͟á͟͟t͟ ͟h͟i͟ệ͟͟n͟ ͟b͟i͟ể͟͟n͟ ͟b͟á͟͟o͟ ͟c͟ấ͟͟m͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟d͟o͟ ͟p͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟t͟i͟ệ͟͟n͟ ͟đ͟ã͟͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟c͟ầ͟͟u͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟c͟h͟ạ͟͟y͟ ͟l͟u͟ô͟n͟ ͟đ͟ế͟͟n͟ ͟n͟h͟ị͟͟p͟ ͟g͟i͟ữ͟͟a͟ ͟c͟ủ͟͟a͟ ͟c͟ầ͟͟u͟ ͟t͟h͟ì͟͟ ͟b͟ị͟͟ ͟s͟ậ͟͟p͟,͟ ͟t͟o͟à͟͟n͟ ͟b͟ộ͟͟ ͟n͟h͟ị͟͟p͟ ͟g͟i͟ữ͟͟a͟ ͟c͟ầ͟͟u͟ ͟d͟à͟͟i͟ ͟3͟3͟m͟ ͟r͟ơ͟i͟ ͟x͟u͟ố͟͟n͟g͟ ͟k͟ê͟n͟h͟.͟

͟T͟à͟͟i͟ ͟s͟ả͟͟n͟ ͟t͟h͟i͟ệ͟͟t͟ ͟h͟ạ͟͟i͟ ͟b͟ư͟ớ͟͟c͟ ͟đ͟ầ͟͟u͟ ͟k͟h͟o͟ả͟͟n͟g͟ ͟1͟,͟5͟ ͟t͟ỉ͟ ͟đ͟ồ͟͟n͟g͟,͟ ͟h͟i͟ệ͟͟n͟ ͟c͟ơ͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟đ͟ã͟͟ ͟t͟ạ͟͟m͟ ͟g͟i͟ữ͟͟ ͟t͟à͟͟i͟ ͟x͟ế͟͟ ͟T͟h͟u͟ậ͟͟n͟ ͟đ͟ể͟͟ ͟p͟h͟ụ͟c͟ ͟v͟ụ͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟t͟á͟c͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟a͟.͟

͟C͟ũ͟n͟g͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟h͟u͟y͟ệ͟͟n͟ ͟C͟á͟͟i͟ ͟B͟è͟͟,͟ ͟q͟u͟a͟ ͟t͟e͟s͟t͟ ͟n͟h͟a͟n͟h͟ ͟c͟h͟o͟ ͟t͟h͟ấ͟͟y͟,͟ ͟t͟à͟͟i͟ ͟x͟ế͟͟ ͟T͟h͟u͟ậ͟͟n͟ ͟đ͟ề͟͟u͟ ͟â͟m͟ ͟t͟í͟͟n͟h͟ ͟v͟ớ͟͟i͟ ͟m͟a͟ ͟t͟ú͟͟y͟ ͟v͟à͟͟ ͟n͟ồ͟͟n͟g͟ ͟đ͟ộ͟͟ ͟c͟ồ͟͟n͟.͟

C͟h͟i͟ề͟u͟ ͟3͟0͟-͟1͟1͟,͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟H͟u͟ỳ͟n͟h͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟K͟h͟e͟ ͟–͟ ͟p͟h͟ó͟ ͟C͟h͟i͟ ͟c͟ụ͟͟c͟ ͟t͟r͟ư͟ở͟n͟g͟ ͟C͟h͟i͟ ͟c͟ụ͟c͟ ͟Đ͟ư͟ờ͟͟n͟g͟ ͟t͟h͟ủ͟͟y͟ ͟n͟ộ͟͟i͟ ͟đ͟ị͟͟a͟ ͟p͟h͟í͟͟a͟ ͟N͟a͟m͟ ͟–͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟đ͟ể͟͟ ͟đ͟ả͟͟m͟ ͟a͟n͟ ͟t͟o͟à͟͟n͟ ͟g͟i͟a͟o͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟ủ͟͟y͟,͟ ͟k͟ể͟͟ ͟t͟ừ͟͟ ͟n͟g͟à͟͟y͟ ͟3͟0͟-͟1͟1͟ ͟c͟ấ͟͟m͟ ͟t͟ấ͟͟t͟ ͟c͟ả͟͟ ͟c͟á͟͟c͟ ͟p͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟t͟i͟ệ͟͟n͟ ͟t͟h͟ủ͟͟y͟ ͟l͟ư͟u͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟q͟u͟a͟ ͟k͟h͟u͟ ͟v͟ự͟͟c͟ ͟c͟ầ͟͟u͟ ͟T͟h͟i͟ê͟n͟ ͟H͟ộ͟͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟k͟ê͟n͟h͟ ͟T͟h͟á͟͟p͟ ͟M͟ư͟ờ͟͟i͟ ͟s͟ố͟͟ ͟2͟ ͟c͟h͟o͟ ͟đ͟ế͟͟n͟ ͟k͟h͟i͟ ͟x͟ử͟͟ ͟l͟ý͟͟,͟ ͟k͟h͟ắ͟͟c͟ ͟p͟h͟ụ͟͟c͟ ͟x͟o͟n͟g͟ ͟s͟ự͟͟ ͟c͟ố͟͟ ͟c͟ầ͟͟u͟ ͟s͟ậ͟͟p͟.͟

͟D͟ự͟ ͟k͟i͟ế͟n͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟t͟á͟c͟ ͟k͟h͟ắ͟c͟ ͟p͟h͟ụ͟c͟ ͟s͟ự͟ ͟c͟ố͟ ͟s͟ẽ͟ ͟d͟i͟ễ͟n͟ ͟r͟a͟ ͟t͟ừ͟ ͟h͟ô͟m͟ ͟n͟a͟y͟ ͟3͟0͟-͟1͟1͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟v͟à͟i͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟n͟ữ͟a͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟x͟o͟n͟g͟.͟

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button