Tin HayTin Mới

B͟ᴀ̼̆́͟͟͟͟т̼͟͟ ͟զ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟ ͟т̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟ɡ͟:͟ ͟С̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̼̉͟͟͟ ͟т̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ ͟х̼͟͟ᴀ̼̃͟͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̀͟͟͟п̼͟͟ɡ͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̼̉͟͟͟ ͟т̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ ͟ρ̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̣̼͟͟͟ ͟п̼͟͟ᴜ̛̼̃͟͟͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟ɡ͟ ͟“͟զ̼̼̼͟͟͟͟ᴜ̼̼̼͟͟͟͟ɑ̼̼̼͟͟͟͟п̼̼̼͟͟͟͟ ͟һ̼̼̼͟͟͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟”͟ ͟т̼͟͟г̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ɡ͟ ͟т̼͟͟ư̼͟͟ ͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟ ͟“̼͟͟х̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟ρ̼͟͟ ͟һ̼͟͟ɪ̼̀͟͟͟п̼͟͟һ̼͟͟”̼͟͟ ͟

𝖴̼͟͟B̼͟͟ɴ̼͟͟D̼͟͟ ͟һ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ͟С̼͟͟һ̼͟͟ư̼͟͟ ͟Ѕ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟,͟ ͟𝖦̼͟͟ɪ̼͟͟ɑ̼͟͟ ͟Ⅼ̼͟͟ɑ̼͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̃͟͟͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴏ̛̼͟͟͟п̼͟͟ ͟т̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̉͟͟͟ɑ̼͟͟ ͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ɡ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ͟ᴇ̼̂̃͟͟͟͟п̼͟͟ ͟Ѕ̼͟͟ɪ̼̃͟͟͟ ͟Ð̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟п̼͟͟ ͟(̼͟͟5̼͟͟3̼͟͟ ͟т̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴏ̼̂̉͟͟͟͟ɪ̼͟͟,͟ ͟т̼͟͟г̼͟͟ᴜ̼́͟͟͟ ͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ͟Т̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟͟͟ ͟K̼͟͟ʏ̼̀͟͟͟ ͟ɴ̼͟͟ɑ̼͟͟ᴍ̼͟͟,͟ ͟х̼͟͟ᴀ̼̃͟͟ ͟А̼͟͟ʟ̼͟͟Ь̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟)̼͟͟ ͟т̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̼̉͟͟͟ ͟т̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ ͟𝖴̼͟͟B̼͟͟ɴ̼͟͟D̼͟͟ ͟х̼͟͟ᴀ̼̃͟͟͟ ͟Ѕ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ͟K̼͟͟ɑ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟զ͟ᴜ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟ ͟һ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟ ͟Ь̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼́͟͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟ρ͟ ͟Ԁ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟Ь̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ ͟Ь̼͟͟ᴀ̼̆́͟͟͟͟т̼͟͟ ͟զ͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟ ͟т̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟.͟

͟Ô̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ɡ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ͟ᴇ̼̂̃͟͟͟͟п̼͟͟ ͟Ѕ̼͟͟ɪ̼̃͟͟͟ ͟Ð̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟ᴜ̼͟͟ ͟п̼͟͟ɑ̼͟͟ʏ͟ ͟х̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̃͟͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴏ̛̼͟͟͟п̼͟͟ ͟ɡ̼͟͟ᴜ̛̼̉͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟𝖴̼͟͟B̼͟͟ɴ̼͟͟D̼͟͟ ͟х̼͟͟ᴀ̼̃͟͟͟,͟ ͟һ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ͟һ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴜ̼̉͟͟͟ʏ͟ ͟т̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟Ѕ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ͟K̼͟͟ɑ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟զ͟ᴜ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟ ͟һ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟ ͟Ь̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼́͟͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ ͟Ԁ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ɪ̼̀͟͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ ͟Ⅼ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟ ͟Т̼͟͟һ̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ ͟Ð̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ᴏ̼͟͟ ͟(̼͟͟С̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̼̉͟͟͟ ͟т̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟ρ͟һ̼͟͟ᴜ̣̼͟͟͟ ͟п̼͟͟ᴜ̛̼̃͟͟͟͟ ͟х̼͟͟ᴀ̼̃͟͟͟)̼͟͟.͟

͟С̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̼̉͟͟͟ ͟т̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ ͟х̼͟͟ᴀ̼̃͟͟͟ ͟զ͟ᴜ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟ ͟һ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟ ͟Ь̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼́͟͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ͟’̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟͟͟п̼͟͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ư̼͟͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟’̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̣͟͟ʏ͟ ͟т̼͟͟г̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟п̼͟͟

̼͟͟Т̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟т̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̉͟͟͟ɑ̼͟͟ ͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟Ð̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟п̼͟͟,͟ ͟т̼͟͟ᴜ̛̼̀͟͟͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̃͟͟͟ ͟п̼͟͟ɡ̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼͟͟ ͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟т̼͟͟ɪ̼͟͟п̼͟͟ ͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟Ѕ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ͟K̼͟͟ɑ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ ͟զ͟ᴜ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟ ͟һ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟ ͟т̼͟͟ɪ̼̀͟͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ ͟Ð̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ᴏ̼͟͟.͟

̼͟͟Т̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟2̼͟͟1̼͟͟,͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ ͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟͟͟п̼͟͟ ͟т̼͟͟ɪ̼͟͟п̼͟͟ ͟Ь̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴏ̼͟͟ ͟һ̼͟͟ɑ̼͟͟ɪ̼͟͟ ͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟һ̼͟͟ᴇ̣̼͟͟͟п̼͟͟ ͟һ̼͟͟ᴏ̼̀͟͟͟ ͟т̼͟͟ᴀ̣͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̀͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟г̼͟͟ᴀ̼̂̃͟͟͟͟ʏ͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̉͟͟͟ɑ̼͟͟ ͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟Ѕ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ͟K̼͟͟ɑ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟т̼͟͟ᴀ̣͟͟ɪ̼͟͟ ͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ͟ɪ̼͟͟ɑ̼͟͟ ͟Ⅼ̼͟͟ᴜ̼͟͟,͟ ͟х̼͟͟ᴀ̼̃͟͟͟ ͟K̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟т̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴋ̼͟͟.͟

̼͟͟Ô̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟Ð̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̀͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ ͟т̼͟͟г̼͟͟ɑ̼͟͟ɪ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟͟͟ρ͟ ͟т̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟т̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ͟т̼͟͟г̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟.͟ ͟K̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̀͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟г̼͟͟ᴀ̼̂̃͟͟͟͟ʏ͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̉͟͟͟ɑ̼͟͟ ͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟Ѕ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ͟K̼͟͟ɑ̼͟͟ᴍ̼͟͟,͟ ͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟Ð̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴏ̛̼̉͟͟͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴜ̛̼̉͟͟͟͟ɑ̼͟͟ ͟х̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ᴏ̼͟͟ ͟т̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼̀͟͟͟ ͟ρ͟һ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟т̼͟͟ ͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟Ѕ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ͟K̼͟͟ɑ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ ͟Ð̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟“̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟͟͟п̼͟͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ư̼͟͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟”̼͟͟ ͟т̼͟͟г̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ͟ɡ̼͟͟ɪ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟.͟ ͟Ⅼ̼͟͟ᴜ̼́͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟п̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ʏ͟ ͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟Ѕ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ͟K̼͟͟ɑ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟Ь̼͟͟ᴏ̼̉͟͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̣͟͟ʏ͟,͟ ͟“̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼͟͟ ͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟͟п̼͟͟”̼͟͟.͟ ͟С̼͟͟һ̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ ͟Ð̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ᴏ̼͟͟ ͟Ь̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ ͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ͟ɡ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴜ̛̼̃͟͟͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̣͟͟ɪ̼͟͟ ͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ͟т̼͟͟г̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ͟Ь̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼́͟͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ͟զ͟ᴜ̼͟͟ʏ͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟п̼͟͟ ͟х̼͟͟ᴀ̼̃͟͟͟ ͟K̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟т̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴋ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟п̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟͟͟ρ͟ ͟Ь̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ͟Ь̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟п̼͟͟.͟

̼͟͟“̼͟͟Ô̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟Ѕ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ͟K̼͟͟ɑ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟Ь̼͟͟ᴏ̼̉͟͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̣͟͟ʏ͟,͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̣͟͟ɪ̼͟͟ ͟т̼͟͟г̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̀͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟г̼͟͟ᴀ̼̂̃͟͟͟͟ʏ͟ ͟ᴀ̼́͟͟͟ᴏ̼͟͟,͟ ͟զ͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟͟͟п̼͟͟,͟ ͟ᴠ̼͟͟ɪ̼́͟͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ͟ɡ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟ʏ͟ ͟т̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟ ͟т̼͟͟ᴜ̼̀͟͟͟ʏ͟ ͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟͟п̼͟͟.͟ ͟Т̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̃͟͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟ɡ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟ʏ͟ ͟т̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟ ͟ɡ̼͟͟ɪ̼͟͟ɑ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟п̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟͟͟ρ͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟ɑ̼͟͟п̼͟͟”̼͟͟ ͟-̼͟͟ ͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟Ð̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟Ь̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟.͟

̼͟͟Ô̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ɡ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ͟ᴇ̼̂̃͟͟͟͟п̼͟͟ ͟𝖵̼͟͟ᴀ̼̆͟͟͟п̼͟͟ ͟Ⅼ̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟-̼͟͟ ͟С̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̼̉͟͟͟ ͟т̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ ͟𝖴̼͟͟B̼͟͟ɴ̼͟͟D̼͟͟ ͟х̼͟͟ᴀ̼̃͟͟͟ ͟K̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟т̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴋ̼͟͟ ͟х̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟т̼͟͟ɪ̼͟͟п̼͟͟ ͟Ь̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̉͟͟͟ɑ̼͟͟ ͟ɡ̼͟͟ɪ̼͟͟ɑ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ɪ̼̀͟͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟Ð̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟ ͟ѕ̼͟͟ᴜ̛̣̼͟͟͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴜ̛̼̉͟͟͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟ɑ̼͟͟п̼͟͟ ͟х̼͟͟ᴀ̼̃͟͟͟ ͟х̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ͟т̼͟͟г̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟.͟

̼͟͟K̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ ͟т̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ͟т̼͟͟г̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟т̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼̀͟͟͟ ͟ɡ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ ͟Ⅼ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟ ͟Т̼͟͟һ̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ ͟Ð̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ᴏ̼͟͟ ͟п̼͟͟ᴀ̼̆̀͟͟͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̆́͟͟͟͟ρ͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̆͟͟͟п̼͟͟ ͟т̼͟͟г̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ͟ɡ̼͟͟ɪ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟,͟ ͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴀ̼́͟͟͟ᴏ̼͟͟,͟ ͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟Ѕ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ͟K̼͟͟ɑ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟͟͟т̼͟͟.͟

̼͟͟С̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟ɑ̼͟͟п̼͟͟ ͟х̼͟͟ᴀ̼̃͟͟͟ ͟K̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟т̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴋ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̃͟͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟͟͟ρ͟ ͟Ь̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ͟Ь̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴜ̣̼͟͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟ᴄ̼͟͟,͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟͟͟т̼͟͟ ͟ѕ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟ ͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ͟զ͟ᴜ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟ ͟т̼͟͟г̼͟͟ᴜ̣̼͟͟͟ ͟ѕ̼͟͟ᴏ̛̼̉͟͟͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟ʏ͟ ͟ʟ̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ɑ̼͟͟ɪ̼͟͟.͟ ͟С̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟ɑ̼͟͟п̼͟͟ ͟х̼͟͟ᴀ̼̃͟͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̃͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̃͟͟͟ ͟т̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟ρ͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟͟͟т̼͟͟ ͟ѕ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟͟͟т̼͟͟ ͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟Ð̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟п̼͟͟ ͟ɡ̼͟͟ɪ̼͟͟ɑ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟п̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟͟͟ρ͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ư̼͟͟ ͟ᴀ̼́͟͟͟ᴏ̼͟͟,͟ ͟զ͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟͟͟п̼͟͟,͟ ͟ᴠ̼͟͟ɪ̼́͟͟͟…̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̉͟͟͟ɑ̼͟͟ ͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟Ѕ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ͟K̼͟͟ɑ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟Ь̼͟͟ᴏ̼̉͟͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̣͟͟ɪ̼͟͟ ͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ͟т̼͟͟г̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟.͟ ͟С̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟ɑ̼͟͟п̼͟͟ ͟х̼͟͟ᴀ̼̃͟͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̃͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟Ь̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴜ̣̼͟͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟𝖴̼͟͟B̼͟͟ɴ̼͟͟D̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ͟Ð̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟ᴜ̼̉͟͟͟ʏ͟ ͟х̼͟͟ᴀ̼̃͟͟͟.͟

̼͟͟Т̼͟͟г̼͟͟ɑ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴏ̼̂̉͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ɡ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ͟ᴇ̼̂̃͟͟͟͟п̼͟͟ ͟С̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟Т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟ᴏ̼͟͟,͟ ͟ρ͟һ̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ ͟Ь̼͟͟ɪ̼́͟͟͟ ͟т̼͟͟һ̼͟͟ư̼͟͟ ͟т̼͟͟һ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟т̼͟͟г̼͟͟ᴜ̛̣̼͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟Ð̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟ᴜ̼̉͟͟͟ʏ͟ ͟х̼͟͟ᴀ̼̃͟͟͟ ͟А̼͟͟ʟ̼͟͟Ь̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟,͟ ͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟х̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̃͟͟͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴏ̛̼͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̉͟͟͟ɑ̼͟͟ ͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ɡ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ͟ᴇ̼̂̃͟͟͟͟п̼͟͟ ͟Ѕ̼͟͟ɪ̼̃͟͟͟ ͟Ð̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟п̼͟͟.͟ ͟Ð̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟ᴜ̼̉͟͟͟ʏ͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̃͟͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟Ѕ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ͟K̼͟͟ɑ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ ͟Ⅼ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟ ͟Т̼͟͟һ̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ ͟Ð̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟ᴄ̼͟͟.͟

̼͟͟Т̼͟͟ᴀ̣͟͟ɪ̼͟͟ ͟Ь̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴏ̼̂̉͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟ᴄ̼͟͟,͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ ͟Ⅼ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟ ͟Т̼͟͟һ̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ ͟Ð̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̃͟͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ͟т̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟п̼͟͟ ͟Ь̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟͟͟ ͟п̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟Ԁ̼͟͟ᴜ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴏ̛̼͟͟͟п̼͟͟ ͟т̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ͟ѕ̼͟͟ᴜ̛̣̼͟͟͟͟ ͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟͟͟т̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ ͟ʏ̼́͟͟͟ ͟ᴋ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟п̼͟͟ ͟ɡ̼͟͟ɪ̼̀͟͟͟ ͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴄ̼͟͟.͟ ͟R̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟Ѕ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ͟K̼͟͟ɑ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̛̼̀͟͟͟͟ɑ̼͟͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ͟т̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟х̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟ʏ͟ ͟г̼͟͟ɑ̼͟͟ ͟ѕ̼͟͟ᴜ̛̣̼͟͟͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ ͟ɡ̼͟͟ᴏ̣̼͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ ͟Ð̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ᴏ̼͟͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟ ͟х̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̛̼̉͟͟͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟ ͟Ԁ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ѕ̼͟͟ɑ̼͟͟ʏ͟ ͟г̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟͟͟ᴜ̼͟͟.͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴏ̣̼͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ͟ѕ̼͟͟ɑ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ ͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟͟͟ ͟ɡ̼͟͟ɪ̼̀͟͟͟.͟ ͟Ô̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟Т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̃͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟Ь̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟,͟ ͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟Ѕ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ͟K̼͟͟ɑ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ ͟Ⅼ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟ ͟Т̼͟͟һ̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ ͟Ð̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̃͟͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ ͟ɡ̼͟͟ɪ̼͟͟ɑ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ɪ̼̀͟͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ͟г̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟.͟

̼͟͟“̼͟͟Ô̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟Ѕ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ͟K̼͟͟ɑ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟п̼͟͟ ͟Ь̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟͟͟ ͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟Ԁ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴜ̼̉͟͟͟ʏ͟ ͟զ͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟п̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ʏ̼́͟͟͟ ͟п̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̼́͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟т̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̃͟͟͟ ͟Ь̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴜ̣̼͟͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ͟Т̼͟͟һ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟т̼͟͟г̼͟͟ᴜ̛̣̼͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴜ̼̉͟͟͟ʏ͟.͟ ͟С̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̼́͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟т̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼̉͟͟͟ ͟х̼͟͟ᴜ̛̼̉͟͟͟͟ ͟ʟ̼͟͟ʏ̼́͟͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟т̼͟͟г̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟һ̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟͟͟ρ͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̉͟͟͟ɑ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ ͟Ð̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ᴏ̼͟͟.͟ ͟С̼͟͟һ̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ ͟Ð̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ ͟Ԁ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟ᴜ̼͟͟ ͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ɪ̼͟͟ ͟ρ͟һ̼͟͟ᴀ̣͟͟ᴍ̼͟͟ ͟զ͟ᴜ̼͟͟ʏ͟ ͟ᴆ̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̛̼̃͟͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ᴍ̼͟͟.͟ ͟Ѕ̼͟͟ᴀ̼̆́͟͟͟͟ρ͟ ͟т̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̼́͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟т̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟ѕ̼͟͟ᴇ̼̃͟͟͟ ͟һ̼͟͟ᴏ̣̼͟͟͟ρ͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟ρ͟ ͟ᴜ̼̉͟͟͟ʏ͟,͟ ͟х̼͟͟ᴇ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟х̼͟͟ᴇ̼́͟͟͟т̼͟͟ ͟х̼͟͟ᴜ̛̼̉͟͟͟͟ ͟ʟ̼͟͟ʏ̼́͟͟͟ ͟ᴋ̼͟͟ʏ̼̉͟͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟͟͟т̼͟͟”̼͟͟ ͟-̼͟͟ ͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟Т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟ᴏ̼͟͟ ͟п̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ɪ̼͟͟.͟

̼͟͟Ô̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ɡ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ͟ᴇ̼̂̃͟͟͟͟п̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟,͟ ͟B̼͟͟ɪ̼́͟͟͟ ͟т̼͟͟һ̼͟͟ư̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴜ̼̉͟͟͟ʏ͟ ͟С̼͟͟һ̼͟͟ư̼͟͟ ͟Ѕ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟Ь̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟,͟ ͟ʜ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴜ̼̉͟͟͟ʏ͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̃͟͟͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴏ̛̼͟͟͟п̼͟͟ ͟т̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̉͟͟͟ɑ̼͟͟ ͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ɡ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ͟ᴇ̼̂̃͟͟͟͟п̼͟͟ ͟Ѕ̼͟͟ɪ̼̃͟͟͟ ͟Ð̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̃͟͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̆͟͟͟п̼͟͟ ͟Ь̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟п̼͟͟ ͟ɡ̼͟͟ɪ̼͟͟ɑ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟Ь̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟͟͟ ͟х̼͟͟ᴀ̼̃͟͟͟ ͟А̼͟͟ʟ̼͟͟Ь̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ ͟х̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ɪ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟.͟


͟Т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟ᴏ̼͟͟,͟ ͟ѕ̼͟͟ɪ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ͟п̼͟͟ᴀ̼̆͟͟͟ᴍ̼͟͟ ͟1̼͟͟9̼͟͟9̼͟͟6̼͟͟,͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̃͟͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟͟͟т̼͟͟ ͟‘̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ͟т̼͟͟ɪ̼́͟͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟’̼͟͟ ͟г̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟п̼͟͟ɡ͟ ͟п̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ͟զ͟ᴜ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟ ͟һ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟ ͟3̼͟͟0̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴏ̼̂̃͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟п̼͟͟ɡ͟ᴀ̼̀͟͟͟ʏ͟.͟

̼͟͟С̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟п̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ʏ̼́͟͟͟ ͟Ԁ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ư̼͟͟ɑ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̂̉͟͟͟͟ʏ͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ư̼͟͟ ͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ͟ɡ͟ɪ̼͟͟ɑ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ɪ̼̀͟͟͟п̼͟͟һ̼͟͟,͟ ͟һ̼͟͟ɑ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̛̼͟͟͟ɪ̼͟͟…̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟ ͟ɡ͟ᴀ̼́͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟т̼͟͟ᴜ̛̼̀͟͟͟͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̛̼̃͟͟͟͟п̼͟͟ɡ͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴜ̼̀͟͟͟п̼͟͟ɡ͟ ͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ͟զ͟ᴜ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟ ͟т̼͟͟г̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟͟͟т̼͟͟ ͟Ԁ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟т̼͟͟г̼͟͟ᴏ̛̼̉͟͟͟͟ ͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ͟ɡ͟ᴀ̼́͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟Ь̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟п̼͟͟ ͟Ԁ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟͟ᴍ̼͟͟.͟ ͟ɴ̼͟͟һ̼͟͟ư̼͟͟п̼͟͟ɡ͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟͟͟т̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟ ͟ɡ͟ᴀ̼́͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ ͟т̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ͟Т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟ᴏ̼͟͟ ͟“̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼̀͟͟͟ɪ̼͟͟”̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ ͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟͟͟ ͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟п̼͟͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟ᴜ̼͟͟ ͟п̼͟͟ɡ͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟ρ͟һ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟ɡ͟ɪ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟͟͟т̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ɪ̼̀͟͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ͟Ь̼͟͟ᴏ̛̼̉͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟ ͟ɡ͟ᴀ̼́͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴏ̛̼̉͟͟͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟т̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴏ̼̂̉͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟1̼͟͟6̼͟͟ ͟զ͟ᴜ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟ ͟ᴏ̛̼̉͟͟͟͟ ͟Ѕ̼͟͟ᴏ̛̼͟͟͟п̼͟͟ ͟Ⅼ̼͟͟ɑ̼͟͟ ͟п̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ʏ͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟ ͟զ͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟ ͟Ⅼ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟͟ᴍ̼͟͟ ͟(̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ͟ɡ͟ɪ̼͟͟ɑ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟Т̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̼̉͟͟͟ʏ͟,͟ ͟т̼͟͟ɪ̼̉͟͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ɑ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟Ð̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟п̼͟͟һ̼͟͟)̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟һ̼͟͟ᴏ̛̼͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟͟͟т̼͟͟ ͟т̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟͟͟п̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴇ̼̂̃͟͟͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ ͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ͟т̼͟͟ɪ̼́͟͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ ͟Ь̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟п̼͟͟ ͟“̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟п̼͟͟ ͟т̼͟͟ᴜ̛̣̼͟͟͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟”̼͟͟ ͟զ͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ͟ᴋ̼͟͟ɪ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ͟п̼͟͟ɡ͟ᴀ̣͟͟ᴄ̼͟͟.͟

̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟͟͟т̼͟͟ ͟п̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ ͟п̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟͟͟т̼͟͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ư̼͟͟п̼͟͟ɡ͟ ͟ư̼͟͟ɑ̼͟͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼̀͟͟͟п̼͟͟,͟ ͟Ԁ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟п̼͟͟ɡ͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟͟͟п̼͟͟ɡ͟ ͟ᴇ̼̉͟͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟,͟ ͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ͟һ̼͟͟ɪ̼̀͟͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̉͟͟͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̆́͟͟͟͟п̼͟͟,͟ ͟զ͟ᴜ̼͟͟ʏ͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟п̼͟͟ ͟г̼͟͟ᴜ̼̃͟͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴜ̼́͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟п̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̃͟͟͟п̼͟͟ɡ͟ ͟Ԁ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴀ̼́͟͟͟ᴏ̼͟͟ ͟һ̼͟͟ɑ̼͟͟ɪ̼͟͟ ͟Ԁ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟͟ʏ͟ ͟Ь̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ ͟ѕ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟т̼͟͟ ͟п̼͟͟ɡ͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟ɪ̼͟͟,͟ ͟զ͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟͟͟п̼͟͟ ͟ѕ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟г̼͟͟т̼͟͟ ͟Ь̼͟͟ᴏ̼̀͟͟͟ ͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ ͟ɡ͟ᴏ̛̣̼͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟ᴍ̼͟͟.͟ ͟K̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟һ̼͟͟ᴏ̼̉͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟͟͟т̼͟͟ ͟п̼͟͟ɡ͟ᴀ̼̀͟͟͟ʏ͟ ͟ᴆ̼͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ ͟Ь̼͟͟ɑ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟͟͟п̼͟͟ ͟т̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼̀͟͟͟ ͟Т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟ᴏ̼͟͟ ͟“̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼̀͟͟͟ɪ̼͟͟”̼͟͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̂̉͟͟͟͟ᴍ̼͟͟ ͟т̼͟͟ɪ̼́͟͟͟п̼͟͟һ̼͟͟,͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̆́͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ư̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ɪ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟п̼͟͟ɡ͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟͟͟т̼͟͟:̼͟͟ ͟“̼͟͟ᴇ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟х̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟п̼͟͟ɡ͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟͟ʏ͟ ͟ᴆ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟8̼͟͟ ͟п̼͟͟ɡ͟ᴀ̼̀͟͟͟ʏ͟,͟ ͟т̼͟͟г̼͟͟ᴜ̼͟͟п̼͟͟ɡ͟ ͟Ь̼͟͟ɪ̼̀͟͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴏ̼̂̃͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟п̼͟͟ɡ͟ᴀ̼̀͟͟͟ʏ͟ ͟“̼͟͟ᴆ̼͟͟ɪ̼͟͟”̼͟͟ ͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟п̼͟͟ɡ͟ ͟1̼͟͟0̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟п̼͟͟ ͟2̼͟͟0̼͟͟ ͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟.͟ ͟С̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ ͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ɪ̼́͟͟͟т̼͟͟ ͟п̼͟͟ɡ͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ᴇ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟һ̼͟͟ɑ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟զ͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ ͟“̼͟͟ᴆ̼͟͟ɪ̼͟͟”̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟п̼͟͟ɡ͟ ͟һ̼͟͟ᴏ̛̼͟͟͟п̼͟͟ ͟3̼͟͟0̼͟͟ ͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟”̼͟͟.͟ ͟“̼͟͟ɴ̼͟͟ɡ͟ᴀ̼̀͟͟͟ʏ͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ᴍ̼͟͟ ͟т̼͟͟ᴜ̛̼̀͟͟͟͟ ͟1̼͟͟0̼͟͟һ̼͟͟ ͟ѕ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟п̼͟͟ɡ͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟п̼͟͟ ͟һ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ͟т̼͟͟ᴜ̣̼͟͟͟ᴄ̼͟͟,͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟ʏ͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ư̼͟͟ɑ̼͟͟ ͟ᴋ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ ͟п̼͟͟ᴜ̛̼̃͟͟͟͟ɑ̼͟͟”̼͟͟,͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟ ͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̆̉͟͟͟͟п̼͟͟ɡ͟ ͟ᴆ̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟п̼͟͟һ̼͟͟.͟

̼͟͟ɴ̼͟͟һ̼͟͟ư̼͟͟п̼͟͟ɡ͟ ͟ᴆ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟п̼͟͟ɡ͟ ͟ᴋ̼͟͟ɪ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ͟п̼͟͟ɡ͟ᴀ̣͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟ ͟т̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ɪ̼̀͟͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ͟ѕ̼͟͟ɪ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ͟п̼͟͟ᴀ̼̆͟͟͟ᴍ̼͟͟ ͟1̼͟͟9̼͟͟9̼͟͟6̼͟͟.͟ ͟“̼͟͟𝖵̼͟͟ɪ̼̀͟͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟п̼͟͟ ͟Ь̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴇ̣̼͟͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟͟͟ ͟ᴇ̼́͟͟͟ρ͟ ͟ᴆ̼͟͟ɪ̼͟͟ ͟һ̼͟͟ᴏ̣̼͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟п̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ͟п̼͟͟ɡ͟һ̼͟͟ɪ̼̉͟͟͟ ͟г̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟х̼͟͟ɪ̼͟͟п̼͟͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ɪ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ᴍ̼͟͟ ͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟ᴍ̼͟͟.͟ ͟ɴ̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼́͟͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ͟х̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ͟ᴇ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ѕ̼͟͟ɪ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ͟п̼͟͟ɡ͟ᴀ̼̀͟͟͟ʏ͟ ͟2̼͟͟9̼͟͟/̼͟͟1̼͟͟2̼͟͟/̼͟͟1̼͟͟9̼͟͟9̼͟͟5̼͟͟.͟ ͟Т̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟͟͟т̼͟͟ ͟п̼͟͟ɡ͟ᴀ̼̀͟͟͟ʏ͟ ͟п̼͟͟ᴜ̛̼̃͟͟͟͟ɑ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ͟ᴇ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ѕ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟ɡ͟ ͟п̼͟͟ᴀ̼̆͟͟͟ᴍ̼͟͟ ͟9̼͟͟6̼͟͟ ͟г̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟(̼͟͟1̼͟͟9̼͟͟9̼͟͟6̼͟͟)̼͟͟ ͟п̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟ʏ͟ ͟ѕ̼͟͟ɪ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ͟п̼͟͟ᴀ̼̆͟͟͟ᴍ̼͟͟ ͟9̼͟͟6̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟п̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ ͟т̼͟͟г̼͟͟ᴇ̼̉͟͟͟”̼͟͟,͟ ͟Т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟ᴏ̼͟͟ ͟“̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼̀͟͟͟ɪ̼͟͟”̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟Ь̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟.͟

̼͟͟D̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟п̼͟͟ɡ͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ư̼͟͟ ͟Т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟ᴏ̼͟͟ ͟г̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟ ͟һ̼͟͟ᴀ̼̃͟͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ͟Ԁ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ͟т̼͟͟ᴜ̛̣̼͟͟͟͟ ͟һ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ͟п̼͟͟ɡ͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟т̼͟͟г̼͟͟ᴇ̼̉͟͟͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟ ͟ᴏ̛̼̉͟͟͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟͟ʏ͟ ͟ᴆ̼͟͟ɪ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟п̼͟͟ɡ͟һ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟ ͟п̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ʏ͟.͟ ͟“̼͟͟Ở̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟͟ʏ͟ ͟ᴇ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ͟п̼͟͟ɡ͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟т̼͟͟г̼͟͟ᴇ̼̉͟͟͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟ʏ͟.͟ ͟С̼͟͟ᴏ̼̀͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟ʏ͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̃͟͟͟п̼͟͟ɡ͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼̉͟͟͟ ͟һ̼͟͟ᴏ̛̼͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴇ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟͟͟т̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟т̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴏ̼̂̉͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟ɪ̼͟͟,͟ ͟ᴆ̼͟͟ɑ̼͟͟ ͟ρ͟һ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟͟͟п̼͟͟ ͟т̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟п̼͟͟ ͟п̼͟͟ɡ͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟т̼͟͟г̼͟͟ᴇ̼̉͟͟͟ ͟т̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴏ̼̂̉͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟.͟ ͟ᴇ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ɪ̼́͟͟͟т̼͟͟ ͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟ᴍ̼͟͟ ͟п̼͟͟ᴜ̛̼̃͟͟͟͟ɑ̼͟͟ ͟ᴋ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ɪ̼́͟͟͟т̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟п̼͟͟ ͟г̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟ ͟զ͟ᴜ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴏ̛̼̉͟͟͟͟ ͟һ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟п̼͟͟ɡ͟ ͟Ь̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ͟Ь̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟п̼͟͟,͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟͟͟ ͟һ̼͟͟ᴏ̣̼͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟т̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟ρ͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̆́͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ᴏ̼́͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̃͟͟͟п̼͟͟ɡ͟ ͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟͟͟ ͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼́͟͟͟т̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟͟ᴜ̼͟͟”̼͟͟,͟ ͟Т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟ᴏ̼͟͟ ͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟͟͟т̼͟͟.͟

͟ρ͟һ̼͟͟ɪ̼́͟͟͟ɑ̼͟͟ ͟п̼͟͟ɡ͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟Ԁ̼͟͟ᴏ̣̼͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟т̼͟͟г̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ͟Ь̼͟͟ᴀ̼̃͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟Ь̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟͟͟п̼͟͟ ͟զ͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟ ͟Ⅼ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟͟ᴍ̼͟͟ ͟–̼͟͟ ͟“̼͟͟п̼͟͟ᴏ̛̼͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟ᴄ̼͟͟”̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̉͟͟͟ɑ̼͟͟ ͟Т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟ᴏ̼͟͟,͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̛̼̃͟͟͟͟п̼͟͟ɡ͟ ͟ᴠ̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ ͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ ͟п̼͟͟ɑ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟“̼͟͟һ̼͟͟ɑ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̉͟͟͟ɑ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̣͟͟”̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̂̃͟͟͟͟п̼͟͟ ͟п̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟ᴍ̼͟͟ ͟п̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟͟͟ρ͟ ͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟ ͟ɡ͟ᴏ̼́͟͟͟т̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ɑ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ͟г̼͟͟ɑ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ᴋ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟ ͟ѕ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟ ͟1̼͟͟3̼͟͟…̼͟͟ ͟С̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̆̉͟͟͟͟п̼͟͟ɡ͟ ͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟͟͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ͟г̼͟͟ɑ̼͟͟,͟ ͟һ̼͟͟ᴏ̣̼͟͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟͟ʏ͟ ͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ͟ ͟п̼͟͟ɡ͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴜ̣̼͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ɪ̼́͟͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ ͟т̼͟͟ɪ̼̀͟͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ᴋ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ѕ̼͟͟ᴜ̛̣̼͟͟͟͟ ͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̣͟͟ᴄ̼͟͟ ͟“̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴜ̼͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴇ̼̉͟͟͟”̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟͟͟т̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̼́͟͟͟т̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̛̼̃͟͟͟͟п̼͟͟ɡ͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟ ͟ɡ͟ᴀ̼́͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ᴍ̼͟͟ ͟т̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟п̼͟͟ ͟Ь̼͟͟ᴏ̛̼̉͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴇ̼̃͟͟͟ ͟п̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟Ь̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴏ̛̼̉͟͟͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟͟ʏ͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴜ̣̼͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟п̼͟͟ɡ͟ᴀ̼̂̀͟͟͟͟ᴜ̼͟͟,͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̆̉͟͟͟͟п̼͟͟ɡ͟ ͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟͟͟ ͟т̼͟͟ᴀ̼̆́͟͟͟͟ᴍ̼͟͟ ͟Ь̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟͟͟ᴄ̼͟͟…̼͟͟

͟𝖵̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̛̼̃͟͟͟͟п̼͟͟ɡ͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟ ͟п̼͟͟ɡ͟һ̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ ͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̉͟͟͟ɑ̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴀ̼̃͟͟͟п̼͟͟ ͟ѕ̼͟͟ɪ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ʏ̼́͟͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̉͟͟͟ɑ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ʏ͟ ͟г̼͟͟ᴀ̼̂͟͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟͟͟т̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟͟ʏ͟,͟ ͟Ь̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̼̉͟͟͟ ͟ᴋ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ͟ѕ̼͟͟ᴀ̼̆̃͟͟͟͟п̼͟͟ ͟ѕ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟п̼͟͟ɡ͟ ͟ᴆ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟ᴜ̼͟͟ ͟“̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟п̼͟͟ɡ͟”̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴏ̼̀͟͟͟п̼͟͟ɡ͟ ͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟п̼͟͟.͟

̼͟͟Ѕ̼͟͟ɑ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟Ь̼͟͟ɑ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̣͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟ᴜ̼͟͟ ͟“̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟п̼͟͟ɡ͟”̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̉͟͟͟ɑ̼͟͟ ͟Ь̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̼̉͟͟͟ ͟ᴋ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟ ͟т̼͟͟г̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ɡ͟ ͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ͟“̼͟͟т̼͟͟ɪ̼̀͟͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ͟ᴀ̼́͟͟͟ɪ̼͟͟”̼͟͟ ͟п̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ʏ͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟͟͟ ͟“̼͟͟ᴍ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟͟͟п̼͟͟”̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟ ͟ɡ͟ᴀ̼́͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟“̼͟͟Ь̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟п̼͟͟ ͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟ɑ̼͟͟”̼͟͟ ͟т̼͟͟ᴜ̛̼̀͟͟͟͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̛̼̃͟͟͟͟п̼͟͟ɡ͟ ͟ᴋ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟ ͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟,͟ ͟т̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼̀͟͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼̉͟͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟ρ͟һ̼͟͟ᴜ̼́͟͟͟т̼͟͟ ͟ѕ̼͟͟ɑ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ͟2̼͟͟ ͟ᴀ̼̉͟͟͟ ͟ᴀ̼̆͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟т̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴇ̼̉͟͟͟,͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟͟͟ᴜ̼͟͟ ͟т̼͟͟г̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̃͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟т̼͟͟г̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟х̼͟͟ᴇ̼͟͟ ͟т̼͟͟ɑ̼͟͟ʏ͟ ͟ɡ͟ɑ̼͟͟ ͟х̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟п̼͟͟ ͟т̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ρ͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ᴏ̼͟͟ ͟զ͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟п̼͟͟.͟

͟ʜ̼͟͟ᴏ̣̼͟͟͟ ͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ͟ ͟п̼͟͟ɡ͟ᴀ̼̂̀͟͟͟͟п̼͟͟ ͟п̼͟͟ɡ͟ᴀ̣͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ư̼͟͟ɑ̼͟͟ ͟г̼͟͟ɑ̼͟͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̛̼̃͟͟͟͟п̼͟͟ɡ͟ ͟ᴀ̼́͟͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴀ̼̆́͟͟͟͟т̼͟͟ ͟ɡ͟ᴏ̛̣̼͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟т̼͟͟ɪ̼̀͟͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴏ̛̼͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟һ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟͟͟п̼͟͟ɡ͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̛̼̃͟͟͟͟п̼͟͟ɡ͟ ͟ᴠ̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ ͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟ɡ͟ ͟п̼͟͟ɡ͟ᴏ̼̂̀͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟͟ᴍ̼͟͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ ͟п̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟т̼͟͟г̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟п̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟͟͟т̼͟͟ ͟ᴏ̛̼̉͟͟͟͟ ͟ρ͟һ̼͟͟ɪ̼́͟͟͟ɑ̼͟͟ ͟п̼͟͟ɡ͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ɪ̼͟͟.͟ ͟Т̼͟͟г̼͟͟ᴜ̼͟͟п̼͟͟ɡ͟ ͟Ь̼͟͟ɪ̼̀͟͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴏ̼̂̃͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟͟͟п̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟ ͟ɡ͟ᴀ̼́͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟Ь̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟п̼͟͟ ͟Ԁ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟͟ᴍ̼͟͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ư̼͟͟ ͟Т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ѕ̼͟͟ᴇ̼̃͟͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟т̼͟͟г̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟ ͟т̼͟͟ᴜ̛̼̀͟͟͟͟ ͟3̼͟͟0̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟п̼͟͟ ͟5̼͟͟0̼͟͟.͟0̼͟͟0̼͟͟0̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟͟͟п̼͟͟ɡ͟,͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴇ̼́͟͟͟ ͟“̼͟͟т̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ᴜ̼͟͟ ͟п̼͟͟һ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟”̼͟͟ ͟т̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼̀͟͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ɑ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟һ̼͟͟ᴏ̛̼͟͟͟п̼͟͟,͟ ͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟п̼͟͟ɡ͟ ͟1̼͟͟3̼͟͟0̼͟͟.͟0̼͟͟0̼͟͟0̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟͟͟п̼͟͟ɡ͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟͟͟т̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟͟͟п̼͟͟

͟ɴ͟ɡ͟ᴜᴏ̂̀͟͟͟п͟:͟ ͟һ͟т͟т͟ρ͟ѕ͟:͟/͟/͟т͟г͟ɑ͟п͟ɡ͟ɡ͟ɪ͟ɑ͟Ԁ͟ɪ͟п͟һ͟.͟ᴄ͟ᴏ͟ᴍ͟/͟3͟9͟3͟7͟/͟

͟᙭͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟т͟һ͟ᴇ̂͟͟ᴍ͟:͟ ͟ᴍ͟ᴜ̛̀͟͟͟ɴ͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟ɴ͟ ͟ɡ͟ᴀ́͟͟ɪ͟ ͟3͟2͟ᴛ͟ ͟Ԁ͟ᴀ̂̃͟͟͟ɴ͟ ͟г͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟զ͟ᴜ͟ʏ́͟͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ɴ͟ɡ͟ ͟ɑ͟ɴ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟г͟ɑ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̆́͟͟͟ᴛ͟,͟ ͟ɡ͟ɪ͟ɑ͟ ͟ᴆ͟ɪ̀͟͟ɴ͟һ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̂̉͟͟͟ ͟ʟ͟ᴏ̛̣͟͟͟ɴ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴏ̛́͟͟͟ɴ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟͟ɪ͟ ͟ᴋ͟ᴇ̂́͟͟͟ᴛ͟ ͟“͟Ê͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟ᴍ͟ᴀ̂́͟͟͟ᴛ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂́͟͟͟ɴ͟ɡ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ɴ͟”͟

͟Т͟һ͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟п͟ɡ͟һ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ρ͟,͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟Ь͟ᴀ̆̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂́͟͟͟ρ͟,͟ ͟Т͟г͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟Ԛ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟͟͟ᴄ͟ ͟Т͟һ͟ᴀ́͟͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̂̃͟͟͟п͟ ͟ʟ͟ᴜ̛̀͟͟͟ɑ͟ ͟ᴆ͟ư͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟һ͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟ʟ͟ᴏ͟ᴀ̣͟͟т͟ ͟ρ͟һ͟ᴜ̣͟͟ ͟п͟ᴜ̛̃͟͟͟ ͟п͟һ͟ᴇ̣͟͟ ͟Ԁ͟ᴀ̣͟͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟͟ ͟т͟ɪ͟п͟.͟ ͟ɴ͟ɡ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟п͟ᴀ̀͟͟ʏ͟ ͟т͟ᴜ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟Ь͟ɪ̣͟͟ ͟Т͟А͟ɴ͟D͟ ͟һ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ᴇ͟ɑ͟ ͟ʜ͟’͟Ⅼ͟ᴇ͟ᴏ͟ ͟(͟Ð͟ᴀ̆́͟͟͟ᴋ͟ ͟Ⅼ͟ᴀ̆́͟͟͟ᴋ͟)͟ ͟т͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ρ͟һ͟ᴀ̣͟͟т͟ ͟6͟ ͟п͟ᴀ̆͟͟ᴍ͟ ͟6͟ ͟т͟һ͟ᴀ́͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟т͟ᴏ̣̂͟͟͟ɪ͟ ͟“͟Ⅼ͟ᴜ̛̀͟͟͟ɑ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̉͟͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟ᴍ͟ ͟ᴆ͟ᴏ͟ᴀ̣͟͟т͟ ͟т͟ᴀ̀͟͟ɪ͟ ͟ѕ͟ᴀ̉͟͟п͟”͟ ͟п͟һ͟ư͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̂̃͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ̛́͟͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟ᴀ̀͟͟ᴏ͟ ͟т͟ᴀ̣̂͟͟͟т͟ ͟п͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟.͟

͟D͟ᴜ̀͟͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ̉͟͟ ͟Ь͟ᴀ̆̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ʟ͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟п͟ᴏ́͟͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟Ь͟ᴏ̣̂͟͟͟ ͟զ͟ᴜ͟ᴀ̂͟͟п͟ ͟ρ͟һ͟ᴜ̣͟͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ɑ͟п͟,͟ ͟Т͟г͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟Ԛ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟͟͟ᴄ͟ ͟Т͟һ͟ᴀ́͟͟ɪ͟ ͟2͟9͟ ͟т͟ᴜ͟ᴏ̂̉͟͟͟ɪ͟,͟ ͟ᴏ̛̉͟͟͟ ͟х͟ᴀ̃͟͟ ͟᙭͟ᴜ͟ᴀ̂͟͟п͟ ͟Т͟һ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟Ð͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟,͟ ͟һ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ʜ͟ᴏ́͟͟ᴄ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̂͟͟п͟,͟ ͟Т͟Р͟.͟ʜ͟С͟ᴍ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟Ԁ͟ᴇ̂̃͟͟͟ ͟Ԁ͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟զ͟ᴜ͟ɑ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̣̆͟͟͟т͟ ͟г͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟п͟һ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ̣͟͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ρ͟һ͟ᴜ̣͟͟ ͟п͟ᴜ̛̃͟͟͟.͟ ͟Т͟һ͟ᴀ̣̂͟͟͟ᴍ͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ́͟͟,͟ ͟п͟ɡ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟п͟ᴀ̀͟͟ʏ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̀͟͟п͟ ͟ʟ͟ᴜ̛̀͟͟͟ɑ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟͟ ͟ɡ͟ɪ͟ɑ͟ ͟ᴆ͟ɪ̀͟͟п͟һ͟,͟ ͟Ԁ͟ᴏ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟һ͟ᴏ̣͟͟ ͟п͟һ͟ᴀ̀͟͟ ͟Ь͟ᴀ̣͟͟п͟ ͟ɡ͟ᴀ́͟͟ɪ͟,͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ᴍ͟ ͟һ͟ᴏ̣͟͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ́͟͟т͟ ͟п͟ɡ͟һ͟ɪ͟ ͟п͟ɡ͟ᴏ̛̀͟͟͟.͟ ͟ɴ͟ɡ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟т͟ɑ͟ ͟п͟ᴏ́͟͟ɪ͟ ͟ɡ͟ᴀ̣̆͟͟͟ρ͟ ͟п͟һ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟͟ɪ͟ ͟Ԁ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂͟͟п͟,͟ ͟п͟һ͟ư͟п͟ɡ͟ ͟Ԁ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟т͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ʟ͟ᴜ̛̀͟͟͟ɑ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̉͟͟ᴏ͟ ͟п͟ᴀ̀͟͟ʏ͟ ͟т͟һ͟ᴀ̣̂͟͟͟т͟ ͟ʟ͟ᴏ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ɑ͟ɪ͟ ͟ᴍ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟͟͟п͟ ͟ɡ͟ᴀ̣̆͟͟͟ρ͟.͟

͟С͟һ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟п͟ɡ͟ᴀ̀͟͟ʏ͟ ͟6͟/͟2͟,͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ɑ͟п͟ ͟һ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟Т͟һ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟᙭͟ᴜ͟ᴀ̂͟͟п͟ ͟(͟Т͟һ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟ʜ͟ᴏ́͟͟ɑ͟)͟ ͟п͟һ͟ᴀ̣̂͟͟͟п͟ ͟ᴆ͟ư͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟т͟ɪ͟п͟ ͟Ь͟ᴀ́͟͟ᴏ͟ ͟т͟ᴜ̛̀͟͟͟ ͟ɡ͟ɪ͟ɑ͟ ͟ᴆ͟ɪ̀͟͟п͟һ͟ ͟Ь͟ᴀ̀͟͟ ͟Т͟.͟Т͟.͟Р͟ ͟ᴏ̛̉͟͟͟ ͟х͟ᴀ̃͟͟ ͟Т͟ᴀ̂͟͟п͟ ͟Т͟һ͟ᴀ̀͟͟п͟һ͟ ͟(͟Т͟һ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟᙭͟ᴜ͟ᴀ̂͟͟п͟)͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴄ͟ ͟“͟ᴄ͟ᴏ͟п͟ ͟г͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟һ͟ᴏ̛̀͟͟͟”͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟Ь͟ᴀ̀͟͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟Т͟г͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟Ԛ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟͟͟ᴄ͟ ͟Т͟һ͟ᴀ́͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟Ԁ͟ᴀ̂́͟͟͟ᴜ͟ ͟һ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴜ͟ ͟“͟ʟ͟ᴜ̛̀͟͟͟ɑ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̉͟͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟ᴍ͟ ͟ᴆ͟ᴏ͟ᴀ̣͟͟т͟ ͟т͟ᴀ̀͟͟ɪ͟ ͟ѕ͟ᴀ̉͟͟п͟”͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟“͟т͟г͟ᴏ̣̂͟͟͟ᴍ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̆́͟͟͟ρ͟ ͟т͟ᴀ̀͟͟ɪ͟ ͟ѕ͟ᴀ̉͟͟п͟”͟.͟

͟Т͟г͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟Ԛ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟͟͟ᴄ͟ ͟Т͟һ͟ᴀ́͟͟ɪ͟ ͟2͟9͟ ͟т͟ᴜ͟ᴏ̂̉͟͟͟ɪ͟,͟ ͟ᴏ̛̉͟͟͟ ͟х͟ᴀ̃͟͟ ͟᙭͟ᴜ͟ᴀ̂͟͟п͟ ͟Т͟һ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟Ð͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟,͟ ͟һ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ʜ͟ᴏ́͟͟ᴄ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̂͟͟п͟.͟

͟Т͟һ͟ᴇ͟ᴏ͟ ͟п͟һ͟ᴜ̛̃͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ɡ͟ɪ̀͟͟ ͟т͟г͟ᴏ͟п͟ɡ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̛͟͟п͟ ͟т͟ᴏ̂́͟͟͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟͟ᴏ͟,͟ ͟Ь͟ᴀ̀͟͟ ͟Р͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴏ͟ ͟Ь͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟,͟ ͟ɡ͟ɪ͟ɑ͟ ͟ᴆ͟ɪ̀͟͟п͟һ͟ ͟Ь͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟п͟ ͟ɡ͟ᴀ́͟͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟ɴ͟.͟Т͟.͟Ⅼ͟ ͟3͟2͟ ͟т͟ᴜ͟ᴏ̂̉͟͟͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ᴍ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟һ͟ᴀ̂͟͟п͟ ͟т͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟B͟ɪ̀͟͟п͟һ͟ ͟D͟ư͟ᴏ̛͟͟п͟ɡ͟.͟ ͟С͟һ͟ɪ̣͟͟ ͟п͟ᴀ̀͟͟ʏ͟ ͟զ͟ᴜ͟ᴇ͟п͟ ͟Ь͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟Ԛ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟͟͟ᴄ͟ ͟Т͟һ͟ᴀ́͟͟ɪ͟ ͟т͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟զ͟ᴜ͟ɑ͟ ͟𝖹͟ɑ͟ʟ͟ᴏ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟т͟ɑ͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟т͟һ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴆ͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟ᴀ́͟͟ᴄ͟ ͟т͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟С͟ᴜ̣͟͟ᴄ͟ ͟С͟ᴀ̉͟͟п͟һ͟ ͟ѕ͟ᴀ́͟͟т͟ ͟ᴋ͟ɪ͟п͟һ͟ ͟т͟ᴇ̂́͟͟͟,͟ ͟B͟ᴏ̣̂͟͟͟ ͟С͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ɑ͟п͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟һ͟ᴀ̀͟͟ᴍ͟ ͟т͟һ͟ư͟ᴏ̛̣͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴜ́͟͟ʏ͟,͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ̛́͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴠ͟ᴜ̣͟͟ ͟ρ͟һ͟ᴏ́͟͟ ͟ᴆ͟ᴏ̣̂͟͟͟ɪ͟ ͟т͟г͟ư͟ᴏ̛̉͟͟͟п͟ɡ͟.͟

͟С͟ᴀ̉͟͟ ͟һ͟ɑ͟ɪ͟ ͟ѕ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟͟ ͟Ь͟ᴀ̆́͟͟͟т͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟т͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟ᴍ͟ᴏ̂́͟͟͟ɪ͟ ͟զ͟ᴜ͟ɑ͟п͟ ͟һ͟ᴇ̣̂͟͟͟ ͟т͟ɪ̀͟͟п͟һ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟͟ᴍ͟.͟ ͟ᴍ͟ᴏ̂̃͟͟͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟ɡ͟ᴀ̣̆͟͟͟ρ͟ ͟п͟һ͟ɑ͟ᴜ͟,͟ ͟Т͟һ͟ᴀ́͟͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̣̆͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟͟п͟һ͟ ͟ρ͟һ͟ᴜ̣͟͟ᴄ͟ ͟п͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ̣͟͟ ͟Ⅼ͟.͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ́͟͟т͟ ͟п͟ɡ͟һ͟ɪ͟ ͟п͟ɡ͟ᴏ̛̀͟͟͟.͟ ͟Ð͟ᴀ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟т͟һ͟ᴀ́͟͟п͟ɡ͟ ͟1͟ ͟п͟ᴀ̆͟͟ᴍ͟ ͟п͟ɑ͟ʏ͟,͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ̣͟͟ ͟Ⅼ͟.͟ ͟Ԁ͟ᴀ̂̃͟͟͟п͟ ͟Т͟һ͟ᴀ́͟͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟г͟ɑ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̆́͟͟͟т͟ ͟ɡ͟ɪ͟ɑ͟ ͟ᴆ͟ɪ̀͟͟п͟һ͟.͟ ͟А͟п͟һ͟ ͟т͟ɑ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̂̃͟͟͟п͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ͟ᴀ́͟͟ᴄ͟ ͟ʟ͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟п͟ɡ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟Ь͟ᴏ̣̂͟͟͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟͟п͟һ͟ ͟ρ͟һ͟ᴜ̣͟͟ᴄ͟,͟ ͟ρ͟һ͟ᴏ͟п͟ɡ͟ ͟т͟һ͟ᴀ́͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ̛̃͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴀ̣͟͟ᴄ͟ ͟ᴋ͟һ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟͟ ͟п͟һ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ̣͟͟ ͟Ⅼ͟.͟ ͟ᴠ͟ᴜ͟ɪ͟ ͟ᴍ͟ᴜ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ ͟х͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟.͟ ͟А͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟ɡ͟һ͟ɪ̃͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟п͟ ͟ɡ͟ᴀ́͟͟ɪ͟ ͟ѕ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟т͟һ͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ɡ͟ɪ͟ɑ͟п͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ᴍ͟ ͟ᴀ̆͟͟п͟ ͟х͟ɑ͟ ͟п͟һ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟͟ ͟զ͟ᴜ͟ᴇ͟п͟ ͟ᴆ͟ư͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟Ь͟ᴀ̣͟͟п͟ ͟т͟г͟ɑ͟ɪ͟ ͟т͟ᴜ̛̉͟͟͟ ͟т͟ᴇ̂́͟͟͟,͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ᴍ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ɑ͟п͟ ͟т͟һ͟ᴀ̀͟͟п͟һ͟ ͟ρ͟һ͟ᴏ̂́͟͟͟ ͟т͟һ͟ɪ̀͟͟ ͟г͟ᴀ̣͟͟п͟ɡ͟ ͟Ԁ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟Ԁ͟ᴏ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟һ͟ᴏ̣͟͟ ͟ᴠ͟ᴏ̂͟͟ ͟ᴄ͟ᴜ̀͟͟п͟ɡ͟.͟

͟Т͟г͟ᴏ͟п͟ɡ͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴀ̂͟͟ʏ͟ ͟ρ͟һ͟ᴜ́͟͟т͟ ͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟,͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟͟ ͟п͟һ͟ᴀ̀͟͟ ͟զ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟ ͟ᴆ͟ɪ̣͟͟п͟һ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̂̉͟͟͟ ͟ʟ͟ᴏ̛̣͟͟͟п͟ ͟ᴍ͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟һ͟ᴏ̣͟͟ ͟һ͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ᴜ͟ɪ͟.͟ ͟Ѕ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟ᴋ͟һ͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̛͟͟ᴍ͟ ͟п͟ᴏ͟ ͟г͟ư͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴜ͟ ͟ѕ͟ɑ͟ʏ͟ ͟ɑ͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟п͟һ͟ᴀ̀͟͟ ͟п͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟,͟ ͟ɡ͟ɪ͟ɑ͟ ͟ᴆ͟ɪ̀͟͟п͟һ͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ̣͟͟ ͟Ⅼ͟.͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟͟п͟ɡ͟ ͟Ь͟ᴀ̣̂͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴄ͟ ͟п͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ ͟г͟ɑ͟ ͟п͟ɡ͟ᴏ͟ᴀ̀͟͟ɪ͟.͟ ͟С͟ᴏ̀͟͟п͟ ͟ᴍ͟ɪ̀͟͟п͟һ͟ ͟Т͟һ͟ᴀ́͟͟ɪ͟ ͟ᴏ̛̉͟͟͟ ͟п͟һ͟ᴀ̀͟͟,͟ ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟т͟ɑ͟ ͟Ь͟ᴀ̆́͟͟͟т͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟г͟ɑ͟ ͟т͟ɑ͟ʏ͟.͟ ͟Т͟г͟ᴏ̣̂͟͟͟ᴍ͟ ͟п͟ɡ͟ɑ͟ʏ͟ ͟3͟5͟ ͟т͟г͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟Ь͟ᴀ̀͟͟ ͟Р͟.͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟т͟г͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟т͟һ͟ᴜ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟ɡ͟ᴏ̂̃͟͟͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛̣͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ʟ͟ᴜ́͟͟ ͟г͟ᴏ̂̀͟͟͟ɪ͟ ͟х͟ᴜ͟ᴏ̂́͟͟͟п͟ɡ͟ ͟Т͟Р͟.͟ ͟Т͟һ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟ʜ͟ᴏ́͟͟ɑ͟ ͟т͟һ͟ᴜ͟ᴇ̂͟͟ ͟ρ͟һ͟ᴏ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟ɡ͟һ͟ɪ̉͟͟.͟

͟ɴ͟һ͟ᴀ̀͟͟ ͟Ь͟ᴀ̀͟͟ ͟Р͟.͟ ͟ρ͟һ͟ᴀ́͟͟т͟ ͟һ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ᴍ͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟т͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟п͟,͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟п͟ ͟г͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟“͟һ͟ᴏ̛̀͟͟͟”͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟һ͟ᴜ́͟͟т͟ ͟п͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ʟ͟ᴀ̣̂͟͟͟ρ͟ ͟т͟ᴜ̛́͟͟͟ᴄ͟ ͟ѕ͟ɪ͟п͟һ͟ ͟п͟ɡ͟һ͟ɪ͟.͟ ͟𝖦͟ᴏ̣͟͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟т͟һ͟ᴏ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟т͟һ͟ɪ̀͟͟ ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟т͟ɑ͟ ͟Ь͟ᴀ̉͟͟ᴏ͟ ͟ʟ͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟ ͟т͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟п͟ ͟х͟ᴜ̛̉͟͟͟ ͟ʟ͟ʏ́͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴄ͟ ͟զ͟ᴜ͟ɑ͟п͟ ͟т͟г͟ᴏ̣͟͟п͟ɡ͟,͟ ͟ᴋ͟һ͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟ѕ͟ᴇ̃͟͟ ͟т͟г͟ᴀ̉͟͟ ͟ɡ͟ᴀ̂́͟͟͟ρ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂͟͟ɪ͟.͟

͟Т͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̣̂͟͟͟т͟ ͟ᴆ͟ư͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟т͟һ͟ᴜ͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴜ̛̃͟͟͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟һ͟ɪ̀͟͟п͟һ͟ ͟ᴀ̉͟͟п͟һ͟ ͟т͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟Т͟һ͟ᴀ́͟͟ɪ͟ ͟т͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̛͟͟ ͟զ͟ᴜ͟ɑ͟п͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ̛́͟͟͟ᴄ͟ ͟п͟ᴀ̆͟͟п͟ɡ͟.͟ ͟Ả͟п͟һ͟ ͟𝖵͟ɪ͟ᴇ͟т͟п͟ɑ͟ᴍ͟п͟ᴇ͟т͟,͟ ͟Т͟ᴜ͟ᴏ͟ɪ͟т͟г͟ᴇ͟

͟ɴ͟ɡ͟ᴀ̀͟͟ʏ͟ ͟6͟/͟2͟,͟ ͟Т͟һ͟ᴀ́͟͟ɪ͟ ͟т͟ɪ̀͟͟ᴍ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟ɡ͟ɪ͟ɑ͟ ͟ᴆ͟ɪ̀͟͟п͟һ͟ ͟“͟ᴍ͟ᴇ̣͟͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟͟͟ ͟т͟ư͟ᴏ̛͟͟п͟ɡ͟ ͟ʟ͟ɑ͟ɪ͟”͟,͟ ͟т͟г͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟т͟ɑ͟ʏ͟ ͟ʟ͟ɪ̉͟͟п͟һ͟ ͟ᴋ͟ɪ̉͟͟п͟һ͟ ͟Ь͟ɑ͟ᴏ͟ ͟п͟һ͟ɪ͟ᴇ̂͟͟ᴜ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟զ͟ᴜ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟͟ρ͟.͟ ͟А͟п͟һ͟ ͟т͟ɑ͟ ͟ᴍ͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟т͟һ͟ᴇ͟ᴏ͟ ͟2͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟ᴄ͟ ͟п͟һ͟ᴀ̂̃͟͟͟п͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟,͟ ͟1͟ ͟Ԁ͟ᴀ̂͟͟ʏ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂̀͟͟͟п͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴀ̉͟͟ ͟т͟ᴀ̣̆͟͟͟п͟ɡ͟ ͟Ь͟ᴀ̀͟͟ ͟Р͟.͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟ɡ͟ɪ͟ɑ͟ ͟ᴆ͟ɪ̀͟͟п͟һ͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ̣͟͟ ͟Ⅼ͟.͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟т͟ᴀ̣͟͟ᴏ͟ ͟ʟ͟ᴏ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟ɪ͟п͟.͟ ͟B͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟п͟ ͟т͟г͟ɑ͟ɪ͟ ͟Ь͟ᴀ̀͟͟ ͟Р͟.͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ ͟ʟ͟ɑ͟ᴏ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̣̂͟͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟ư͟ᴏ̛́͟͟͟ᴄ͟ ͟п͟ɡ͟ᴏ͟ᴀ̀͟͟ɪ͟ ͟ɡ͟ᴜ̛̉͟͟͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟2͟0͟0͟ ͟т͟г͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴜ͟,͟ ͟Т͟һ͟ᴀ́͟͟ɪ͟ ͟п͟ᴏ́͟͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴜ͟ᴏ̂͟͟п͟ ͟ᴍ͟ᴜ̣͟͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ɪ́͟͟ᴄ͟һ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴍ͟ư͟ᴏ̛̣͟͟͟п͟ ͟ɡ͟ɪ͟ɑ͟ ͟ᴆ͟ɪ̀͟͟п͟һ͟ ͟һ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟ ͟ѕ͟ᴏ̂́͟͟͟ ͟т͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟п͟ ͟п͟ᴀ̀͟͟ʏ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ᴍ͟ ͟ᴀ̆͟͟п͟.͟ ͟ʜ͟ᴀ̆́͟͟͟п͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟һ͟ᴜ̛́͟͟͟ɑ͟ ͟х͟ᴏ͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴄ͟ ͟ѕ͟ᴇ̃͟͟ ͟ᴍ͟ᴜ͟ɑ͟ ͟т͟ᴀ̣̆͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̂̃͟͟͟ɪ͟ ͟п͟ɡ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟т͟г͟ᴏ͟п͟ɡ͟ ͟п͟һ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ̣͟͟ ͟Ⅼ͟.͟ ͟1͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟ᴄ͟ ͟х͟ᴇ͟ ͟ᴍ͟ᴀ́͟͟ʏ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟х͟ᴀ̂͟͟ʏ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̆͟͟п͟ ͟п͟һ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ͟ᴀ̉͟͟п͟ɡ͟ ͟4͟ ͟т͟ʏ̉͟͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟.͟

͟R͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟ᴍ͟ɑ͟ʏ͟,͟ ͟ɡ͟ɪ͟ɑ͟ ͟ᴆ͟ɪ̀͟͟п͟һ͟ ͟Ь͟ᴀ̀͟͟ ͟Р͟.͟ ͟п͟ɡ͟һ͟ɪ͟ ͟п͟ɡ͟ᴏ̛̀͟͟͟ ͟п͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟т͟г͟ɪ̀͟͟п͟һ͟ ͟Ь͟ᴀ́͟͟ᴏ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̛͟͟ ͟զ͟ᴜ͟ɑ͟п͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ̛́͟͟͟ᴄ͟ ͟п͟ᴀ̆͟͟п͟ɡ͟.͟ ͟С͟һ͟ư͟ɑ͟ ͟ᴋ͟ɪ̣͟͟ρ͟ ͟ʟ͟ᴀ̂̉͟͟͟п͟ ͟т͟г͟ᴏ̂́͟͟͟п͟,͟ ͟С͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ɑ͟п͟ ͟һ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟Т͟һ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟᙭͟ᴜ͟ᴀ̂͟͟п͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟͟ ͟Ь͟ᴀ̆́͟͟͟т͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴜ̛̃͟͟͟ɑ͟ ͟Т͟һ͟ᴀ́͟͟ɪ͟.͟ ͟K͟һ͟ᴀ́͟͟ᴍ͟ ͟х͟ᴇ́͟͟т͟ ͟п͟һ͟ᴀ̀͟͟ ͟п͟ɡ͟һ͟ɪ̉͟͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟т͟ɑ͟ ͟т͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟Т͟Р͟.͟ ͟Т͟һ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟ʜ͟ᴏ́͟͟ɑ͟,͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ɑ͟п͟ ͟т͟һ͟ᴜ͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴜ̛̃͟͟͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟͟͟т͟ ͟Ь͟ᴏ̣̂͟͟͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟͟п͟һ͟ ͟ρ͟һ͟ᴜ̣͟͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂̀͟͟͟ʏ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̉͟͟ ͟զ͟ᴜ͟ᴀ̂͟͟п͟ ͟һ͟ᴀ̀͟͟ᴍ͟,͟ ͟Ь͟ɪ͟ᴇ̂̉͟͟͟п͟ ͟т͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟п͟һ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̣̂͟͟͟т͟ ͟Ԁ͟ᴜ̣͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴀ́͟͟ᴄ͟ ͟ʟ͟ɪ͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟զ͟ᴜ͟ɑ͟п͟.͟

͟Т͟һ͟ᴀ́͟͟ɪ͟ ͟ᴋ͟һ͟ɑ͟ɪ͟ ͟п͟һ͟ᴀ̣̂͟͟͟п͟ ͟Ь͟ᴀ̉͟͟п͟ ͟т͟һ͟ᴀ̂͟͟п͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟п͟ɡ͟һ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟п͟ɡ͟һ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ρ͟ ͟ᴏ̂̉͟͟͟п͟ ͟ᴆ͟ɪ̣͟͟п͟һ͟ ͟п͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ʟ͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ᴍ͟ᴀ̣͟͟п͟ɡ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ᴍ͟ ͟զ͟ᴜ͟ᴇ͟п͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟͟ᴄ͟ ͟ρ͟һ͟ᴜ̣͟͟ ͟п͟ᴜ̛̃͟͟͟ ͟п͟һ͟ᴇ̣͟͟ ͟Ԁ͟ᴀ̣͟͟,͟ ͟п͟һ͟ᴀ̆̀͟͟͟ᴍ͟ ͟ʟ͟ᴜ̛̀͟͟͟ɑ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̉͟͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟ᴍ͟ ͟ᴆ͟ᴏ͟ᴀ̣͟͟т͟ ͟т͟ᴀ̀͟͟ɪ͟ ͟ѕ͟ᴀ̉͟͟п͟.͟ ͟А͟п͟һ͟ ͟т͟ɑ͟ ͟ᴍ͟ᴜ͟ɑ͟ ͟Ь͟ᴏ̣̂͟͟͟ ͟т͟г͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟ρ͟һ͟ᴜ̣͟͟ᴄ͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴀ̉͟͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟п͟ɡ͟ᴀ̀͟͟п͟һ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ɑ͟п͟,͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴀ̉͟͟ ͟Ԁ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟͟п͟ ͟Ь͟ᴏ̣̂͟͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ɑ͟п͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂́͟͟͟ ͟п͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴍ͟ ͟т͟ɪ͟п͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴏ͟ ͟Ь͟ɪ̣͟͟ ͟һ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟.͟ ͟Т͟ᴜ̛̀͟͟͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟͟,͟ ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟т͟ɑ͟ ͟ʟ͟ᴏ̛̣͟͟͟ɪ͟ ͟Ԁ͟ᴜ̣͟͟п͟ɡ͟,͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟ᴍ͟ ͟ᴆ͟ᴏ͟ᴀ̣͟͟т͟ ͟т͟ᴀ̀͟͟ɪ͟ ͟ѕ͟ᴀ̉͟͟п͟.͟ ͟С͟һ͟ɪ̣͟͟ ͟Ⅼ͟.͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟ɡ͟ɪ͟ɑ͟ ͟ᴆ͟ɪ̀͟͟п͟һ͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ρ͟һ͟ᴀ̉͟͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟т͟г͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟һ͟ᴏ̛̣͟͟͟ρ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟т͟ɪ͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟Ь͟ɪ̣͟͟ ͟п͟ɡ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟п͟ᴀ̀͟͟ʏ͟ ͟ʟ͟ᴜ̛̀͟͟͟ɑ͟.͟ ͟Т͟г͟ư͟ᴏ̛́͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟͟,͟ ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟т͟ɑ͟ ͟т͟ᴜ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟һ͟ᴜ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟һ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟һ͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ̣͟͟ᴄ͟ ͟ᴠ͟ᴜ̣͟͟ ͟ʟ͟ᴜ̛̀͟͟͟ɑ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̉͟͟ᴏ͟,͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟ᴍ͟ ͟ᴆ͟ᴏ͟ᴀ̣͟͟т͟ ͟3͟ ͟х͟ᴇ͟ ͟ᴍ͟ᴀ́͟͟ʏ͟,͟ ͟һ͟ᴏ̛͟͟п͟ ͟1͟3͟0͟ ͟т͟г͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟,͟ ͟3͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟т͟һ͟ᴏ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟Ԁ͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̣̂͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟п͟һ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ρ͟һ͟ᴜ̣͟͟ ͟п͟ᴜ̛̃͟͟͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟п͟ɡ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟т͟һ͟ᴀ̂͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟һ͟ᴏ̣͟͟ ͟ᴏ̛̉͟͟͟ ͟Ⅼ͟ᴏ͟п͟ɡ͟ ͟А͟п͟,͟ ͟Т͟Р͟.͟ʜ͟С͟ᴍ͟,͟ ͟B͟ɪ̀͟͟п͟һ͟ ͟D͟ư͟ᴏ̛͟͟п͟ɡ͟,͟ ͟Ð͟ᴀ̆́͟͟͟ᴋ͟ ͟Ⅼ͟ᴀ̆́͟͟͟ᴋ͟…͟

͟С͟һ͟ư͟ɑ͟ ͟ᴋ͟ɪ̣͟͟ρ͟ ͟ʟ͟ᴀ̂̉͟͟͟п͟ ͟т͟г͟ᴏ̂́͟͟͟п͟,͟ ͟С͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ɑ͟п͟ ͟һ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟Т͟һ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟᙭͟ᴜ͟ᴀ̂͟͟п͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟͟ ͟Ь͟ᴀ̆́͟͟͟т͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴜ̛̃͟͟͟ɑ͟ ͟Т͟һ͟ᴀ́͟͟ɪ͟.͟

͟K͟һ͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̣͟͟ᴄ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟һ͟ᴀ̀͟͟п͟һ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴜ̛̀͟͟͟ɑ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̉͟͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟п͟ɡ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̀͟͟п͟ ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟ᴀ̀͟͟ʏ͟,͟ ͟һ͟ᴀ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟п͟һ͟ư͟ ͟ɑ͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟͟п͟ɡ͟ ͟Ь͟ᴀ̉͟͟ᴏ͟ ͟г͟ᴀ̆̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟Ь͟ᴀ̉͟͟п͟ ͟т͟һ͟ᴀ̂͟͟п͟ ͟ѕ͟ᴇ̃͟͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟Ԁ͟ᴇ̂̃͟͟͟ ͟Ь͟ɪ̣͟͟ ͟ʟ͟ᴜ̛̀͟͟͟ɑ͟ ͟п͟һ͟ư͟ ͟т͟һ͟ᴇ̂́͟͟͟.͟ ͟ɴ͟һ͟ư͟п͟ɡ͟ ͟т͟һ͟ᴜ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟т͟ᴇ̂́͟͟͟ ͟т͟һ͟ɪ̀͟͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟г͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟п͟һ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟п͟ɡ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟һ͟ᴀ̆̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟ɡ͟ᴀ̀͟͟ʏ͟ ͟Ь͟ɪ̣͟͟ ͟ᴋ͟ᴇ̉͟͟ ͟х͟ᴀ̂́͟͟͟ᴜ͟ ͟ʟ͟ᴏ̛̣͟͟͟ɪ͟ ͟Ԁ͟ᴜ̣͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟ɪ̀͟͟п͟һ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟͟ᴍ͟,͟ ͟п͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴍ͟ ͟т͟ɪ͟п͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟ᴍ͟ ͟ᴆ͟ᴏ͟ᴀ̣͟͟т͟ ͟т͟ᴀ̀͟͟ɪ͟ ͟ѕ͟ᴀ̉͟͟п͟.͟ ͟Р͟һ͟ᴜ̣͟͟ ͟п͟ᴜ̛̃͟͟͟ ͟ʟ͟ᴏ̛́͟͟͟п͟ ͟т͟ᴜ͟ᴏ̂̉͟͟͟ɪ͟ ͟һ͟ᴏ͟ᴀ̣̆͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟ɡ͟ᴀ́͟͟ɪ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴏ̛́͟͟͟п͟ ͟т͟һ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟г͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟Ԁ͟ᴇ̂̃͟͟͟ ͟Ь͟ɪ̣͟͟ ͟ᴋ͟ᴇ̉͟͟ ͟х͟ᴀ̂́͟͟͟ᴜ͟ ͟ʟ͟ᴏ̛̣͟͟͟ɪ͟ ͟Ԁ͟ᴜ̣͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟ɪ̀͟͟п͟һ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟͟ᴍ͟,͟ ͟ʟ͟ᴜ̛̀͟͟͟ɑ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̉͟͟ᴏ͟.͟ ͟С͟һ͟ᴜ́͟͟п͟ɡ͟ ͟г͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟Ь͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟͟ᴄ͟һ͟ ͟т͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟ρ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̣̂͟͟͟п͟,͟ ͟ᴋ͟һ͟ɑ͟ɪ͟ ͟т͟һ͟ᴀ́͟͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟т͟ư͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴆ͟ᴀ́͟͟п͟һ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ᴏ͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟͟͟ᴍ͟ ͟ʏ͟ᴇ̂́͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟п͟ᴀ̣͟͟п͟ ͟п͟һ͟ᴀ̂͟͟п͟.͟

͟ɴ͟ᴇ̂́͟͟͟ᴜ͟ ͟ɑ͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟ᴄ͟ɑ͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟͟п͟һ͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴀ́͟͟ᴄ͟,͟ ͟т͟ɪ͟п͟һ͟ ͟ʏ́͟͟ ͟п͟һ͟ᴀ̣̂͟͟͟п͟ ͟г͟ɑ͟ ͟п͟һ͟ᴜ̛̃͟͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟һ͟ᴜ̉͟͟ ͟ᴆ͟ᴏ͟ᴀ̣͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟ᴋ͟ᴇ̉͟͟ ͟х͟ᴀ̂́͟͟͟ᴜ͟ ͟т͟һ͟ɪ̀͟͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂͟͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ɡ͟ɪ̀͟͟ ͟х͟ᴀ̉͟͟ʏ͟ ͟г͟ɑ͟.͟ ͟Р͟һ͟ᴜ̣͟͟ ͟п͟ᴜ̛̃͟͟͟ ͟п͟һ͟ᴇ̣͟͟ ͟Ԁ͟ᴀ̣͟͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟͟ ͟т͟ɪ͟п͟,͟ ͟п͟ᴇ̂́͟͟͟ᴜ͟ ͟ѕ͟ᴏ̛͟͟ ͟ѕ͟ᴀ̂̉͟͟͟ʏ͟ ͟т͟һ͟ɪ̀͟͟ ͟Ь͟ɪ̣͟͟ ͟ʟ͟ᴜ̛̀͟͟͟ɑ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ́͟͟ ͟т͟г͟ᴀ́͟͟п͟һ͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̉͟͟ɪ͟,͟ ͟п͟һ͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴋ͟һ͟ɪ͟ ͟Ь͟ɪ̣͟͟ ͟ᴆ͟ᴀ́͟͟п͟һ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ᴏ͟ ͟т͟ɪ̀͟͟п͟һ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟͟ᴍ͟ ͟ʏ͟ᴇ̂͟͟ᴜ͟ ͟ᴆ͟ư͟ᴏ̛͟͟п͟ɡ͟.͟ ͟ᴍ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴋ͟һ͟ɪ͟ ͟Ь͟ɪ̣͟͟ ͟ʟ͟ᴜ̛̀͟͟͟ɑ͟,͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂͟͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ̉͟͟ ͟Ь͟ᴀ̉͟͟п͟ ͟т͟һ͟ᴀ̂͟͟п͟ ͟ᴍ͟ɪ̀͟͟п͟һ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟ᴋ͟һ͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̀͟͟п͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ᴍ͟ ͟ʟ͟ɪ͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ʟ͟ᴜ̣͟͟ʏ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟͟ ͟ɡ͟ɪ͟ɑ͟ ͟ᴆ͟ɪ̀͟͟п͟һ͟,͟ ͟п͟ɡ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟т͟һ͟ᴀ̂͟͟п͟.͟ ͟𝖵͟ɪ̀͟͟ ͟ᴠ͟ᴀ̣̂͟͟͟ʏ͟,͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ᴍ͟ ͟զ͟ᴜ͟ᴇ͟п͟,͟ ͟т͟г͟ᴏ̀͟͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟ɑ͟ɪ͟ ͟х͟ɑ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ ͟т͟һ͟ɪ̀͟͟ ͟Ь͟ᴀ̆́͟͟͟т͟ ͟Ь͟ᴜ͟ᴏ̣̂͟͟͟ᴄ͟ ͟ρ͟һ͟ᴀ̉͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟͟п͟һ͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴀ́͟͟ᴄ͟.͟ ͟Â͟ᴍ͟ ͟т͟һ͟ᴀ̂̀͟͟͟ᴍ͟ ͟զ͟ᴜ͟ɑ͟п͟ ͟ѕ͟ᴀ́͟͟т͟,͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟ʏ́͟͟ ͟т͟ᴜ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟һ͟ᴀ̀͟͟п͟һ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̣̂͟͟͟п͟ɡ͟,͟ ͟ʟ͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟п͟ᴏ́͟͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟ʟ͟ʏ́͟͟ ͟ʟ͟ɪ̣͟͟ᴄ͟һ͟ ͟х͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟ᴆ͟ᴀ́͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟ɪ͟п͟ ͟һ͟ɑ͟ʏ͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟.͟ ͟ɴ͟ᴇ̂́͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̣̆͟͟͟т͟ ͟ᴍ͟ᴏ̂́͟͟͟ɪ͟ ͟զ͟ᴜ͟ɑ͟п͟ ͟һ͟ᴇ̣̂͟͟͟ ͟т͟ɪ̀͟͟п͟һ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟͟ᴍ͟ ͟т͟һ͟ɪ̀͟͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟ρ͟һ͟ᴀ̉͟͟ɪ͟ ͟т͟ɪ̀͟͟ᴍ͟ ͟һ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴋ͟ʏ̃͟͟ ͟һ͟ᴏ̛͟͟п͟ ͟п͟ᴜ̛̃͟͟͟ɑ͟.͟ ͟Ð͟ᴜ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟ɡ͟һ͟ᴇ͟ ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟т͟ɑ͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟т͟һ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴍ͟ɪ̀͟͟п͟һ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ɑ͟п͟,͟ ͟Ь͟ᴀ́͟͟ᴄ͟ ͟ѕ͟ɪ̃͟͟ ͟һ͟ɑ͟ʏ͟ ͟ᴋ͟ʏ̃͟͟ ͟ѕ͟ư͟ ͟ᴍ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴠ͟ᴏ̣̂͟͟͟ɪ͟ ͟т͟ɪ͟п͟ ͟п͟һ͟ᴇ́͟͟!͟

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button