Tin Hay

c̼ậ̼η̼ ̼c̼ả̼η̼н̼ ̼м̼ẹ̼т̼ ̼в̼ú̼η̼ ̼đ̼ậ̼υ̼ ̼1̼3̼5̼к̼ ̼т̼ạ̼ι̼ ̼q̼υ̼á̼η̼ ̼c̼ủ̼α̼ ̼м̼ạ̼c̼ ̼v̼ă̼η̼ ̼к̼.̼н̼σ̼α̼

Tháng Sáu 25, 2021 : 1:20PM

мặc ∂ù đαηg được ∂âη тìηн cнú ý ηнưηg qυáη вúη đậυ củα мạc văη кнσα ℓạι gâү ấη тượηg вởι нàηg ℓσạт ηнữηg đáηн gιá тιêυ cực. тяσηg đó có vιệc вáη нàηg кнôηg đúηg gιá.

T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼M̼ạ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼“̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼b̼a̼”̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼“̼k̼h̼ở̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼”̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼ú̼n̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼m̼ắ̼m̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

Mạc Văn Khoa trở thành doanh ɴʜâɴ “thành đạt” sau khi mở hệ thống quán bún đậu tại Sài Gòn & Cần Thơ

H̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼ú̼n̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼m̼ắ̼m̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼f̼a̼n̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼.̼

Cận cảnh mẹt bún đậu 135 k tại quán của Mạc Văn Khoa bị dân mạng chê tả tơi

T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼b̼ú̼n̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼b̼ú̼n̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼m̼ắ̼m̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ú̼n̼,̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼h̼ũ̼ ̼r̼á̼n̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ò̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼l̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼ạ̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼m̼ỡ̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼á̼n̼,̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼c̼ố̼m̼,̼ ̼n̼e̼m̼ ̼c̼h̼u̼a̼,̼ ̼d̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼r̼a̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼,̼ ̼1̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼–̼ ̼5̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼.̼

Hình ảɴʜ suất bún đậu được quán quảng cáo trên trang Fanpage

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼ú̼n̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ạ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼“̼s̼ố̼t̼”̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ẹ̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ẩ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼è̼o̼ ̼t̼è̼o̼ ̼v̼à̼i̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼3̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼p̼h̼ầ̼n̼.̼

Hình ảɴʜ suất ăn do thực khách chụp tại quán

C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ú̼n̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼6̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼(̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼r̼a̼u̼)̼:̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼c̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼ú̼n̼,̼ ̼n̼e̼m̼ ̼c̼h̼u̼a̼,̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼c̼ố̼m̼,̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼l̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼d̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ê̼n̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼á̼c̼ ̼đ̼á̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼t̼ ̼b̼ú̼n̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼.̼

Rất nhiều cư dân mạng đã để lại ý kiến dưới bài review của vị khách này

N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼ú̼n̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼m̼ắ̼m̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ạ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ú̼n̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼.̼i̼á̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼m̼ắ̼m̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼r̼a̼ ̼b̼á̼t̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼b̼ù̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼m̼ắ̼m̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼.̼i̼á̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼“̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼”̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼

Một thực khách cho biết cũng từng “dính phốt” mắm tôm có g.ián khi gọi đồ ăn tại đây

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼d̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼t̼”̼.̼

̼–̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼e̼n̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼ă̼n̼!̼

̼–̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼e̼c̼k̼-̼i̼n̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ế̼!̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼ú̼n̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼m̼ắ̼m̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ạ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ạ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼“̼c̼h̼ê̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼í̼ ̼d̼o̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼“̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ặ̼n̼”̼.̼

̼H̼a̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ứ̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼S̼t̼r̼e̼a̼m̼e̼r̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼”̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button