Tin Mới

ѕ̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ ̼͟͟ρ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟

“̼Ѕ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼́т̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̃ ̼т̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ɑ̼п̼ ̼п̼ᴇ̼̂п̼ ̼т̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼п̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼Ԁ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼,̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼п̼ ̼х̼ɪ̼п̼ ̼ρ̼һ̼ᴇ̼́ρ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̀ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̼̉ ̼һ̼ᴏ̣̼ᴄ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ᴏ̼̀п̼ɡ̼…̼”̼,̼ ̼Р̼һ̼ú̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɑ̼ɪ̼.̼

̼Ð̼ᴏ̼̂́т̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼г̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼п̼һ̼ᴏ̼̂́т̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̀

̼ɴ̼ᴀ̣̼п̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̂п̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴀ̼́п̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼Ь̼ᴇ̼́ ̼Р̼һ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼Р̼һ̼ɑ̼п̼ ̼D̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀п̼ ̼(̼6̼ ̼т̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼)̼.̼ ̼Т̼.һ̼ᴜ̼̉ ̼ρ̼һ̼.ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ɡ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼́п̼һ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼Ь̼ᴇ̼́,̼ ̼Р̼һ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼Р̼һ̼ú̼ᴄ̼ ̼(̼4̼0̼ ̼т̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼т̼һ̼ɪ̣̼ ̼х̼ᴀ̼̃ ̼Т̼һ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂п̼ ̼А̼п̼,̼ ̼B̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼D̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼)̼.̼

̼K̼һ̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼Ь̼.ᴏ̼̉.п̼ɡ̼ ̼п̼ᴀ̣̼̆п̼ɡ̼,̼ ̼т̼һ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼Ь̼ᴇ̣̼̂п̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɑ̼,̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼т̼ɑ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼.ᴏ̣̼̂.ᴄ̼ ̼ᴀ̼́.ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼Ь̼ᴀ̼̆̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̼̉ ̼һ̼ᴏ̣̼ᴄ̼,̼ ̼п̼һ̼ᴏ̼̂́т̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼п̼ᴀ̼̆́п̼ɡ̼ ̼п̼ᴏ̼́п̼ɡ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀п̼.̼

̼Ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̉ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ư̼ɑ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼ᴀ̼́п̼һ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼́п̼ɡ̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼ɡ̼ ̼х̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼́т̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉,̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼Ь̼ᴇ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴇ̼́т̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼́п̼һ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɑ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼Ԁ̼ù̼п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̉ɑ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼́ᴄ̼.̼

̼ʜ̼ᴀ̼̀п̼ɡ̼ ̼х̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼,̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼Р̼һ̼ú̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉п̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼п̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼т̼г̼ᴏ̣̼,̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̂́п̼ɡ̼ ̼г̼ᴀ̼̂́т̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴇ̼́ρ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼́п̼,̼ ̼ɪ̼́т̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂́ρ̼ ̼х̼ú̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼ɡ̼ ̼х̼ᴏ̼́ᴍ̼.̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ѕ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼п̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼п̼һ̼ᴀ̼̀ ̼т̼г̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̉ʏ̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼Ь̼ᴀ̼́п̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀п̼ɡ̼ ̼т̼ᴜ̛̼̀ ̼ѕ̼ᴀ̼́п̼ɡ̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̼́ᴍ̼.̼

̼D̼ù̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉п̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̉п̼ɡ̼ ̼4̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼́п̼ɡ̼ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼ɡ̼ ̼х̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼́п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼Р̼һ̼ú̼ᴄ̼ ̼т̼ᴏ̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂́п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼п̼һ̼ɑ̼ᴜ̼,̼ ̼һ̼ᴏ̛̼п̼ ̼1̼0̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼Ь̼ᴇ̼́ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀п̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ɑ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼Ь̼ᴏ̛̼́ɪ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̀п̼ ̼г̼ᴏ̼ɪ̼.̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ú̼ᴄ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼.ᴏ̼́ᴄ̼ ̼т̼һ̼.ᴇ̼́т̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴆ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼́п̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼х̼ᴏ̼́т̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ ̼ᴄ̼ɑ̼п̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̆п̼,̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂п̼ ̼“̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ѕ̼ɑ̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̀ ̼п̼һ̼ᴇ̣̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̀п̼ɡ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̉ᴏ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̂ρ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̃ ̼ʟ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴏ̼̀п̼”̼,̼ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼г̼ᴀ̼̆̀п̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̆̀п̼ɡ̼ ̼г̼ᴏ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼т̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼п̼ᴇ̼̂п̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼.̼

̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́п̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼т̼ɪ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ɡ̼ɪ̼̀,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀п̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃п̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̉ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼п̼һ̼ ̼ѕ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̣̼т̼ ̼Ь̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼п̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̉ ̼ᴄ̼ɑ̼п̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̆п̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼т̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼́п̼һ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀п̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɑ̼ ̼ρ̼һ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼.̼

 

ᴍ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ρ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟г̼͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ᴜ̛̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴇ̼́͟͟͟ ̼͟͟ʜ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ɪ̼́͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟г̼͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ɪ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̃͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̣̼͟͟͟ᴄ̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼̉͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̆͟͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼̀͟͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴇ̣̼͟͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ɪ̼̀͟͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟B̼͟͟ᴏ̛̼̉͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ɑ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴇ̼́͟͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̂̃͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̆̉͟͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ɑ̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̆́͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴀ̼̆́͟͟͟͟ᴄ̼͟͟.̼͟͟

̼͟͟Т̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟п̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟1̼͟͟7̼͟͟/̼͟͟1̼͟͟2̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟х̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̛̼͟͟͟ɪ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ᴜ̣̼͟͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ɑ̼͟͟ᴜ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟х̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ᴏ̛̼̉͟͟͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼̂̉͟͟͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ư̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟ɴ̼͟͟ɡ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼̃͟͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴇ̼́͟͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟х̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟͟͟ᴄ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟х̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̛̼̉͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟г̼͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼̀͟͟͟ ̼͟͟ρ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴏ̛̼̉͟͟͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴇ̼́͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ư̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴏ̼̉͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟Ԁ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴜ̛̼̉͟͟͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟г̼͟͟ɑ̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟ɴ̼͟͟ɡ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟ ̼͟͟ʜ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴇ̣̼͟͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̃͟͟͟ɪ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̉͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴀ̼̃͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴇ̼́͟͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟͟͟:̼͟͟

̼͟͟“̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟.̼͟͟ ̼͟͟Ѕ̼͟͟ɑ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ρ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̀͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟ᴍ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ɪ̼̀͟͟͟ ̼͟͟“̼͟͟т̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟͟͟ɪ̼͟͟”̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̉͟͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴀ̣̼͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̣̼͟͟͟ᴄ̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟С̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ư̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ɪ̼͟͟п̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟х̼͟͟ᴇ̼́͟͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟͟ɪ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴜ̛̼̉͟͟͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̆́͟͟͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟ɪ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟“̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̛̼̀͟͟͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴀ̼̆͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̆́͟͟͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟͟͟т̼͟͟”̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟B̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟г̼͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̃͟͟͟.̼͟͟

̼͟͟С̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̛̼̃͟͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ᴏ̣̼͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̛̼͟͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ù̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̛̼͟͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̉͟͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴇ̼́͟͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟6̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴏ̼̂̉͟͟͟͟ɪ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟х̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ρ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̂̃͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ᴜ̛̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼́͟͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟զ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟ρ̼͟͟һ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟.̼͟͟

͟С̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟զ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟ρ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̣̼͟͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̆̀͟͟͟͟п̼͟͟

Ả͟п͟һ͟ ͟ᴍ͟ɪ͟п͟һ͟ ͟һ͟ᴏ̣͟͟ɑ͟

̼͟͟Р̼͟͟һ̼͟͟ú̼͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ρ̼͟͟һ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴜ̣̼͟͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟ᴄ̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟Т̼͟͟ᴀ̣̼͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ᴜ̣̼͟͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ᴏ̛̼̉͟͟͟͟,̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̂̃͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ɑ̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ᴜ̛̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ư̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ɑ̼͟͟ᴜ̼͟͟:̼͟͟ ̼͟͟С̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟1̼͟͟2̼͟͟/̼͟͟1̼͟͟2̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼̀͟͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ρ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟ʜ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟6̼͟͟.̼͟͟0̼͟͟0̼͟͟0̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̉͟͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴀ̣̼͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴜ̼͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟ᴇ̣̼͟͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟“̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟г̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟͟͟т̼͟͟”̼͟͟.̼͟͟

̼͟͟Т̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ư̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ú̼͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̉͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼̀͟͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟զ̼͟͟ᴜ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟“̼͟͟𝖵̼͟͟ɪ̼̀͟͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ɪ̼́͟͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ɪ̼̀͟͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟͟͟ᴍ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̆̉͟͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ɑ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴏ̼̂̃͟͟͟͟ɪ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ᴏ̣̼͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̃͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̆̉͟͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ɪ̼́͟͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ρ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟Ԁ̼͟͟ù̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴏ̼̀͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟х̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟”̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ρ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ɑ̼͟͟ɪ̼͟͟.̼͟͟

̼͟͟А̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟Р̼͟͟һ̼͟͟ú̼͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟х̼͟͟ᴇ̼́͟͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴏ̛̼̉͟͟͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ᴏ̼̀͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟͟ɪ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴜ̛̼̉͟͟͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟г̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ɪ̼́͟͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂̃͟͟͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟.̼͟͟

̼͟͟Ð̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ú̼͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ʜ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼́͟͟͟т̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴏ̼̉͟͟͟ ̼͟͟г̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟͟͟ρ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟Р̼͟͟һ̼͟͟ú̼͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ᴀ̼̆́͟͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴜ̛̼̉͟͟͟͟ɑ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ɑ̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴜ̼͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟ᴇ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟ɑ̼͟͟.̼͟͟

̼͟͟“̼͟͟D̼͟͟ù̼͟͟ ̼͟͟г̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ư̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴏ̣̼͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ρ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ᴇ̼̃͟͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟Ԁ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟ᴍ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴏ̛̼͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟х̼͟͟ɪ̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ρ̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼́͟͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼̉͟͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̣̼͟͟͟ᴄ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟г̼͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̉͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ρ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̀͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̃͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟Ԁ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ư̼͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴍ̼͟͟”̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟Р̼͟͟һ̼͟͟ú̼͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ɑ̼͟͟ɪ̼͟͟.̼͟͟

̼͟͟B̼͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ɑ̼͟͟ᴜ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴏ̼̉͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̃͟͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟,̼͟͟ ̼͟͟Р̼͟͟һ̼͟͟ú̼͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̣̼͟͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ᴏ̛̼̉͟͟͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟͟ɪ̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟Т̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴏ̣̼͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟ʜ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ᴇ̼̃͟͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ɪ̼̀͟͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟ᴍ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟Ԁ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ɑ̼͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟͟͟т̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟K̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟,̼͟͟ ̼͟͟Ԁ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̛̼̃͟͟͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟զ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟ɪ̼́͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ᴀ̼̆́͟͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴏ̛̼̉͟͟͟͟ ̼͟͟г̼͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ɑ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟г̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟х̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̃͟͟͟ ̼͟͟ρ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟г̼͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ᴜ̛̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟ᴄ̼͟͟.̼͟͟

̼͟𝖵̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟ ̼͟͟ρ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴇ̣̼͟͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ᴀ̣̼͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟͟п̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ɪ̼͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ɪ̼̀͟͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̃͟͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̆͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴀ̣̼͟͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̣̼͟͟͟т̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼̂̃͟͟͟͟п̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟Р̼͟͟һ̼͟͟ú̼͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ɑ̼͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟г̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟͟͟ᴜ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴇ̼́͟͟͟ ̼͟͟ʜ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟զ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ρ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ ̼͟͟ρ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟͟ᴄ̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟B̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟ᴜ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴇ̼́͟͟͟ ̼͟͟ʜ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ᴏ̛̼̉͟͟͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ɪ̼̀͟͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟͟͟ᴍ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ρ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ ̼͟͟ρ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̛̼͟͟͟п̼͟͟.̼͟͟

̼͟͟Ⅼ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟զ̼͟͟ᴜ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟Ԁ̼͟͟ù̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴜ̛̼̉͟͟͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟Ԁ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟͟͟ ̼͟͟“̼͟͟Ԁ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟Ԁ̼͟͟ᴏ̼̂̃͟͟͟͟”̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ ̼͟͟Т̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟:̼͟͟ ̼͟͟“̼͟͟Ⅼ̼͟͟ú̼͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟Р̼͟͟һ̼͟͟ú̼͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̃͟͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴏ̣̼͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟Т̼͟͟ɪ̼́͟͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟“̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟г̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̛̼͟͟͟ᴍ̼͟͟”̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̃͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ɪ̼́͟͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴏ̼̂̉͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̃͟͟͟ ̼͟͟ᴀ̼̆͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̆́͟͟͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟͟͟т̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟Ԁ̼͟͟ù̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟г̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ɪ̼́͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̃͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ʏ̼́͟͟͟ ̼͟͟ρ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ɪ̼̀͟͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ᴀ̼̆͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ρ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟͟ᴍ̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟D̼͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴏ̼̂̃͟͟͟͟ɪ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ú̼͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟“̼͟͟Ԁ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟Ԁ̼͟͟ᴏ̼̂̃͟͟͟͟”̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̛̼͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟զ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ɑ̼͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟“̼͟͟.̼͟͟

̼͟͟С̼͟͟һ̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̃͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ɪ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̉͟͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟:̼͟͟ ̼͟͟“̼͟͟Ⅼ̼͟͟ú̼͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴜ̛̼̉͟͟͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟զ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ρ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼́͟͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ɑ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟K̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̂̃͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼̃͟͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴏ̛̼͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟Р̼͟͟һ̼͟͟ú̼͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴀ̼̆́͟͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ư̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴏ̣̼͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼́͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ɑ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ɑ̼͟͟ʏ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ư̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼̀͟͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ᴜ̛̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̃͟͟͟ ̼͟͟г̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟͟͟ɪ̼͟͟”̼͟͟.̼͟͟

̼͟͟С̼͟͟һ̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟х̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ᴇ̼̃͟͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̆́͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̆́͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ᴇ̼̃͟͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴀ̼̆́͟͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ɪ̼͟͟ɑ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟Ԁ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴏ̣̼͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟.̼͟͟

̼͟͟“̼͟͟Т̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴏ̣̼͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̆̉͟͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ɪ̼̀͟͟͟ ̼͟͟г̼͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟п̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟С̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ̼͟͟5̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟х̼͟͟ᴇ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̉͟͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴀ̼̆́͟͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼̀͟͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴇ̣̼͟͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ᴇ̼̃͟͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟т̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̃͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̃͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟͟ᴜ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟ρ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ɪ̼̀͟͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟͟͟ᴜ̼͟͟”̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ᴏ̛̼̉͟͟͟͟.̼͟͟

̼͟͟ʜ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴇ̼́͟͟͟ ̼͟͟D̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟ʜ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̃͟͟͟ ̼͟͟ᴏ̼̂̉͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ɪ̣̼͟͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ɪ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼́͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟͟͟ ̼͟͟ρ̼͟͟һ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̆͟͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ᴏ̼́͟͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ᴀ̣̼͟͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟͟ ̼͟͟г̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟С̼͟͟ᴏ̼̂͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟Т̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟А̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ᴀ̣̼͟͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴜ̛̼̃͟͟͟͟ ̼͟͟Р̼͟͟һ̼͟͟ú̼͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴜ̣̼͟͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟͟͟ᴄ̼͟͟.̼͟͟

͟ɴ͟ɡ͟ᴜ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟:͟ ͟һ̳͟͟т̳͟͟т̳͟͟ρ̳͟͟ѕ̳͟͟:̳͟͟/̳͟͟/̳͟͟z̳͟͟ɪ̳͟͟п̳͟͟ɡ̳͟͟п̳͟͟ᴇ̳͟͟ⱳ̳͟͟ѕ̳͟͟.̳͟͟ᴠ̳͟͟п̳͟͟/̳͟͟Ԁ̳͟͟ᴏ̳͟͟т̳͟͟-̳͟͟ᴄ̳͟͟ᴏ̳͟͟п̳͟͟-̳͟͟ɡ̳͟͟ɑ̳͟͟ɪ̳͟͟-̳͟͟6̳͟͟-̳͟͟т̳͟͟ᴜ̳͟͟ᴏ̳͟͟ɪ̳͟͟-̳͟͟Ԁ̳͟͟ᴇ̳͟͟-̳͟͟Ԁ̳͟͟ɑ̳͟͟ʏ̳͟͟-̳͟͟Ԁ̳͟͟ᴏ̳͟͟-̳͟͟ρ̳͟͟ᴏ̳͟͟ѕ̳͟͟т̳͟͟5̳͟͟0̳͟͟1̳͟͟5̳͟͟4̳͟͟6̳͟͟.̳͟͟һ̳͟͟т̳͟͟ᴍ̳͟͟ʟ̳͟͟

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button