Tin HayTin Mới

N͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟,͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟

V͟ĩ͟n͟h͟ ͟P͟h͟ú͟c͟,͟ ͟B͟ắ͟c͟ ͟G͟i͟a͟n͟g͟,͟ ͟N͟i͟n͟h͟ ͟B͟ì͟n͟h͟ ͟v͟à͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟k͟h͟á͟c͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟ớ͟i͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟t͟á͟c͟,͟ ͟v͟ề͟ ͟q͟u͟ê͟ ͟đ͟ó͟n͟ ͟T͟ế͟t͟ ͟N͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟đ͟á͟n͟ ͟N͟h͟â͟m͟ ͟dầ͟n͟ ͟2͟0͟2͟2͟ ͟b͟u͟ộ͟c͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟t͟e͟s͟t͟ ͟C͟o͟v͟i͟d͟-͟1͟9͟.͟

͟T͟ế͟t͟ ͟N͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟đ͟á͟n͟ ͟N͟h͟â͟m͟ ͟D͟ầ͟n͟ ͟2͟0͟2͟2͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟t͟ớ͟i͟ ͟g͟ầ͟n͟,͟ ͟n͟h͟u͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟đ͟i͟ ͟l͟ạ͟i͟,͟ ͟g͟i͟a͟o͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟t͟ă͟n͟g͟ ͟c͟a͟o͟.͟ ͟T͟r͟o͟n͟g͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟v͟ă͟n͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟ ͟m͟à͟ ͟B͟ộ͟ ͟Y͟ ͟t͟ế͟ ͟g͟ử͟i͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟ ͟C͟h͟í͟n͟h͟ ͟p͟h͟ủ͟ ͟b͟á͟o͟ ͟c͟á͟o͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟ộ͟i͟ ͟d͟u͟n͟g͟ ͟v͟ề͟ ͟t͟ă͟n͟g͟ ͟c͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟ ͟c͟h͟ố͟n͟g͟ ͟d͟ị͟c͟h͟ ͟C͟o͟v͟i͟d͟-͟1͟9͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟g͟i͟a͟n͟ ͟n͟g͟h͟ỉ͟ ͟T͟ế͟t͟ ͟Â͟m͟ ͟l͟ị͟c͟h͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟n͟ê͟u͟ ͟c͟á͟c͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟k͟i͟ệ͟n͟ ͟v͟ề͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟x͟é͟t͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟m͟,͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟l͟y͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟v͟ề͟ ͟q͟u͟ê͟ ͟ă͟n͟ ͟T͟ế͟t͟.͟ ͟T͟u͟y͟ ͟n͟h͟i͟ê͟n͟,͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟,͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟ế͟n͟/͟v͟ề͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟l͟à͟m͟ ͟x͟é͟t͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟m͟ ͟S͟A͟R͟S͟-͟C͟o͟V͟-͟2͟ ͟b͟ằ͟n͟g͟ ͟P͟C͟R͟ ͟h͟o͟ặ͟c͟ ͟t͟e͟s͟t͟ ͟n͟h͟a͟n͟h͟.͟

Những tỉnh, thành yêu cầu test Covid-19 khi về quê ăn Tết

͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟ừ͟ ͟H͟à͟ ͟N͟ộ͟i͟ ͟v͟ề͟ ͟V͟ĩ͟n͟h͟ ͟P͟h͟ú͟c͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟t͟e͟s͟t͟ ͟C͟o͟v͟i͟d͟-͟1͟9͟ ͟

͟Ô͟n͟g͟ ͟V͟ũ͟ ͟V͟i͟ệ͟t͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟-͟ ͟P͟h͟ó͟ ͟c͟h͟ủ͟ ͟t͟ị͟c͟h͟ ͟U͟B͟N͟D͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟V͟ĩ͟n͟h͟ ͟P͟h͟ú͟c͟ ͟v͟ừ͟a͟ ͟k͟ý͟ ͟v͟ă͟n͟ ͟b͟ả͟n͟ ͟h͟ỏ͟a͟ ͟t͟ố͟c͟ ͟g͟ử͟i͟ ͟c͟á͟c͟ ͟đ͟ơ͟n͟ ͟v͟ị͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟s͟ố͟ ͟b͟i͟ệ͟n͟ ͟p͟h͟á͟p͟ ͟c͟ấ͟p͟ ͟b͟á͟c͟h͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟ ͟c͟h͟ố͟n͟g͟ ͟d͟ị͟c͟h͟ ͟C͟o͟v͟i͟d͟-͟1͟9͟.͟ ͟T͟h͟e͟o͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟V͟ĩ͟n͟h͟ ͟P͟h͟ú͟c͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟c͟á͟n͟ ͟b͟ộ͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟c͟h͟ứ͟c͟,͟ ͟v͟i͟ê͟n͟ ͟c͟h͟ứ͟c͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟l͟a͟o͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ ͟r͟a͟ ͟n͟g͟o͟à͟i͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟v͟à͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟k͟h͟u͟ ͟v͟ự͟c͟ ͟c͟ó͟ ͟n͟g͟u͟y͟ ͟c͟ơ͟ ͟c͟a͟o͟ ͟k͟h͟i͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟s͟ự͟ ͟c͟ầ͟n͟ ͟t͟h͟i͟ế͟t͟.͟ ͟T͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟d͟o͟ ͟n͟h͟u͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟d͟i͟ ͟c͟h͟u͟y͟ể͟n͟,͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟n͟g͟h͟i͟ê͟m͟ ͟5͟K͟.͟ ͟T͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟k͟h͟i͟ ͟t͟r͟ở͟ ͟v͟ề͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟x͟é͟t͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟m͟ ͟S͟A͟R͟S͟-͟C͟o͟V͟-͟2͟ ͟c͟h͟o͟ ͟k͟ế͟t͟ ͟q͟u͟ả͟ ͟â͟m͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟v͟à͟o͟ ͟c͟ơ͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟l͟à͟m͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟v͟à͟ ͟t͟r͟ở͟ ͟v͟ề͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟.͟

͟Đ͟ố͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟ế͟n͟/͟v͟ề͟ ͟V͟ĩ͟n͟h͟ ͟P͟h͟ú͟c͟ ͟t͟ừ͟ ͟k͟h͟u͟ ͟v͟ự͟c͟ ͟n͟g͟u͟y͟ ͟c͟ơ͟ ͟c͟a͟o͟,͟ ͟đ͟ặ͟c͟ ͟b͟i͟ệ͟t͟ ͟l͟à͟ ͟H͟à͟ ͟N͟ộ͟i͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟k͟h͟i͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟l͟i͟ê͟n͟ ͟h͟ệ͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟t͟á͟c͟,͟ ͟l͟à͟m͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟,͟ ͟g͟i͟a͟o͟ ͟d͟ị͟c͟h͟ ͟ở͟ ͟V͟ĩ͟n͟h͟ ͟P͟h͟ú͟c͟ ͟c͟ầ͟n͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟x͟é͟t͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟m͟ ͟S͟A͟R͟S͟-͟C͟o͟V͟-͟2͟ ͟b͟ằ͟n͟g͟ ͟t͟e͟s͟t͟ ͟n͟h͟a͟n͟h͟ ͟k͟h͟á͟n͟g͟ ͟n͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟c͟h͟o͟ ͟k͟ế͟t͟ ͟q͟u͟ả͟ ͟â͟m͟ ͟t͟í͟n͟h͟.͟

͟T͟ỉ͟n͟h͟ ͟n͟g͟h͟i͟ê͟m͟ ͟c͟ấ͟m͟ ͟t͟ổ͟ ͟c͟h͟ứ͟c͟ ͟ă͟n͟ ͟u͟ố͟n͟g͟,͟ ͟h͟ộ͟i͟ ͟h͟ọ͟p͟,͟ ͟g͟ặ͟p͟ ͟m͟ặ͟t͟,͟ ͟l͟i͟ê͟n͟ ͟h͟o͟a͟n͟ ͟c͟u͟ố͟i͟ ͟n͟ă͟m͟,͟ ͟t͟ổ͟ ͟c͟h͟ứ͟c͟ ͟m͟ừ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ọ͟,͟ ͟m͟ừ͟n͟g͟ ͟x͟u͟â͟n͟ ͟đ͟ô͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟ị͟p͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟,͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟v͟à͟ ͟s͟a͟u͟ ͟T͟ế͟t͟ ͟N͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟đ͟á͟n͟ ͟N͟h͟â͟m͟ ͟D͟ầ͟n͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟2͟0͟2͟2͟.͟

͟N͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟,͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟t͟e͟s͟t͟ ͟C͟o͟v͟i͟d͟-͟1͟9͟ ͟k͟h͟i͟ ͟v͟ề͟ ͟q͟u͟ê͟ ͟ă͟n͟ ͟T͟ế͟t͟
͟T͟ế͟t͟ ͟N͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟đ͟á͟n͟ ͟N͟h͟â͟m͟ ͟D͟ầ͟n͟ ͟2͟0͟2͟2͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟g͟ầ͟n͟.͟ ͟Ả͟n͟h͟:͟ ͟L͟ê͟ ͟A͟n͟h͟ ͟D͟ũ͟n͟g͟
͟U͟B͟N͟D͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟N͟i͟n͟h͟ ͟B͟ì͟n͟h͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟v͟ừ͟a͟ ͟b͟a͟n͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟v͟ă͟n͟ ͟b͟ả͟n͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟đ͟ạ͟o͟ ͟v͟ề͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟t͟ổ͟ ͟c͟h͟ứ͟c͟ ͟đ͟ó͟n͟ ͟T͟ế͟t͟ ͟N͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟đ͟á͟n͟ ͟N͟h͟â͟m͟ ͟D͟ầ͟n͟ ͟2͟0͟2͟2͟.͟ ͟T͟h͟e͟o͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟ế͟n͟/͟v͟ề͟ ͟N͟i͟n͟h͟ ͟B͟ì͟n͟h͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟l͟à͟m͟ ͟x͟é͟t͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟m͟ ͟v͟à͟ ͟c͟ó͟ ͟k͟ế͟t͟ ͟q͟u͟ả͟ ͟â͟m͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟S͟A͟R͟S͟-͟C͟o͟V͟-͟2͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟t͟r͟ở͟ ͟v͟ề͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟.͟

͟T͟ạ͟i͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟Y͟ê͟n͟ ͟B͟á͟i͟,͟ ͟B͟a͟n͟ ͟C͟h͟ỉ͟ ͟đ͟ạ͟o͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟,͟ ͟c͟h͟ố͟n͟g͟ ͟d͟ị͟c͟h͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟n͟à͟y͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟c͟á͟c͟ ͟s͟ở͟,͟ ͟b͟a͟n͟,͟ ͟n͟g͟à͟n͟h͟;͟ ͟B͟a͟n͟ ͟C͟h͟ỉ͟ ͟đ͟ạ͟o͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟,͟ ͟c͟h͟ố͟n͟g͟ ͟d͟ị͟c͟h͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟C͟o͟v͟i͟d͟-͟1͟9͟ ͟c͟á͟c͟ ͟h͟u͟y͟ệ͟n͟,͟ ͟t͟h͟ị͟ ͟x͟ã͟,͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟p͟h͟ố͟ ͟t͟ă͟n͟g͟ ͟c͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟t͟á͟c͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟,͟ ͟c͟h͟ố͟n͟g͟ ͟d͟ị͟c͟h͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟d͟ị͟p͟ ͟T͟ế͟t͟ ͟N͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟đ͟á͟n͟ ͟v͟à͟ ͟t͟r͟i͟ể͟n͟ ͟k͟h͟a͟i͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟ị͟ ͟F͟0͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟n͟h͟à͟.͟

͟T͟h͟e͟o͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟B͟a͟n͟ ͟C͟h͟ỉ͟ ͟đ͟ạ͟o͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟,͟ ͟c͟h͟ố͟n͟g͟ ͟d͟ị͟c͟h͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟C͟o͟v͟i͟d͟-͟1͟9͟ ͟c͟á͟c͟ ͟h͟u͟y͟ệ͟n͟,͟ ͟t͟h͟ị͟ ͟x͟ã͟,͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟p͟h͟ố͟ ͟r͟à͟ ͟s͟o͟á͟t͟ ͟t͟ớ͟i͟ ͟t͟ấ͟t͟ ͟c͟ả͟ ͟c͟á͟c͟ ͟h͟ộ͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟đ͟ị͟a͟ ͟b͟à͟n͟ ͟đ͟ể͟ ͟n͟ắ͟m͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟s͟ố͟ ͟l͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟h͟â͟n͟ ͟t͟ừ͟ ͟n͟g͟o͟ạ͟i͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟v͟ề͟ ͟n͟g͟h͟ỉ͟ ͟T͟ế͟t͟;͟ ͟t͟ổ͟n͟g͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟d͟a͟n͟h͟ ͟s͟á͟c͟h͟ ͟s͟ố͟ ͟l͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟ự͟ ͟k͟i͟ế͟n͟ ͟v͟ề͟ ͟đ͟ị͟a͟ ͟p͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟d͟ị͟p͟ ͟T͟ế͟t͟ ͟N͟h͟â͟m͟ ͟D͟ầ͟n͟,͟ ͟g͟ử͟i͟ ͟v͟ề͟ ͟S͟ở͟ ͟Y͟ ͟t͟ế͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟2͟0͟/͟1͟.͟

͟T͟ỉ͟n͟h͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟c͟á͟c͟ ͟t͟r͟ạ͟m͟ ͟y͟ ͟t͟ế͟ ͟t͟u͟y͟ế͟n͟ ͟x͟ã͟ ͟đ͟ả͟m͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟t͟r͟ự͟c͟ ͟2͟4͟/͟2͟4͟h͟ ͟đ͟ể͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟ ͟k͟h͟a͟i͟ ͟b͟á͟o͟ ͟y͟ ͟t͟ế͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟â͟n͟,͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟m͟ẫ͟u͟ ͟x͟é͟t͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟m͟ ͟t͟ầ͟m͟ ͟s͟o͟á͟t͟ ͟(͟2͟ ͟l͟ầ͟n͟ ͟v͟à͟o͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟t͟h͟ứ͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟ ͟v͟à͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟t͟h͟ứ͟ ͟3͟)͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟t͟o͟à͟n͟ ͟b͟ộ͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟â͟n͟ ͟n͟g͟o͟ạ͟i͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟v͟ề͟ ͟đ͟ị͟a͟ ͟p͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟d͟ị͟p͟ ͟n͟g͟h͟ỉ͟ ͟T͟ế͟t͟.͟

͟G͟i͟ữ͟ ͟c͟h͟â͟n͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟ở͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟l͟à͟m͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟v͟ề͟ ͟q͟u͟ê͟

͟T͟ỉ͟n͟h͟ ͟B͟ắ͟c͟ ͟G͟i͟a͟n͟g͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟ừ͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟,͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟a͟ ͟n͟h͟i͟ễ͟m͟ ͟c͟ộ͟n͟g͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟v͟à͟o͟ ͟đ͟ị͟a͟ ͟b͟à͟n͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟k͟ế͟t͟ ͟q͟u͟ả͟ ͟t͟e͟s͟t͟ ͟n͟h͟a͟n͟h͟ ͟â͟m͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟4͟8͟ ͟g͟i͟ờ͟,͟ ͟h͟o͟ặ͟c͟ ͟g͟i͟ấ͟y͟ ͟x͟é͟t͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟m͟ ͟P͟C͟R͟ ͟â͟m͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟7͟2͟ ͟g͟i͟ờ͟.͟

͟Đ͟ồ͟ng͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟â͟n͟ ͟h͟ạ͟n͟ ͟c͟h͟ế͟ ͟t͟ụ͟ ͟t͟ậ͟p͟,͟ ͟t͟ổ͟ ͟c͟h͟ứ͟c͟ ͟ă͟n͟ ͟u͟ố͟n͟g͟ ͟đ͟ô͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟d͟ị͟p͟ ͟T͟ế͟t͟ ͟N͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟đ͟á͟n͟ ͟N͟h͟â͟m͟ ͟D͟ầ͟n͟ ͟2͟0͟2͟2͟,͟ ͟c͟á͟c͟ ͟l͟ễ͟ ͟h͟ộ͟i͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟x͟u͟â͟n͟.͟

͟C͟h͟í͟n͟h͟ ͟q͟u͟y͟ề͟n͟ ͟k͟ê͟u͟ ͟g͟ọ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟â͟n͟ ͟h͟ạ͟n͟ ͟c͟h͟ế͟ ͟r͟a͟ ͟k͟h͟ỏ͟i͟ ͟đ͟ị͟a͟ ͟b͟à͟n͟ ͟d͟ị͟p͟ ͟l͟ễ͟,͟ ͟T͟ế͟t͟ ͟đ͟ể͟ ͟g͟i͟ả͟m͟ ͟t͟h͟i͟ể͟u͟ ͟l͟â͟y͟ ͟n͟h͟i͟ễ͟m͟ ͟d͟ị͟c͟h͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟.͟ ͟K͟h͟u͟y͟ế͟n͟ ͟k͟h͟í͟c͟h͟ ͟d͟o͟a͟n͟h͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟p͟ ͟r͟ú͟t͟ ͟n͟g͟ắ͟n͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟g͟i͟a͟n͟ ͟n͟g͟h͟ỉ͟ ͟T͟ế͟t͟ ͟Â͟m͟ ͟l͟ị͟c͟h͟,͟ ͟g͟i͟ữ͟ ͟c͟h͟â͟n͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟ở͟ ͟l͟ạ͟i͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟v͟ề͟ ͟q͟u͟ê͟.͟

͟C͟ò͟n͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟P͟h͟ú͟ ͟T͟h͟ọ͟ ͟q͟u͟y͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟r͟ở͟ ͟v͟ề͟ ͟t͟ừ͟ ͟v͟ù͟n͟g͟ ͟t͟h͟u͟ộ͟c͟ ͟c͟ấ͟p͟ ͟đ͟ộ͟ ͟d͟ị͟c͟h͟ ͟3͟ ͟v͟à͟ ͟4͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟k͟ế͟t͟ ͟q͟u͟ả͟ ͟x͟é͟t͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟m͟ ͟â͟m͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟S͟A͟R͟S͟-͟C͟o͟V͟-͟2͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟v͟ò͟n͟g͟ ͟7͟2͟ ͟g͟i͟ờ͟.͟ ͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟i͟ê͟m͟ ͟đ͟ủ͟ ͟2͟ ͟m͟ũ͟i͟ ͟v͟ắ͟c͟ ͟x͟i͟n͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟t͟ự͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟d͟õ͟i͟ ͟s͟ứ͟c͟ ͟k͟h͟ỏ͟e͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟n͟h͟à͟,͟ ͟n͟ơ͟i͟ ͟l͟ư͟u͟ ͟t͟r͟ú͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟7͟ ͟n͟g͟à͟y͟;͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟t͟i͟ê͟m͟ ͟đ͟ủ͟ ͟2͟ ͟l͟i͟ề͟u͟ ͟v͟ắ͟c͟ ͟x͟i͟n͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟l͟y͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟n͟h͟à͟,͟ ͟n͟ơ͟i͟ ͟l͟ư͟u͟ ͟t͟r͟ú͟ ͟7͟ ͟n͟g͟à͟y͟,͟ ͟s͟a͟u͟ ͟đ͟ó͟ ͟t͟ự͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟d͟õ͟i͟ ͟s͟ứ͟c͟ ͟k͟h͟ỏ͟e͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟7͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟t͟h͟e͟o͟.͟

Những tỉnh, thành yêu cầu test Covid-19 khi về quê ăn Tết

͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟â͟n͟ ͟t͟r͟ở͟ ͟v͟ề͟ ͟t͟ừ͟ ͟c͟á͟c͟ ͟x͟ã͟,͟ ͟p͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟t͟h͟u͟ộ͟c͟ ͟c͟ấ͟p͟ ͟đ͟ộ͟ ͟1͟,͟ ͟c͟ấ͟p͟ ͟đ͟ộ͟ ͟2͟ ͟c͟h͟ủ͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟t͟ự͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟d͟õ͟i͟ ͟s͟ứ͟c͟ ͟k͟h͟ỏ͟e͟ ͟7͟ ͟n͟g͟à͟y͟,͟ ͟k͟h͟u͟y͟ế͟n͟ ͟k͟h͟í͟c͟h͟ ͟t͟ự͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟x͟é͟t͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟m͟ ͟t͟e͟s͟t͟ ͟n͟h͟a͟n͟h͟ ͟k͟h͟á͟n͟g͟ ͟n͟g͟u͟y͟ê͟n͟.͟

͟T͟ỉ͟n͟h͟ ͟H͟ư͟n͟g͟ ͟Y͟ê͟n͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟ở͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟,͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟k͟h͟á͟c͟ ͟t͟ớ͟i͟,͟ ͟v͟ề͟ ͟q͟u͟ê͟ ͟ă͟n͟ ͟T͟ế͟t͟,͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟k͟ế͟t͟ ͟q͟u͟ả͟ ͟x͟é͟t͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟m͟ ͟â͟m͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟v͟ò͟n͟g͟ ͟7͟2͟ ͟g͟i͟ờ͟ ͟h͟o͟ặ͟c͟ ͟t͟e͟s͟t͟ ͟n͟h͟a͟n͟h͟.͟

͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟â͟n͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟k͟h͟a͟i͟ ͟b͟á͟o͟ ͟y͟ ͟t͟ế͟,͟ ͟t͟ự͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟l͟y͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟n͟h͟à͟ ͟1͟4͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟n͟ế͟u͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟t͟i͟ê͟m͟ ͟đ͟ủ͟ ͟2͟ ͟m͟ũ͟i͟ ͟v͟ắ͟c͟ ͟x͟i͟n͟ ͟h͟o͟ặ͟c͟ ͟7͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟n͟ế͟u͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟i͟ê͟m͟ ͟đ͟ủ͟ ͟2͟ ͟m͟ũ͟i͟.͟ ͟K͟h͟i͟ ͟k͟ế͟t͟ ͟t͟h͟ú͟c͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟l͟y͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟â͟n͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟t͟ự͟ ͟t͟e͟s͟t͟ ͟n͟h͟a͟n͟h͟ ͟C͟o͟v͟i͟d͟-͟1͟9͟,͟ ͟c͟ó͟ ͟k͟ế͟t͟ ͟q͟u͟ả͟ ͟â͟m͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟t͟h͟a͟m͟ ͟g͟i͟a͟ ͟h͟o͟ạ͟t͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟c͟ộ͟n͟g͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟.͟

͟N͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟,͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟t͟e͟s͟t͟ ͟C͟o͟v͟i͟d͟-͟1͟9͟ ͟k͟h͟i͟ ͟v͟ề͟ ͟q͟u͟ê͟ ͟ă͟n͟ ͟T͟ế͟t͟
͟N͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟l͟à͟m͟ ͟ă͟n͟ ͟x͟a͟,͟ ͟m͟o͟n͟g͟ ͟m͟u͟ố͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟v͟ề͟ ͟q͟u͟ê͟ ͟đ͟ó͟n͟ ͟T͟ế͟t͟ ͟N͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟đ͟á͟n͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟h͟â͟n͟.͟ ͟Ả͟n͟h͟:͟ ͟H͟ồ͟ ͟G͟i͟á͟p͟
͟T͟ạ͟i͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟N͟a͟m͟ ͟Đ͟ị͟n͟h͟,͟ ͟đ͟ị͟a͟ ͟p͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟n͟à͟y͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟v͟ă͟n͟ ͟b͟ả͟n͟,͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟t͟ấ͟t͟ ͟c͟ả͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟ế͟n͟,͟ ͟đ͟i͟ ͟v͟ề͟ ͟t͟ừ͟ ͟c͟á͟c͟ ͟đ͟ị͟a͟ ͟p͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟k͟h͟á͟c͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟n͟g͟h͟i͟ê͟m͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟5͟K͟,͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟ ͟l͟à͟ ͟k͟h͟a͟i͟ ͟b͟á͟o͟ ͟y͟ ͟t͟ế͟ ͟đ͟ầ͟y͟ ͟đ͟ủ͟,͟ ͟k͟h͟u͟y͟ế͟n͟ ͟k͟h͟í͟c͟h͟ ͟t͟ự͟ ͟x͟é͟t͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟m͟ ͟t͟e͟s͟t͟ ͟n͟h͟a͟n͟h͟ ͟k͟h͟á͟n͟g͟ ͟n͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟k͟h͟i͟ ͟t͟r͟ở͟ ͟v͟ề͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟.͟

͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟ế͟n͟,͟ ͟đ͟i͟ ͟v͟ề͟ ͟t͟ừ͟ ͟k͟h͟u͟ ͟v͟ự͟c͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟ấ͟p͟ ͟đ͟ộ͟ ͟d͟ị͟c͟h͟ ͟3͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟ự͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟d͟õ͟i͟ ͟s͟ứ͟c͟ ͟k͟h͟ỏ͟e͟,͟ ͟h͟ạ͟n͟ ͟c͟h͟ế͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟x͟ú͟c͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟k͟h͟á͟c͟ ͟v͟à͟ ͟t͟u͟â͟n͟ ͟t͟h͟ủ͟ ͟c͟á͟c͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟k͟i͟ệ͟n͟ ͟v͟ề͟ ͟t͟i͟ê͟m͟ ͟c͟h͟ủ͟n͟g͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟h͟ư͟ớ͟n͟g͟ ͟d͟ẫ͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟B͟ộ͟ ͟Y͟ ͟t͟ế͟.͟

͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟ế͟n͟,͟ ͟đ͟i͟ ͟v͟ề͟ ͟t͟ừ͟ ͟k͟h͟u͟ ͟v͟ự͟c͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟ấ͟p͟ ͟đ͟ộ͟ ͟d͟ị͟c͟h͟ ͟4͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟i͟ê͟m͟ ͟đ͟ủ͟ ͟2͟ ͟m͟ũ͟i͟ ͟v͟ắ͟c͟ ͟x͟i͟n͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟l͟y͟ ͟y͟ ͟t͟ế͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟n͟h͟à͟ ͟7͟ ͟n͟g͟à͟y͟.͟

͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟ế͟n͟,͟ ͟đ͟i͟ ͟v͟ề͟ ͟t͟ừ͟ ͟k͟h͟u͟ ͟v͟ự͟c͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟ấ͟p͟ ͟đ͟ộ͟ ͟d͟ị͟c͟h͟ ͟4͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟t͟i͟ê͟m͟ ͟đ͟ủ͟ ͟2͟ ͟m͟ũ͟i͟ ͟v͟ắ͟c͟ ͟x͟i͟n͟ ͟h͟o͟ặ͟c͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟i͟ê͟m͟ ͟m͟ũ͟i͟ ͟2͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟đ͟ủ͟ ͟1͟4͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟k͟ể͟ ͟t͟ừ͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟t͟i͟ê͟m͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟l͟y͟ ͟y͟ ͟t͟ế͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟n͟h͟à͟ ͟1͟4͟ ͟n͟g͟à͟y͟.͟ ͟

͟T͟P͟ ͟T͟h͟á͟i͟ ͟N͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟(͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟T͟h͟á͟i͟ ͟N͟g͟u͟y͟ê͟n͟)͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟g͟i͟ấ͟y͟ ͟x͟é͟t͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟m͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟ế͟n͟,͟ ͟v͟ề͟ ͟đ͟ị͟a͟ ͟p͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟.͟ ͟Đ͟ồ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟k͟h͟u͟y͟ế͟n͟ ͟c͟á͟o͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟â͟n͟ ͟v͟ậ͟n͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟,͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟h͟â͟n͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟h͟ọ͟c͟ ͟t͟ậ͟p͟ ͟v͟à͟ ͟l͟à͟m͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟n͟g͟o͟ạ͟i͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g ͟đ͟i͟,͟ ͟v͟ề͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟p͟h͟ố͟ ͟T͟h͟á͟i͟ ͟N͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟t͟ừ͟ ͟n͟a͟y͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟d͟ị͟p͟ ͟T͟ế͟t͟.͟

͟C͟á͟c͟ ͟đ͟ị͟a͟ ͟p͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟r͟à͟ ͟s͟o͟á͟t͟,͟ ͟q͟u͟ả͟n͟ ͟l͟ý͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟đ͟ị͟a͟ ͟b͟à͟n͟ ͟T͟P͟ ͟T͟h͟á͟i͟ ͟N͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟b͟á͟n͟ ͟h͟à͟n͟g͟ ͟v͟à͟o͟ ͟d͟ị͟p͟ ͟t͟ế͟t͟.͟ ͟T͟h͟ự͟c͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟m͟ẫ͟u͟ ͟x͟é͟t͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟m͟ ͟3͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟1͟ ͟l͟ầ͟n͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟b͟á͟n͟ ͟h͟à͟n͟g͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟c͟á͟c͟ ͟đ͟i͟ể͟m͟ ͟c͟h͟ợ͟,͟ ͟t͟r͟u͟n͟g͟ ͟t͟â͟m͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟m͟ạ͟i͟,͟ ͟c͟ơ͟ ͟s͟ở͟ ͟k͟i͟n͟h͟ ͟d͟o͟a͟n͟h͟ ͟d͟ị͟c͟h͟ ͟v͟ụ͟.͟ ͟

͟H͟à͟ ͟T͟ĩ͟n͟h͟ ͟q͟u͟y͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟c͟h͟i͟ ͟t͟i͟ế͟t͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟r͟ở͟ ͟v͟ề͟ ͟q͟u͟ê͟ ͟t͟ừ͟ ͟v͟ù͟n͟g͟ ͟d͟ị͟c͟h͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟s͟a͟u͟:͟

͟Đ͟ố͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟ế͟n͟/͟v͟ề͟ ͟đ͟ị͟a͟ ͟p͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟t͟ừ͟ ͟đ͟ị͟a͟ ͟b͟à͟n͟ ͟c͟ó͟ ͟d͟ị͟c͟h͟ ͟(͟c͟ấ͟p͟ ͟đ͟ộ͟ ͟3͟,͟ ͟4͟)͟ ͟h͟o͟ặ͟c͟ ͟v͟ù͟n͟g͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟l͟y͟ ͟y͟ ͟t͟ế͟:͟

͟N͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟i͟ê͟m͟ ͟đ͟ủ͟ ͟l͟i͟ề͟u͟ ͟v͟ắ͟c͟ ͟x͟i͟n͟:͟ ͟V͟ậ͟n͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟â͟n͟ ͟c͟a͟m͟ ͟k͟ế͟t͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟l͟y͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟n͟h͟à͟/͟n͟ơ͟i͟ ͟l͟ư͟u͟ ͟t͟r͟ú͟ ͟7͟ ͟n͟g͟à͟y͟;͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟x͟é͟t͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟m͟ ͟S͟A͟R͟S͟-͟C͟o͟V͟-͟2͟ ͟b͟ằ͟n͟g͟ ͟p͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟p͟h͟á͟p͟ ͟R͟e͟a͟l͟t͟i͟m͟e͟ ͟R͟T͟-͟P͟C͟R͟ ͟h͟o͟ặ͟c͟ ͟t͟e͟s͟t͟ ͟n͟h͟a͟n͟h͟ ͟k͟h͟á͟n͟g͟ ͟n͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟v͟à͟o͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟t͟h͟ứ͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟.͟

͟N͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟i͟ê͟m͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟đ͟ủ͟ ͟l͟i͟ề͟u͟ ͟v͟ắ͟c͟ ͟x͟i͟n͟,͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟l͟y͟ ͟7͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟n͟h͟à͟/͟n͟ơ͟i͟ ͟l͟ư͟u͟ ͟t͟r͟ú͟ ͟k͟ể͟ ͟t͟ừ͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟v͟ề͟ ͟đ͟ị͟a͟ ͟p͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟;͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟t͟ụ͟c͟ ͟t͟ự͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟d͟õ͟i͟ ͟s͟ứ͟c͟ ͟k͟h͟ỏ͟e͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟7͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟n͟h͟à͟ ͟h͟o͟ặ͟c͟ ͟n͟ơ͟i͟ ͟l͟ư͟u͟ ͟t͟r͟ú͟,͟ ͟l͟u͟ô͟n͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ệ͟p͟ ͟5͟K͟;͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟x͟é͟t͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟m͟ ͟S͟A͟R͟S͟-͟C͟o͟V͟-͟2͟ ͟b͟ằ͟n͟g͟ ͟p͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟p͟h͟á͟p͟ ͟R͟T͟-͟P͟C͟R͟ ͟h͟o͟ặ͟c͟ ͟x͟é͟t͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟m͟ ͟b͟ằ͟n͟g͟ ͟k͟h͟á͟n͟g͟ ͟n͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟n͟h͟a͟n͟h͟ ͟v͟à͟o͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟t͟h͟ứ͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟,͟ n͟g͟à͟y͟ ͟t͟h͟ứ͟ ͟7͟.͟

͟N͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟t͟i͟ê͟m͟ ͟v͟ắ͟c͟ ͟x͟i͟n͟,͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟l͟y͟ ͟1͟4͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟(͟c͟á͟c͟h͟ ͟l͟y͟ ͟t͟ậ͟p͟ ͟t͟r͟u͟n͟g͟ ͟h͟o͟ặ͟c͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟n͟h͟à͟/͟n͟ơ͟i͟ ͟l͟ư͟u͟ ͟t͟r͟ú͟ ͟n͟ế͟u͟ ͟đ͟ủ͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟k͟i͟ệ͟n͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟l͟y͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟n͟h͟à͟)͟ ͟k͟ể͟ ͟t͟ừ͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟v͟ề͟ ͟đ͟ị͟a͟ ͟p͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟;͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟t͟ụ͟c͟ ͟t͟ự͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟d͟õ͟i͟ ͟s͟ứ͟c͟ ͟k͟h͟ỏ͟e͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟1͟4͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟n͟h͟à͟ ͟h͟o͟ặ͟c͟ ͟n͟ơ͟i͟ ͟l͟ư͟u͟ ͟t͟r͟ú͟,͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟x͟é͟t͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟m͟ ͟S͟A͟R͟S͟-͟C͟o͟V͟-͟2͟ ͟b͟ằ͟n͟g͟ ͟p͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟p͟h͟á͟p͟ ͟R͟T͟-͟P͟C͟R͟ ͟h͟o͟ặ͟c͟ ͟t͟e͟s͟t͟ ͟n͟h͟a͟n͟h͟ ͟k͟h͟á͟n͟g͟ ͟n͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟v͟à͟o͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟t͟h͟ứ͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟,͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟t͟h͟ứ͟ ͟7͟ ͟v͟à͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟t͟h͟ứ͟ ͟1͟4͟.͟

͟Đ͟ố͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟ế͟n͟/͟v͟ề͟ ͟đ͟ị͟a͟ ͟p͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟c͟ấ͟p͟ ͟đ͟ộ͟ ͟1͟,͟2͟,͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟n͟g͟h͟i͟ê͟m͟ ͟k͟h͟a͟i͟ ͟b͟á͟o͟ ͟y͟ ͟t͟ế͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟q͟u͟y͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟(͟k͟h͟a͟i͟ ͟b͟á͟o͟ ͟y͟ ͟t͟ế͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟t͟r͟ạ͟m͟ ͟y͟ ͟t͟ế͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟t͟ấ͟t͟ ͟c͟ả͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟â͟n͟ ͟t͟ừ͟ ͟c͟á͟c͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟,͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟k͟h͟á͟c͟ ͟v͟ề͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟đ͟ị͟a͟ ͟b͟à͟n͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟k͟h͟i͟ ͟v͟ề͟ ͟n͟h͟à͟)͟,͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟n͟g͟h͟i͟ê͟m͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ệ͟p͟ ͟5͟K͟ ͟v͟à͟ ͟h͟ạ͟n͟ ͟c͟h͟ế͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟x͟ú͟c͟;͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟b͟á͟o͟ ͟n͟g͟a͟y͟ ͟c͟h͟o͟ ͟t͟r͟ạ͟m͟ ͟y͟ ͟t͟ế͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟đ͟ị͟a͟ ͟p͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟h͟o͟ặ͟c͟ ͟c͟ơ͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟y͟ ͟t͟ế͟ ͟n͟ế͟u͟ ͟x͟u͟ấ͟t͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟c͟á͟c͟ ͟t͟r͟i͟ệ͟u͟ ͟c͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟s͟ố͟t͟,͟ ͟h͟o͟,͟ ͟đ͟a͟u͟ ͟h͟ọ͟n͟g͟,͟ ͟k͟h͟ó͟ ͟t͟h͟ở͟,͟ ͟g͟i͟ả͟m͟ ͟h͟o͟ặ͟c͟ ͟m͟ấ͟t͟ ͟v͟ị͟ ͟g͟i͟á͟c͟/͟k͟h͟ứ͟u͟ ͟g͟i͟á͟c͟ ͟đ͟ể͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟h͟ư͟ớ͟n͟g͟ ͟d͟ẫ͟n͟ ͟x͟ử͟ ͟l͟ý͟ ͟k͟ị͟p͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟,͟ ͟đ͟ú͟n͟g͟ ͟q͟u͟y͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟.͟

͟N͟g͟à͟y͟ ͟1͟3͟/͟1͟,͟ ͟T͟r͟u͟n͟g͟ ͟t͟â͟m͟ ͟C͟h͟ỉ͟ ͟h͟u͟y͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟,͟ ͟c͟h͟ố͟n͟g͟ ͟d͟ị͟c͟h͟ ͟C͟o͟v͟i͟d͟-͟1͟9͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟Q͟u͟ả͟n͟g͟ ͟B͟ì͟n͟h͟ ͟đ͟ã͟ ͟c͟ó͟ ͟h͟ư͟ớ͟n͟g͟ ͟d͟ẫ͟n͟ ͟v͟ề͟ ͟c͟á͟c͟ ͟b͟i͟ệ͟n͟ ͟p͟h͟á͟p͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟,͟ ͟c͟h͟ố͟n͟g͟ ͟d͟ị͟c͟h͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟v͟ề͟ ͟h͟o͟ặ͟c͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟đ͟ị͟a͟ ͟p͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟d͟ị͟p͟ ͟T͟ế͟t͟ ͟N͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟đ͟á͟n͟ ͟N͟h͟â͟m͟ ͟d͟ầ͟n͟.͟

͟T͟h͟e͟o͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟đ͟ị͟a͟ ͟p͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟k͟h͟u͟y͟ế͟n͟ ͟k͟h͟í͟c͟h͟,͟ ͟v͟ậ͟n͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟â͟n͟ ͟h͟ạ͟n͟ ͟c͟h͟ế͟ ͟d͟i͟ ͟c͟h͟u͟y͟ể͟n͟ ͟k͟h͟i͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟ậ͟t͟ ͟s͟ự͟ ͟c͟ầ͟n͟ ͟t͟h͟i͟ế͟t͟.͟ ͟T͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟d͟i͟ ͟c͟h͟u͟y͟ể͟n͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟d͟ị͟p͟ ͟T͟ế͟t͟ ͟N͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟đ͟á͟n͟,͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟k͟h͟i͟ ͟d͟i͟ ͟c͟h͟u͟y͟ể͟n͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟â͟n͟ ͟c͟ầ͟n͟ ͟c͟ó͟ ͟k͟ế͟t͟ ͟q͟u͟ả͟ ͟x͟é͟t͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟m͟ ͟R͟T͟-͟P͟C͟R͟ ͟h͟o͟ặ͟c͟ ͟x͟é͟t͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟m͟ ͟n͟h͟a͟n͟h͟ ͟k͟h͟á͟n͟g͟ ͟n͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟v͟ò͟n͟g͟ ͟7͟2͟ ͟g͟i͟ờ͟.͟ ͟ ͟

͟Đ͟ố͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟c͟á͟c͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟v͟ề͟ ͟h͟o͟ặ͟c͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟t͟ừ͟ ͟đ͟ị͟a͟ ͟b͟à͟n͟ ͟c͟ó͟ ͟d͟ị͟c͟h͟ ͟c͟ấ͟p͟ ͟3͟,͟ ͟c͟ấ͟p͟ ͟4͟ ͟h͟o͟ặ͟c͟ ͟v͟ù͟n͟g͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟l͟y͟ ͟y͟ ͟t͟ế͟ ͟(͟p͟h͟o͟n͟g͟ ͟t͟ỏ͟a͟)͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟â͟n͟ ͟c͟ầ͟n͟ ͟c͟ó͟ ͟g͟i͟ấ͟y͟ ͟c͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟â͟m͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟S͟A͟R͟S͟-͟C͟o͟V͟-͟2͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟v͟ò͟n͟g͟ ͟7͟2͟ ͟g͟i͟ờ͟,͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟,͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟k͟h͟a͟i͟ ͟b͟á͟o͟ ͟y͟ ͟t͟ế͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟ứ͟n͟g͟ ͟d͟ụ͟n͟g͟ ͟P͟C͟ ͟C͟O͟V͟I͟D͟.͟ ͟

͟Đ͟ố͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟i͟ê͟m͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟đ͟ủ͟ ͟l͟i͟ề͟u͟ ͟v͟ắ͟c͟ ͟x͟i͟n͟ ͟s͟ẽ͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟l͟y͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟n͟h͟à͟/͟n͟ơ͟i͟ ͟l͟ư͟u͟ ͟t͟r͟ú͟ ͟7͟ ͟n͟g͟à͟y͟,͟ ͟s͟a͟u͟ ͟đ͟ó͟ ͟s͟ẽ͟ ͟t͟ự͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟d͟õ͟i͟ ͟s͟ứ͟c͟ ͟k͟h͟ỏ͟e͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟7͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟t͟h͟e͟o͟.͟ ͟

͟Đ͟ố͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟t͟i͟ê͟m͟,͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟l͟y͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟n͟h͟à͟/͟n͟ơ͟i͟ ͟l͟ư͟u͟ ͟t͟r͟ú͟ ͟1͟4͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟k͟ể͟ ͟t͟ừ͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟v͟ề͟/͟đ͟ế͟n͟ ͟đ͟ị͟a͟ ͟p͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟;͟ ͟x͟é͟t͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟m͟ ͟S͟A͟R͟S͟-͟C͟o͟V͟-͟2͟ ͟v͟à͟o͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟t͟h͟ứ͟ ͟1͟,͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟t͟h͟ứ͟ ͟7͟ ͟v͟à͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟t͟h͟ứ͟ ͟1͟4͟;͟ ͟s͟a͟u͟ ͟đ͟ó͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟t͟ụ͟c͟ ͟t͟ự͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟d͟õ͟i͟ ͟s͟ứ͟c͟ ͟k͟h͟ỏ͟e͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟1͟4͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟v͟à͟ ͟l͟u͟ô͟n͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ệ͟p͟ ͟5͟K͟.͟

͟Đ͟ắ͟k͟ ͟L͟ắ͟k͟:͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟d͟â͟n͟ ͟t͟ừ͟ ͟c͟á͟c͟ ͟đ͟ị͟a͟ ͟p͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟k͟h͟á͟c͟ ͟t͟r͟ở͟ ͟v͟ề͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟đ͟ó͟n͟ ͟T͟ế͟t͟ ͟N͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟đ͟á͟n͟ ͟2͟0͟2͟2͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ầ͟n͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟g͟i͟ấ͟y͟ ͟x͟é͟t͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟m͟ ͟C͟o͟v͟i͟d͟-͟1͟9͟,͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟c͟ầ͟n͟ ͟t͟u͟â͟n͟ ͟t͟h͟ủ͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟5͟K͟ ͟v͟à͟ ͟t͟i͟ê͟m͟ ͟v͟ắ͟c͟ ͟x͟i͟n͟ ͟đ͟ầ͟y͟ ͟đ͟ủ͟.͟ ͟T͟u͟y͟ ͟n͟h͟i͟ê͟n͟,͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟i͟ ͟t͟ừ͟ ͟v͟ù͟n͟g͟ ͟đ͟ỏ͟ ͟v͟ề͟,͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟c͟ạ͟n͟h͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟k͟h͟a͟i͟ ͟b͟á͟o͟ ͟y͟ ͟t͟ế͟,͟ ͟b͟u͟ộ͟c͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟t͟e͟s͟t͟ ͟n͟h͟a͟n͟h͟ ͟C͟o͟v͟i͟d͟-͟1͟9͟ ͟đ͟ể͟ ͟đ͟ả͟m͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟a͟n͟ ͟t͟o͟à͟n͟.͟

͟K͟h͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟â͟n͟ ͟v͟ề͟ ͟q͟u͟ê͟ ͟ở͟ ͟A͟n͟ ͟G͟i͟a͟n͟g͟ ͟c͟ầ͟n͟ ͟k͟h͟a͟i͟ ͟b͟á͟o͟ ͟y͟ ͟t͟ế͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟đ͟ị͟a͟ ͟p͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟v͟à͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟c͟á͟c͟ ͟b͟i͟ệ͟n͟ ͟p͟h͟á͟p͟ ͟5͟K͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟,͟ ͟c͟h͟ố͟n͟g͟ ͟d͟ị͟c͟h͟.͟ ͟T͟ỉ͟n͟h͟ ͟k͟h͟u͟y͟ế͟n͟ ͟k͟h͟í͟c͟h͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟r͟ở͟ ͟v͟ề͟ ͟q͟u͟ê͟ ͟t͟ự͟ ͟x͟é͟t͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟m͟ ͟C͟o͟v͟i͟d͟-͟1͟9͟ ͟đ͟ể͟ ͟đ͟ả͟m͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟a͟n͟ ͟t͟o͟à͟n͟ ͟c͟h͟o͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟h͟â͟n͟ ͟v͟à͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟x͟u͟n͟g͟ ͟q͟u͟a͟n͟h͟.͟

͟T͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟đ͟ế͟n͟,͟ ͟v͟ề͟ ͟đ͟ị͟a͟ ͟p͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟k͟h͟a͟i͟ ͟b͟á͟o͟ ͟y͟ ͟t͟ế͟,͟ ͟c͟ó͟ ͟g͟i͟ấ͟y͟ ͟x͟é͟t͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟m͟ ͟â͟m͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟C͟o͟v͟i͟d͟-͟1͟9͟.͟ ͟T͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟c͟ó͟ ͟g͟i͟ấ͟y͟ ͟x͟é͟t͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟m͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟,͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟e͟s͟t͟ ͟n͟h͟a͟n͟h͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟c͟h͟ố͟t͟.͟

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button