Tin HayTin Mới

T͟h͟ủ͟ ͟t͟ư͟ớ͟n͟g͟ ͟t͟ặ͟n͟g͟ ͟b͟ằ͟n͟g͟ ͟k͟h͟e͟n͟ ͟

S͟͟͟a͟͟͟u͟͟͟ ͟͟͟k͟͟͟h͟͟͟i͟͟͟ ͟͟͟C͟͟͟h͟͟͟ủ͟͟͟ ͟͟͟t͟͟͟ị͟͟͟c͟͟͟h͟͟͟ ͟͟͟n͟͟͟ư͟͟͟ớ͟͟͟c͟͟͟ ͟͟͟c͟͟͟ó͟͟͟ ͟͟͟t͟͟͟h͟͟͟ư͟͟͟ ͟͟͟k͟͟͟h͟͟͟e͟͟͟n͟͟͟,͟͟͟ ͟͟͟T͟͟͟h͟͟͟ủ͟͟͟ ͟͟͟t͟͟͟ư͟͟͟ớ͟͟͟n͟͟͟g͟͟͟ ͟͟͟c͟͟͟ũ͟͟͟n͟͟͟g͟͟͟ ͟͟͟t͟͟͟ặ͟͟͟n͟͟͟g͟͟͟ ͟͟͟b͟͟͟ằ͟͟͟n͟͟͟g͟͟͟ ͟͟͟k͟͟͟h͟͟͟e͟͟͟n͟͟͟ ͟͟͟c͟͟͟h͟͟͟o͟͟͟ ͟͟͟”͟͟͟n͟͟͟g͟͟͟ư͟͟͟ờ͟͟͟i͟͟͟ ͟͟͟h͟͟͟ù͟͟͟n͟͟͟g͟͟͟”͟͟͟ ͟͟͟l͟͟͟a͟͟͟o͟͟͟ ͟͟͟v͟͟͟à͟͟͟o͟͟͟ ͟͟͟”͟͟͟b͟͟͟i͟͟͟ể͟͟͟n͟͟͟ ͟͟͟l͟͟͟ử͟͟͟a͟͟͟”͟͟͟ ͟͟͟c͟͟͟ứ͟͟͟u͟͟͟ ͟͟͟b͟͟͟é͟͟͟ ͟͟͟g͟͟͟á͟͟͟i͟͟͟ ͟͟͟ở͟͟͟ ͟͟͟H͟͟͟à͟͟͟ ͟͟͟N͟͟͟ộ͟͟͟i͟͟͟.͟͟͟

͟P͟h͟ó͟ ͟T͟h͟ủ͟ ͟t͟ư͟ớ͟n͟g͟ ͟T͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟t͟r͟ự͟c͟ ͟P͟h͟ạ͟m͟ ͟B͟ì͟n͟h͟ ͟M͟i͟n͟h͟ ͟v͟ừ͟a͟ ͟k͟ý͟ ͟Q͟u͟y͟ế͟t͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟s͟ố͟ ͟7͟7͟/͟Q͟Đ͟-͟T͟T͟g͟ ͟t͟ặ͟n͟g͟ ͟b͟ằ͟n͟g͟ ͟k͟h͟e͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟T͟h͟ủ͟ ͟t͟ư͟ớ͟n͟g͟ ͟C͟h͟í͟n͟h͟ ͟p͟h͟ủ͟ ͟c͟h͟o͟ ͟a͟n͟h͟ ͟T͟r͟u͟n͟g͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟N͟a͟m͟ ͟đ͟ã͟ ͟c͟ó͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟d͟ũ͟n͟g͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟b͟ị͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟đ͟á͟m͟ ͟c͟h͟á͟y͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟n͟h͟à͟ ͟s͟ố͟ ͟1͟0͟7͟,͟ ͟n͟g͟õ͟ ͟5͟1͟,͟ ͟p͟h͟ố͟ ͟L͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟K͟h͟á͟n͟h͟ ͟T͟h͟i͟ệ͟n͟,͟ ͟p͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟T͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟M͟a͟i͟,͟ ͟q͟u͟ậ͟n͟ ͟H͟o͟à͟n͟g͟ ͟M͟a͟i͟,͟ ͟T͟P͟ ͟H͟à͟ ͟N͟ộ͟i͟ ͟v͟à͟o͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟1͟2͟/͟1͟/͟2͟0͟2͟2͟.͟

Thủ tướng tặng bằng khen "người hùng" cứu cháu bé trong đám cháy ở Hà Nội - 1

͟T͟h͟ủ͟ ͟t͟ư͟ớ͟n͟g͟ ͟P͟h͟ạ͟m͟ ͟M͟i͟n͟h͟ ͟C͟h͟í͟n͟h͟

͟T͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟C͟h͟ủ͟ ͟t͟ị͟c͟h͟ ͟n͟ư͟ớ͟c͟ ͟N͟g͟u͟y͟ễ͟n͟ ͟X͟u͟â͟n͟ ͟P͟h͟ú͟c͟ ͟đ͟ã͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ư͟ ͟k͟h͟e͟n͟ ͟v͟à͟ ͟C͟h͟ủ͟ ͟t͟ị͟c͟h͟ ͟U͟B͟N͟D͟ ͟T͟P͟ ͟H͟à͟ ͟N͟ộ͟i͟ ͟C͟h͟u͟ ͟N͟g͟ọ͟c͟ ͟A͟n͟h͟ ͟k͟h͟e͟n͟ ͟t͟h͟ư͟ở͟n͟g͟ ͟a͟n͟h͟ ͟T͟r͟u͟n͟g͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟N͟a͟m͟ ͟v͟ề͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟k͟ể͟ ͟t͟r͟ê͟n͟.͟

͟C͟h͟i͟ề͟u͟ ͟1͟3͟/͟1͟,͟ ͟C͟h͟ủ͟ ͟t͟ị͟c͟h͟ ͟U͟B͟N͟D͟ ͟T͟P͟ ͟H͟à͟ ͟N͟ộ͟i͟ ͟C͟h͟u͟ ͟N͟g͟ọ͟c͟ ͟A͟n͟h͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟k͟ý͟ ͟q͟u͟y͟ế͟t͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟v͟ề͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟k͟h͟e͟n͟ ͟t͟h͟ư͟ở͟n͟g͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟t͟í͟c͟h͟ ͟đ͟ộ͟t͟ ͟x͟u͟ấ͟t͟ ͟c͟h͟o͟ ͟h͟a͟i͟ ͟a͟n͟h͟ ͟T͟r͟u͟n͟g͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟N͟a͟m͟ ͟v͟à͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟N͟g͟ọ͟c͟ ͟V͟ũ͟ ͟v͟ì͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟d͟ũ͟n͟g͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟e͟m͟ ͟n͟h͟ỏ͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟đ͟á͟m͟ ͟c͟h͟á͟y͟.͟

Thủ tướng tặng bằng khen "người hùng" cứu cháu bé trong đám cháy ở Hà Nội - 2

͟A͟n͟h͟ ͟T͟r͟u͟n͟g͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟N͟a͟m͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟T͟h͟ủ͟ ͟t͟ư͟ớ͟n͟g͟ ͟t͟ặ͟n͟g͟ ͟b͟ằ͟n͟g͟ ͟k͟h͟e͟n͟ ͟v͟ì͟ ͟c͟ó͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟d͟ũ͟n͟g͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟

͟V͟à͟o͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟1͟2͟h͟3͟5͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟1͟2͟/͟1͟,͟ ͟h͟ỏ͟a͟ ͟h͟o͟ạ͟n͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟n͟g͟ô͟i͟ ͟n͟h͟à͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟n͟g͟õ͟ ͟5͟1͟ ͟p͟h͟ố͟ ͟L͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟K͟h͟á͟n͟h͟ ͟T͟h͟i͟ệ͟n͟,͟ ͟p͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟T͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟M͟a͟i͟.͟ ͟T͟h͟ờ͟i͟ ͟đ͟i͟ể͟m͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟c͟h͟á͟y͟,͟ ͟b͟é͟ ͟g͟á͟i͟ ͟t͟ê͟n͟ ͟l͟à͟ ͟V͟ũ͟ ͟H͟ả͟i͟ ͟Y͟ế͟n͟ ͟(͟1͟4͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟)͟,͟ ͟m͟ắ͟c͟ ͟k͟ẹ͟t͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟t͟ầ͟n͟g͟ ͟t͟u͟m͟.͟

͟L͟ú͟c͟ ͟n͟à͟y͟,͟ ͟n͟g͟h͟e͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟t͟i͟ế͟n͟g͟ ͟k͟ê͟u͟ ͟c͟ứ͟u͟,͟ ͟a͟n͟h͟ ͟T͟r͟u͟n͟g͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟N͟a͟m͟ ͟(͟S͟N͟ ͟1͟9͟8͟8͟,͟ ͟q͟u͟ê͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟N͟ô͟n͟g͟ ͟C͟ố͟n͟g͟,͟ ͟T͟h͟a͟n͟h͟ ͟H͟ó͟a͟)͟ ͟n͟h͟a͟n͟h͟ ͟c͟h͟ó͟n͟g͟ ͟t͟r͟è͟o͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟m͟á͟i͟ ͟n͟h͟à͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟c͟ạ͟n͟h͟ ͟đ͟ạ͟p͟ ͟c͟ử͟a͟ ͟s͟ổ͟ ͟đ͟ể͟ ͟g͟i͟ả͟i͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟b͟é͟ ͟Y͟ế͟n͟ ͟a͟n͟ ͟t͟o͟à͟n͟.͟

͟K͟ể͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟s͟ự͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟,͟ ͟a͟n͟h͟ ͟N͟a͟m͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟,͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟đ͟i͟ể͟m͟ ͟đ͟ó͟ ͟a͟n͟h͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟p͟ ͟l͟à͟ ͟t͟h͟ợ͟ ͟s͟ử͟a͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟h͟o͟à͟ ͟n͟g͟ồ͟i͟ ͟ă͟n͟ ͟c͟ơ͟m͟ ͟n͟g͟h͟e͟ ͟t͟i͟ế͟n͟g͟ ͟t͟r͟i͟ ͟h͟ô͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟â͟n͟ ͟x͟u͟n͟g͟ ͟q͟u͟a͟n͟h͟ ͟đ͟ã͟ ͟l͟a͟o͟ ͟r͟a͟ ͟n͟g͟o͟à͟i͟.͟ ͟T͟h͟ấ͟y͟ ͟đ͟á͟m͟ ͟c͟h͟á͟y͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟b͟ố͟c͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟n͟g͟ù͟n͟ ͟n͟g͟ụ͟t͟,͟ ͟a͟n͟h͟ ͟N͟a͟m͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟m͟ọ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟b͟ì͟n͟h͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟h͟o͟ả͟ ͟r͟a͟ ͟x͟ị͟t͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟l͟ử͟a͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟b͟ù͟n͟g͟ ͟t͟o͟ ͟h͟ơ͟n͟.͟

͟N͟g͟h͟ĩ͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟n͟à͟y͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟ổ͟n͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟r͟è͟o͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟t͟ầ͟n͟g͟ ͟2͟.͟ ͟L͟ê͟n͟ ͟t͟ớ͟i͟ ͟n͟ơ͟i͟,͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟đ͟á͟m͟ ͟k͟h͟ó͟i͟ ͟m͟ù͟ ͟m͟ị͟t͟,͟ ͟a͟n͟h͟ ͟N͟a͟m͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟b͟ó͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟,͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟v͟ọ͟n͟g͟ ͟r͟a͟ ͟t͟i͟ế͟n͟g͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟y͟ế͟u͟ ͟ớ͟t͟:͟ ͟”͟C͟h͟ú͟ ͟ơ͟i͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟v͟ớ͟i͟”͟.͟

͟T͟r͟o͟n͟g͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟c͟ấ͟p͟ ͟b͟á͟c͟h͟ ͟ấ͟y͟ ͟a͟n͟h͟ ͟t͟ì͟m͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟đ͟ể͟ ͟v͟à͟o͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟.͟ ͟X͟u͟n͟g͟ ͟q͟u͟a͟n͟h͟ ͟t͟ầ͟n͟g͟ ͟h͟a͟i͟ ͟c͟ă͟n͟ ͟n͟h͟à͟ ͟c͟h͟á͟y͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟q͟u͟â͟y͟ ͟t͟ô͟n͟ ͟k͟í͟n͟ ͟m͟í͟t͟,͟ ͟l͟ố͟i͟ ͟v͟à͟o͟ ͟d͟u͟y͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟ ͟l͟à͟ ͟c͟h͟i͟ế͟c͟ ͟c͟ử͟a͟ ͟s͟ổ͟ ͟c͟ó͟ ͟s͟o͟n͟g͟ ͟s͟ắ͟t͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟v͟ừ͟a͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟h͟u͟i͟.͟ ͟A͟n͟h͟ ͟N͟a͟m͟ ͟c͟ố͟ ͟h͟ế͟t͟ ͟s͟ứ͟c͟ ͟đ͟ạ͟p͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟u͟n͟g͟ ͟r͟a͟.͟

͟”͟L͟ú͟c͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟l͟ử͟a͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟b͟ù͟n͟g͟,͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟n͟h͟ì͟n͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟g͟ì͟,͟ ͟g͟i͟ơ͟ ͟t͟a͟y͟ ͟k͟h͟u͟a͟ ͟k͟h͟u͟a͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟c͟h͟ạ͟m͟ ͟đ͟ú͟n͟g͟ ͟b͟é͟ ͟g͟á͟i͟.͟ ͟T͟ô͟i͟ ͟k͟h͟á͟ ͟m͟ệ͟t͟,͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟c͟ố͟ ͟h͟ế͟t͟ ͟s͟ứ͟c͟ ͟đ͟ể͟ ͟đ͟ư͟a͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟b͟é͟ ͟r͟a͟ ͟n͟g͟o͟à͟i͟.͟ ͟K͟h͟i͟ ͟k͟é͟o͟ ͟l͟ê͟ ͟b͟é͟ ͟g͟á͟i͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟c͟h͟ỗ͟ ͟c͟h͟á͟y͟ ͟c͟h͟ừ͟n͟g͟ ͟5͟ ͟m͟é͟t͟,͟ ͟l͟ử͟a͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟b͟ù͟n͟g͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟d͟ữ͟ ͟d͟ộ͟i͟”͟,͟ ͟a͟n͟h͟ ͟N͟a͟m͟ ͟n͟h͟ớ͟ ͟l͟ạ͟i͟.͟

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button