Tin HayTin Mới

B͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟ ͟n͟g͟h͟ỉ͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟b͟á͟n͟ ͟h͟à͟n͟g͟ ͟o͟n͟l͟i͟n͟e͟ ͟v͟ì͟ ͟n͟ợ͟ ͟l͟ư͟ơ͟n͟g͟,͟ ͟G͟i͟á͟m͟ ͟đ͟ố͟c͟ ͟B͟V͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟g͟ì͟?͟ ͟

Đ͟ộ͟i͟ ͟n͟g͟ũ͟ ͟b͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟,͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟v͟i͟ê͟n͟ ͟y͟ ͟t͟ế͟ ͟B͟ệ͟n͟h͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟ ͟đ͟a͟ ͟k͟h͟o͟a͟ ͟T͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟C͟Đ͟ ͟Y͟ ͟t͟ế͟ ͟Q͟u͟ả͟n͟g͟ ͟N͟a͟m͟ ͟b͟ị͟ ͟n͟ợ͟ ͟l͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟ ͟n͟a͟y͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟g͟ặ͟p͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟k͟h͟ó͟ ͟k͟h͟ă͟n͟.͟
Bác sĩ nghỉ việc bán hàng online vì nợ lương, Giám đốc BV nói gì? - 1

B͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟,͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟v͟i͟ê͟n͟ ͟y͟ ͟t͟ế͟ ͟l͟à͟m͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟B͟ệ͟n͟h͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟ ͟Đ͟a͟ ͟k͟h͟o͟a͟ ͟(͟B͟V͟Đ͟K͟)͟ ͟T͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟C͟Đ͟ ͟Y͟ ͟t͟ế͟ ͟Q͟u͟ả͟n͟g͟ ͟N͟a͟m͟ ͟p͟h͟ả͟n͟ ͟á͟n͟h͟ ͟h͟ọ͟ ͟b͟ị͟ ͟n͟ợ͟ ͟l͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟t͟ừ͟ ͟3͟-͟4͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟ ͟n͟a͟y͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟g͟ặ͟p͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟k͟h͟ó͟ ͟k͟h͟ă͟n͟,͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟ ͟l͟à͟ ͟k͟h͟i͟ ͟T͟ế͟t͟ ͟N͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟đ͟á͟n͟ ͟N͟h͟â͟m͟ ͟D͟ầ͟n͟ ͟2͟0͟2͟2͟ ͟c͟ậ͟n͟ ͟k͟ề͟.͟

͟T͟h͟e͟o͟ ͟b͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟ ͟N͟g͟.͟ ͟H͟.͟,͟ ͟t͟ừ͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟ ͟1͟0͟/͟2͟0͟2͟1͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟n͟a͟y͟,͟ ͟B͟V͟Đ͟K͟ ͟T͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟C͟Đ͟ ͟Y͟ ͟t͟ế͟ ͟Q͟u͟ả͟n͟g͟ ͟N͟a͟m͟ ͟n͟ợ͟ ͟l͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟b͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟,͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟v͟i͟ê͟n͟ ͟y͟ ͟t͟ế͟.͟ ͟Ô͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟n͟g͟h͟ị͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟l͟ã͟n͟h͟ ͟đ͟ạ͟o͟ ͟B͟V͟Đ͟K͟ ͟T͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟C͟Đ͟ ͟Y͟ ͟t͟ế͟ ͟Q͟u͟ả͟n͟g͟ ͟N͟a͟m͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟l͟ã͟n͟h͟ ͟đ͟ạ͟o͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟ ͟n͟à͟y͟ ͟g͟i͟ả͟i͟ ͟t͟h͟í͟c͟h͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟g͟i͟ờ͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟c͟ó͟ ͟n͟g͟u͟ồ͟n͟ ͟c͟h͟i͟ ͟v͟à͟ ͟c͟h͟ờ͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟h͟i͟ể͟m͟ ͟x͟ã͟ ͟h͟ộ͟i͟ ͟c͟h͟o͟ ͟t͟ạ͟m͟ ͟ứ͟n͟g͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟c͟h͟i͟ ͟t͟r͟ả͟ ͟l͟ư͟ơ͟n͟g͟.͟ ͟N͟h͟ư͟n͟g͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟n͟a͟y͟ ͟đ͟ã͟ ͟q͟u͟a͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟ ͟t͟h͟ứ͟ ͟4͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟m͟à͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟v͟i͟ê͟n͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟t͟r͟ả͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟l͟ư͟ơ͟n͟g͟.͟

͟B͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟ ͟n͟g͟h͟ỉ͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟b͟á͟n͟ ͟h͟à͟n͟g͟ ͟o͟n͟l͟i͟n͟e͟ ͟v͟ì͟ ͟n͟ợ͟ ͟l͟ư͟ơ͟n͟g͟,͟ ͟G͟i͟á͟m͟ ͟đ͟ố͟c͟ ͟B͟V͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟g͟ì͟?͟ ͟-͟ ͟1͟

͟B͟ệ͟n͟h͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟ ͟đ͟a͟ ͟k͟h͟o͟a͟ ͟T͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟C͟Đ͟ ͟Y͟ ͟t͟ế͟ ͟Q͟u͟ả͟n͟g͟ ͟N͟a͟m͟

͟B͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟ ͟H͟.͟,͟ ͟l͟o͟ ͟l͟ắ͟n͟g͟:͟ ͟”͟H͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟m͟ọ͟i͟ ͟c͟h͟i͟ ͟p͟h͟í͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟h͟o͟ạ͟t͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟đ͟ề͟u͟ ͟n͟h͟ờ͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟l͟o͟ ͟đ͟ể͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟đ͟ó͟n͟g͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟h͟ọ͟c͟ ͟p͟h͟í͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟o͟n͟ ͟c͟á͟i͟.͟ ͟N͟ế͟u͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟t͟r͟ạ͟n͟g͟ ͟n͟ợ͟ ͟l͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟k͟é͟o͟ ͟d͟à͟i͟ ͟v͟à͟i͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟ ͟n͟ữ͟a͟ ͟c͟h͟ắ͟c͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟x͟i͟n͟ ͟n͟g͟h͟ỉ͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟đ͟ể͟ ͟t͟ì͟m͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟k͟h͟á͟c͟.͟ ͟A͟i͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟m͟o͟n͟g͟ ͟l͟ã͟n͟h͟ ͟đ͟ạ͟o͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟t͟â͟m͟ ͟s͟ớ͟m͟ ͟c͟h͟i͟ ͟t͟r͟ả͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟l͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟đ͟ể͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟c͟ó͟ ͟n͟g͟u͟ồ͟n͟ ͟t͟h͟u͟ ͟n͟h͟ậ͟p͟ ͟l͟o͟ ͟c͟h͟o͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟”͟.͟

͟Đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟b͟i͟ế͟t͟,͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟B͟V͟Đ͟K͟ ͟T͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟C͟Đ͟ ͟Y͟ ͟t͟ế͟ ͟Q͟u͟ả͟n͟g͟ ͟N͟a͟m͟ ͟c͟ó͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟4͟7͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟g͟ồ͟m͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟v͟i͟ê͟n͟ ͟y͟ ͟t͟ế͟,͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟v͟ệ͟,͟ ͟b͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟ ͟b͟ị͟ ͟n͟ợ͟ ͟l͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟t͟ừ͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟ ͟1͟0͟/͟2͟0͟2͟1͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟n͟a͟y͟.͟ ͟T͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟t͟r͟ạ͟n͟g͟ ͟n͟à͟y͟ ͟c͟ó͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟s͟ố͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟ã͟ ͟x͟i͟n͟ ͟n͟g͟h͟ỉ͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟h͟o͟ặ͟c͟ ͟t͟ì͟m͟ ͟k͟i͟ế͟m͟ ͟l͟à͟m͟ ͟t͟h͟ê͟m͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟k͟h͟á͟c͟ ͟n͟h͟ư͟:͟ ͟b͟á͟n͟ ͟h͟à͟n͟g͟ ͟o͟n͟l͟i͟n͟e͟.͟.͟.͟

͟Ô͟n͟g͟ ͟H͟u͟ỳ͟n͟h͟ ͟T͟ấ͟n͟ ͟T͟u͟ấ͟n͟,͟ ͟G͟i͟á͟m͟ ͟đ͟ố͟c͟ ͟B͟V͟Đ͟K͟ ͟T͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟C͟a͟o͟ ͟Đ͟ẳ͟n͟g͟ ͟Y͟ ͟t͟ế͟ ͟Q͟u͟ả͟n͟g͟ ͟N͟a͟m͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟:͟ ͟D͟o͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟h͟ì͟n͟h͟ ͟d͟ị͟c͟h͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟d͟ẫ͟n͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟í͟t͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟t͟ớ͟i͟ ͟k͟h͟á͟m͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟đ͟ơ͟n͟ ͟v͟ị͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟â͟n͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟c͟á͟c͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟ ͟t͟h͟u͟ ͟c͟h͟i͟.͟

͟T͟h͟ê͟m͟ ͟n͟ữ͟a͟ ͟l͟à͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟h͟i͟ể͟m͟ ͟x͟ã͟ ͟h͟ộ͟i͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟ ͟ứ͟n͟g͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟q͟u͟ý͟ ͟4͟,͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟l͟ý͟ ͟d͟o͟ ͟l͟à͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟đ͟ơ͟n͟ ͟v͟ị͟ ͟đ͟ã͟ ͟ứ͟n͟g͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟2͟0͟2͟1͟ ͟d͟ư͟ ͟q͟u͟á͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟p͟h͟í͟a͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟h͟i͟ể͟m͟ ͟x͟ã͟ ͟h͟ộ͟i͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟ý͟ ͟c͟h͟o͟ ͟ứ͟n͟g͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟t͟i͟ế͟p͟.͟

͟“͟T͟ô͟i͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟l͟à͟m͟ ͟v͟ă͟n͟ ͟b͟ả͟n͟ ͟g͟ử͟i͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟l͟ã͟n͟h͟ ͟đ͟ạ͟o͟ ͟c͟ấ͟p͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟đ͟ể͟ ͟x͟i͟n͟ ͟ứ͟n͟g͟ ͟k͟i͟n͟h͟ ͟p͟h͟í͟ ͟đ͟ể͟ ͟s͟ớ͟m͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟c͟h͟i͟ ͟t͟r͟ả͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟,͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟v͟i͟ê͟n͟ ͟y͟ ͟t͟ế͟;͟…͟ ͟đ͟ể͟ ͟l͟o͟ ͟T͟ế͟t͟ ͟N͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟đ͟á͟n͟ ͟N͟h͟â͟m͟ ͟D͟ầ͟n͟ ͟2͟0͟2͟2͟.͟ ͟V͟ề͟ ͟p͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟á͟n͟ ͟l͟â͟u͟ ͟d͟à͟i͟,͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟s͟ẽ͟ ͟s͟ắ͟p͟ ͟x͟ế͟p͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟b͟ộ͟ ͟m͟á͟y͟,͟ ͟t͟i͟n͟h͟ ͟g͟i͟ả͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟s͟ự͟,͟ ͟đ͟a͟ ͟d͟ạ͟n͟g͟ ͟h͟ó͟a͟ ͟c͟á͟c͟ ͟l͟o͟ạ͟i͟ ͟h͟ì͟n͟h͟ ͟d͟ị͟c͟h͟ ͟v͟ụ͟,͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟l͟i͟ê͟n͟ ͟k͟ế͟t͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟t͟á͟c͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟t͟ư͟ ͟đ͟ể͟ ͟d͟u͟y͟ ͟t͟r͟ì͟ ͟h͟o͟ạ͟t͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟”͟,͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟T͟u͟ấ͟n͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟.͟

͟Ô͟n͟g͟ ͟T͟r͟ầ͟n͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟T͟â͟n͟,͟ ͟P͟h͟ó͟ ͟C͟h͟ủ͟ ͟t͟ị͟c͟h͟ ͟U͟B͟N͟D͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟Q͟u͟ả͟n͟g͟ ͟N͟a͟m͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟,͟ ͟s͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟s͟ố͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟v͟i͟ê͟n͟ ͟y͟ ͟t͟ế͟,͟ ͟b͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟;͟…͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟B͟V͟Đ͟K͟ ͟T͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟C͟Đ͟ ͟Y͟ ͟t͟ế͟ ͟Q͟u͟ả͟n͟g͟ ͟N͟a͟m͟ ͟b͟ị͟ ͟n͟ợ͟ ͟l͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟4͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟ ͟q͟u͟a͟,͟ ͟l͟ã͟n͟h͟ ͟đ͟ạ͟o͟ ͟U͟B͟N͟D͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟Q͟u͟ả͟n͟g͟ ͟N͟a͟m͟ ͟đ͟ã͟ ͟g͟i͟a͟o͟ ͟c͟h͟o͟ ͟S͟ở͟ ͟T͟à͟i͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟t͟h͟a͟m͟ ͟m͟ư͟u͟ ͟đ͟ể͟ ͟c͟ó͟ ͟b͟i͟ệ͟n͟ ͟p͟h͟á͟p͟ ͟g͟i͟ú͟p͟ ͟đ͟ỡ͟ ͟c͟h͟o͟ ͟h͟ọ͟.͟

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button