Tin HayTin Mới

N͟h͟ì͟n͟ ͟t͟ư͟ớ͟n͟g͟ ͟r͟ố͟n͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟n͟g͟a͟y͟ ͟v͟ậ͟n͟ ͟m͟ệ͟n͟h͟ ͟s͟ư͟ớ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ổ͟,͟ ͟s͟a͟n͟g͟ ͟h͟è͟n͟

T͟h͟e͟o͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟đ͟i͟ể͟m͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟t͟ư͟ớ͟n͟g͟ ͟h͟ọ͟c͟,͟ ͟n͟h͟ì͟n͟ ͟t͟ư͟ớ͟n͟g͟ ͟r͟ố͟n͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟đ͟o͟á͟n͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟v͟ậ͟n͟ ͟m͟ệ͟n͟h͟ ͟s͟a͟n͟g͟ ͟h͟è͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟ó͟.͟
͟Đ͟a͟ ͟p͟h͟ầ͟n͟ ͟c͟h͟ú͟n͟g͟ ͟t͟a͟ ͟đ͟ề͟u͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟h͟o͟ặ͟c͟ ͟í͟t͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟t͟â͟m͟ ͟t͟ớ͟i͟ ͟t͟ư͟ớ͟n͟g͟ ͟r͟ố͟n͟ ͟b͟ở͟i͟ ͟c͟h͟o͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟ ͟n͟ó͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟á͟c͟ ͟d͟ụ͟n͟g͟ ͟g͟ì͟ ͟c͟ả͟.͟ ͟N͟h͟ư͟n͟g͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟đ͟i͟ể͟m͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟t͟ư͟ớ͟n͟g͟ ͟h͟ọ͟c͟,͟ ͟đ͟â͟y͟ ͟l͟à͟ ͟b͟ộ͟ ͟p͟h͟ậ͟n͟ ͟c͟ó͟ ͟m͟ố͟i͟ ͟l͟i͟ê͟n͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟m͟ậ͟t͟ ͟t͟h͟i͟ế͟t͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟đ͟ờ͟i͟ ͟v͟à͟ ͟t͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟l͟a͟i͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ỗ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟.͟

͟R͟ố͟n͟ ͟n͟ắ͟m͟ ͟g͟i͟ữ͟ ͟v͟ị͟ ͟t͟r͟í͟ ͟t͟u͟ệ͟ ͟v͟à͟ ͟p͟h͟ú͟c͟ ͟l͟ộ͟c͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟o͟n͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟.͟ ͟T͟ừ͟ ͟h͟ì͟n͟h͟ ͟d͟ạ͟n͟g͟,͟ ͟đ͟ộ͟ ͟n͟ô͟n͟g͟ ͟s͟â͟u͟,͟ ͟k͟í͟c͟h͟ ͟c͟ỡ͟,͟ ͟c͟h͟i͟ề͟u͟ ͟h͟ư͟ớ͟n͟g͟ ͟v͟à͟ ͟v͟ị͟ ͟t͟r͟í͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟r͟ố͟n͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟a͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟d͟ự͟ ͟đ͟o͟á͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟ó͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟r͟í͟ ͟t͟u͟ệ͟ ͟c͟a͟o͟ ͟t͟h͟ấ͟p͟,͟ ͟p͟h͟ú͟c͟ ͟l͟ộ͟c͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟h͟a͟y͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟.͟

͟R͟ố͟n͟ ͟s͟â͟u͟,͟ ͟r͟ộ͟n͟g͟

͟N͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟à͟y͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟h͟a͟m͟ ͟h͟ọ͟c͟ ͟h͟ỏ͟i͟,͟ ͟t͟h͟í͟c͟h͟ ͟t͟ì͟m͟ ͟t͟ò͟i͟,͟ ͟k͟h͟á͟m͟ ͟p͟h͟á͟,͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟ý͟ ͟c͟h͟í͟ ͟p͟h͟ấ͟n͟ ͟đ͟ấ͟u͟.͟ ͟K͟h͟ả͟ ͟n͟ă͟n͟g͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟h͟ọ͟ ͟l͟à͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟c͟a͟o͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟m͟ọ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ỡ͟n͟g͟ ͟m͟ộ͟ ͟b͟ở͟i͟ ͟h͟i͟ể͟u͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟r͟ộ͟n͟g͟,͟ ͟t͟r͟í͟ ͟t͟u͟ệ͟ ͟t͟i͟n͟h͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟.͟

͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟h͟u͟ộ͟c͟ ͟n͟h͟ó͟m͟ ͟n͟à͟y͟ ͟n͟ế͟u͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟n͟ổ͟i͟ ͟d͟a͟n͟h͟ ͟t͟h͟i͟ê͟n͟ ͟h͟ạ͟,͟ ͟t͟r͟ở͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟ổ͟i͟ ͟t͟i͟ế͟n͟g͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟c͟h͟í͟ ͟í͟t͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟c͟h͟o͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟đ͟ế͟n͟,͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟c͟h͟i͟ế͟m͟ ͟v͟ị͟ ͟t͟r͟í͟ ͟n͟ổ͟i͟ ͟b͟ậ͟t͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟l͟ớ͟p͟,͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟,͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟t͟y͟ ͟h͟a͟y͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟h͟ộ͟i͟,͟ ͟n͟h͟ó͟m͟ ͟m͟à͟ ͟h͟ọ͟ ͟g͟ó͟p͟ ͟m͟ặ͟t͟.͟

͟R͟ố͟n͟ ͟l͟ồ͟i͟

͟R͟ố͟n͟ ͟l͟ồ͟i͟,͟ ͟đ͟ặ͟c͟ ͟b͟i͟ệ͟t͟ ͟l͟à͟ ͟r͟ố͟n͟ ͟t͟r͟ò͟n͟ ͟đ͟ầ͟y͟ ͟l͟à͟ ͟b͟i͟ể͟u͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟c͟ở͟i͟ ͟m͟ở͟,͟ ͟h͟ò͟a͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟,͟ ͟t͟h͟â͟n͟ ͟t͟h͟i͟ệ͟n͟,͟ ͟l͟u͟ô͟n͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟x͟ử͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟t͟ố͟t͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟m͟ọ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟x͟u͟n͟g͟ ͟q͟u͟a͟n͟h͟.͟ ͟H͟ọ͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟c͟o͟i͟ ͟t͟r͟ọ͟n͟g͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟,͟ ͟l͟à͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟o͟n͟ ͟c͟ó͟ ͟h͟i͟ế͟u͟,͟ ͟s͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟k͟ế͟t͟ ͟h͟ô͟n͟ ͟s͟ẽ͟ ͟t͟r͟ở͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟t͟ố͟t͟/͟v͟ợ͟ ͟h͟i͟ề͟n͟.͟ ͟C͟u͟ộ͟c͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟v͟ề͟ ͟s͟a͟u͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟h͟ọ͟ ͟s͟ẽ͟ ͟h͟ạ͟n͟h͟ ͟p͟h͟ú͟c͟ ͟b͟ề͟n͟ ͟l͟â͟u͟,͟ ͟h͟ô͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟v͟ữ͟n͟g͟ ͟b͟ề͟n͟,͟ ͟b͟á͟c͟h͟ ͟n͟i͟ê͟n͟ ͟g͟i͟a͟i͟ ͟l͟ã͟o͟.͟

͟R͟ố͟n͟ ͟n͟g͟a͟n͟g͟

͟R͟ố͟n͟ ͟n͟ằ͟m͟ ͟n͟g͟a͟n͟g͟ ͟(͟t͟h͟e͟o͟ ͟c͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟a͟n͟g͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟b͟ụ͟n͟g͟)͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟ở͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟h͟ơ͟i͟ ͟b͟a͟ ͟p͟h͟ả͟i͟,͟ ͟g͟i͟ó͟ ͟c͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟à͟o͟ ͟c͟h͟e͟ ͟c͟h͟i͟ề͟u͟ ͟ấ͟y͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟ ͟k͟i͟ế͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟r͟i͟ê͟n͟g͟ ͟m͟ì͟n͟h͟.͟ ͟Ư͟u͟ ͟đ͟i͟ể͟m͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟h͟ọ͟ ͟l͟à͟ ͟d͟ễ͟ ͟n͟g͟h͟e͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟k͟h͟u͟y͟ê͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟p͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟,͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟c͟á͟c͟ ͟m͟ố͟i͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟h͟ệ͟ ͟í͟t͟ ͟k͟h͟i͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟t͟r͟a͟n͟h͟ ͟c͟ã͟i͟ ͟h͟a͟y͟ ͟m͟â͟u͟ ͟t͟h͟u͟ẫ͟n͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟a͟i͟.͟ ͟T͟u͟y͟ ͟n͟h͟i͟ê͟n͟,͟ ͟v͟ề͟ ͟l͟â͟u͟ ͟d͟à͟i͟,͟ ͟n͟ế͟u͟ ͟c͟h͟ơ͟i͟ ͟t͟h͟â͟n͟ ͟h͟a͟y͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟a͟i͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟g͟â͟y͟ ͟k͟h͟ó͟ ͟c͟h͟ị͟u͟ ͟c͟h͟o͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟ó͟ ͟v͟ì͟ ͟b͟ả͟n͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟b͟a͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ì͟n͟h͟.͟

͟C͟h͟i͟ề͟u͟ ͟h͟ư͟ớ͟n͟g͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟r͟ố͟n͟

͟N͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟a͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟r͟ố͟n͟ ͟s͟â͟u͟,͟ ͟t͟o͟ ͟v͟à͟ ͟h͟ư͟ớ͟n͟g͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟t͟h͟u͟ộ͟c͟ ͟v͟ề͟ ͟c͟á͟t͟ ͟t͟ư͟ớ͟n͟g͟,͟ ͟l͟à͟m͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟g͟ì͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟q͟u͟ý͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟g͟i͟ú͟p͟ ͟đ͟ỡ͟,͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟ý͟.͟

͟N͟g͟ư͟ợ͟c͟ ͟l͟ạ͟i͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟r͟ố͟n͟ ͟h͟ư͟ớ͟n͟g͟ ͟x͟u͟ố͟n͟g͟ ͟p͟h͟í͟a͟ ͟d͟ư͟ớ͟i͟,͟ ͟c͟ả͟ ͟đ͟ờ͟i͟ ͟s͟ẽ͟ ͟k͟h͟ố͟n͟ ͟k͟h͟ó͟,͟ ͟v͟ấ͟t͟ ͟v͟ả͟.͟ ͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟à͟y͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟l͟à͟m͟ ͟k͟i͟n͟h͟ ͟d͟o͟a͟n͟h͟,͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟l͟à͟m͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟à͟n͟h͟ ͟l͟i͟ê͟n͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟k͟ỹ͟ ͟t͟h͟u͟ậ͟t͟ ͟đ͟ể͟ ͟t͟r͟á͟n͟h͟ ͟g͟ặ͟p͟ ͟t͟h͟ấ͟t͟ ͟b͟ạ͟i͟ ͟d͟ẫ͟n͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟p͟h͟á͟ ͟s͟ả͟n͟.͟

͟V͟ị͟ ͟t͟r͟í͟ ͟r͟ố͟n͟

͟K͟h͟i͟ ͟x͟e͟m͟ ͟v͟ị͟ ͟t͟r͟í͟ ͟r͟ố͟n͟ ͟t͟ứ͟c͟ ͟l͟à͟ ͟x͟e͟m͟ ͟r͟ố͟n͟ ͟ở͟ ͟t͟h͟i͟ê͟n͟ ͟v͟ề͟ ͟p͟h͟ầ͟n͟ ͟b͟ụ͟n͟g͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟h͟a͟y͟ ͟b͟ụ͟n͟g͟ ͟d͟ư͟ớ͟i͟.͟ ͟N͟ế͟u͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟r͟ố͟n͟ ͟n͟ằ͟m͟ ͟t͟h͟i͟ê͟n͟ ͟v͟ề͟ ͟p͟h͟í͟a͟ ͟b͟ụ͟n͟g͟ ͟t͟r͟ê͟n͟,͟ ͟c͟h͟ủ͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟n͟h͟à͟n͟ ͟h͟ạ͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟l͟o͟ ͟c͟á͟i͟ ͟ă͟n͟ ͟c͟á͟i͟ ͟m͟ặ͟c͟.͟ ͟C͟h͟ỉ͟ ͟c͟ầ͟n͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟à͟y͟ ͟n͟ỗ͟ ͟l͟ự͟c͟ ͟l͟à͟m͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟ắ͟t͟ ͟g͟ặ͟t͟ ͟h͟á͟i͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟d͟ễ͟ ͟d͟à͟n͟g͟.͟

͟T͟r͟á͟i͟ ͟l͟ạ͟i͟,͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟r͟ố͟n͟ ͟ở͟ ͟v͟ị͟ ͟t͟r͟í͟ ͟p͟h͟ầ͟n͟ ͟b͟ụ͟n͟g͟ ͟d͟ư͟ớ͟i͟ ͟v͟à͟ ͟t͟h͟ấ͟p͟ ͟h͟ơ͟n͟,͟ ͟t͟à͟i͟ ͟v͟ậ͟n͟ ͟k͟é͟m͟ ͟s͟ắ͟c͟,͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟g͟i͟ỏ͟i͟ ͟q͟u͟ả͟n͟ ͟l͟ý͟ ͟t͟à͟i͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟,͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟g͟ặ͟p͟ ͟k͟h͟ó͟ ͟k͟h͟ă͟n͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟s͟ố͟n͟g͟.͟ ͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟à͟y͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟t͟ậ͟p͟ ͟t͟h͟ó͟i͟ ͟q͟u͟e͟n͟ ͟t͟í͟c͟h͟ ͟l͟ũ͟y͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟ả͟i͟ ͟đ͟ể͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟đ͟ỡ͟ ͟v͟ấ͟t͟ ͟v͟ả͟ ͟h͟ơ͟n͟.͟

͟H͟ì͟n͟h͟ ͟d͟á͟n͟g͟ ͟r͟ố͟n͟

͟T͟r͟o͟n͟g͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟t͟ư͟ớ͟n͟g͟ ͟h͟ọ͟c͟,͟ ͟r͟ố͟n͟ ͟c͟ó͟ ͟d͟ạ͟n͟g͟ ͟h͟ì͟n͟h͟ ͟t͟r͟ò͟n͟ ͟h͟o͟ặ͟c͟ ͟v͟u͟ô͟n͟g͟ ͟l͟à͟ ͟c͟á͟t͟ ͟t͟ư͟ớ͟n͟g͟.͟ ͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟k͟i͟ể͟u͟ ͟r͟ố͟n͟ ͟n͟à͟y͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟g͟i͟à͟u͟ ͟l͟ò͟n͟g͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟h͟ậ͟u͟,͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟q͟u͟ý͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟p͟h͟ù͟ ͟t͟r͟ợ͟,͟ ͟d͟ễ͟ ͟g͟ặ͟t͟ ͟h͟á͟i͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟c͟ô͟n͟g͟.͟

͟N͟ế͟u͟ ͟c͟ó͟ ͟h͟ì͟n͟h͟ ͟d͟á͟n͟g͟ ͟r͟ố͟n͟ ͟x͟i͟ê͟u͟ ͟v͟ẹ͟o͟,͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟g͟ặ͟p͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟ở͟ ͟n͟g͟ạ͟i͟.͟ ͟T͟u͟y͟ ͟n͟h͟i͟ê͟n͟,͟ ͟n͟ế͟u͟ ͟c͟ả͟i͟ ͟t͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟â͟m͟ ͟l͟ý͟,͟ ͟c͟ư͟ ͟x͟ử͟ ͟h͟ò͟a͟ ͟n͟h͟ã͟,͟ ͟k͟h͟i͟ê͟m͟ ͟n͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟g͟i͟ả͟m͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟l͟ợ͟i͟ ͟v͟à͟ ͟x͟u͟i͟ ͟x͟ẻ͟o͟ ͟c͟h͟o͟ ͟m͟ì͟n͟h͟.͟

͟D͟ư͟ớ͟i͟ ͟đ͟â͟y͟ ͟l͟à͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟s͟ố͟ ͟k͟i͟ể͟u͟ ͟t͟ư͟ớ͟n͟g͟ ͟r͟ố͟n͟ ͟đ͟o͟á͟n͟ ͟v͟ậ͟n͟ ͟m͟ệ͟n͟h͟ ͟c͟o͟n͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟

Nhin tuong ron biet ngay van menh suong kho, sang hen

K͟i͟ể͟u͟ ͟1͟:͟ ͟Y͟ế͟u͟,͟ ͟Y͟ể͟u͟ ͟t͟ư͟ớ͟n͟g͟,͟ ͟n͟g͟h͟è͟o͟ ͟h͟è͟n͟,͟ ͟t͟â͟m͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟đ͟ổ͟i͟ ͟t͟h͟a͟y͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟l͟ậ͟p͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟.͟

͟K͟i͟ể͟u ͟2͟:͟ ͟K͟h͟ỏ͟e͟ ͟m͟ạ͟n͟h͟,͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟s͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟u͟ậ͟n͟ ͟b͟u͟ồ͟m͟ ͟x͟u͟ô͟i͟ ͟g͟i͟ó͟,͟ ͟í͟t͟ ͟k͟h͟i͟ ͟k͟h͟ố͟n͟ ͟k͟h͟ó͟,͟ ͟đ͟ô͟n͟ ͟h͟ậ͟u͟,͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟.͟

͟K͟i͟ể͟u͟ ͟3͟:͟ ͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟h͟i͟ể͟u͟ ͟b͟i͟ế͟t͟,͟ ͟c͟ó͟ ͟p͟h͟ú͟c͟ ͟p͟h͟ậ͟n͟ ͟t͟h͟i͟ế͟u͟ ͟q͟u͟y͟ế͟t͟ ͟đ͟o͟á͟n͟ ͟v͟à͟ ͟l͟ò͟n͟g͟ ͟t͟ự͟ ͟t͟ô͟n͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟a͟o͟,͟ ͟d͟ễ͟ ͟n͟g͟h͟e͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟k͟h͟u͟y͟ê͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟p͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟.͟ ͟R͟i͟ê͟n͟g͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟x͟ấ͟u͟ ͟l͟à͟ ͟d͟ễ͟ ͟c͟h͟e͟n͟ ͟n͟g͟a͟n͟g͟ ͟v͟à͟o͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟l͟ứ͟a͟ ͟đ͟ô͟i͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟k͟h͟á͟c͟.͟

͟K͟i͟ể͟u͟ ͟4͟:͟ ͟M͟a͟n͟g͟ ͟m͟ệ͟n͟h͟ ͟đ͟à͟o͟ ͟h͟o͟a͟,͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟m͟ư͟u͟ ͟m͟ẹ͟o͟,͟ ͟l͟ắ͟m͟ ͟c͟h͟i͟ê͟u͟ ͟t͟r͟ò͟.͟

͟K͟i͟ể͟u͟ ͟5͟:͟ ͟K͟h͟ỏ͟e͟,͟ ͟g͟i͟à͟u͟ ͟c͟ó͟,͟ ͟q͟u͟ý͟ ͟p͟h͟á͟i͟.͟

͟K͟i͟ể͟u͟ ͟6͟:͟ ͟C͟ó͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟d͟u͟y͟ê͟n͟ ͟v͟à͟ ͟n͟ă͟n͟g͟ ͟l͟ự͟c͟ ͟b͟i͟ể͟u͟ ͟đ͟ạ͟t͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟t͟ố͟t͟.͟ ͟N͟ế͟u͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟l͟à͟ ͟n͟g͟h͟ệ͟ ͟s͟ĩ͟,͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟l͟à͟ ͟c͟h͟u͟y͟ê͟n͟ ͟g͟i͟a͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟l͟ĩ͟n͟h͟ ͟v͟ự͟c͟ ͟n͟à͟o͟ ͟đ͟ó͟.͟
͟(͟B͟à͟i͟ ͟v͟i͟ế͟t͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟m͟a͟n͟g͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟c͟h͟ấ͟t͟ ͟t͟h͟a͟m͟ ͟k͟h͟ả͟o͟,͟ ͟c͟u͟n͟g͟ ͟c͟ấ͟p͟ ͟n͟ộ͟i͟ ͟d͟u͟n͟g͟ ͟m͟a͟n͟g͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟t͟r͟ắ͟c͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟m͟ ͟v͟u͟i͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟đ͟ọ͟c͟)͟.͟

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button