Tin HayTin Mới

1͟͟͟3͟͟͟/͟͟͟1͟͟͟:͟͟͟ ͟͟͟N͟͟͟h͟͟͟ó͟͟͟m͟͟͟ ͟͟͟t͟͟͟h͟͟͟ợ͟͟͟ ͟͟͟s͟͟͟ơ͟͟͟n͟͟͟ ͟͟͟v͟͟͟à͟͟͟ ͟͟͟m͟͟͟à͟͟͟n͟͟͟

B͟é͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟5͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟c͟h͟ơ͟i͟ ͟ở͟ ͟v͟ư͟ờ͟n͟ ͟c͟à͟ ͟p͟h͟ê͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟m͟a͟y͟ ͟r͟ơ͟i͟ ͟x͟u͟ố͟n͟g͟ ͟g͟i͟ế͟n͟g͟ ͟s͟â͟u͟ ͟v͟à͟ ͟m͟a͟y͟ ͟m͟ắ͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟n͟h͟ó͟m͟ ͟t͟h͟ợ͟ ͟s͟ơ͟n͟ ͟g͟i͟ả͟i͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟c͟ô͟n͟g͟.͟

͟S͟á͟n͟g͟ ͟1͟3͟/͟1͟,͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟l͟ã͟n͟h͟ ͟đ͟ạ͟o͟ ͟U͟B͟N͟D͟ ͟x͟ã͟ ͟C͟ư͟ ͟B͟a͟o͟ ͟(͟t͟h͟ị͟ ͟x͟ã͟ ͟B͟u͟ô͟n͟ ͟H͟ồ͟,͟ ͟Đ͟ắ͟k͟ ͟L͟ắ͟k͟)͟ ͟x͟á͟c͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟,͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟đ͟ị͟a͟ ͟b͟à͟n͟ ͟v͟ừ͟a͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟v͟ụ͟ ͟t͟a͟i͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟b͟é͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟b͟ị͟ ͟n͟g͟ã͟ ͟x͟u͟ố͟n͟g͟ ͟g͟i͟ế͟n͟g͟ ͟v͟à͟ ͟m͟a͟y͟ ͟m͟ắ͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟l͟ớ͟n͟ ͟ứ͟n͟g͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟k͟ị͟p͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟.͟

Nhóm thợ sơn và màn giải cứu bé trai dưới giếng sâu gây xúc động - 1
Cháu bé 5 tuổi được đưa lên bờ an toàn (Ảnh cắt từ clip).

T͟h͟e͟o͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟ ͟b͟a͟n͟ ͟đ͟ầ͟u͟,͟ ͟v͟à͟o͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟1͟2͟/͟1͟,͟ ͟b͟é͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟5͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟c͟h͟ơ͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟g͟á͟i͟ ͟ở͟ ͟v͟ư͟ờ͟n͟ ͟c͟à͟ ͟p͟h͟ê͟ ͟p͟h͟í͟a͟ ͟s͟a͟u͟ ͟n͟h͟à͟.͟ ͟L͟ú͟c͟ ͟n͟à͟y͟,͟ ͟b͟é͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟m͟a͟y͟ ͟r͟ơ͟i͟ ͟x͟u͟ố͟n͟g͟ ͟g͟i͟ế͟n͟g͟;͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟h͟ô͟ ͟h͟o͟á͟n͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟l͟ớ͟n͟ ͟t͟ớ͟i͟ ͟ứ͟n͟g͟ ͟c͟ứ͟u͟.͟

͟T͟h͟ờ͟i͟ ͟đ͟i͟ể͟m͟ ͟n͟à͟y͟ ͟c͟ó͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟h͟ó͟m͟ ͟t͟h͟ợ͟ ͟s͟ơ͟n͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟l͟à͟m͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟g͟ầ͟n͟ ͟đ͟ó͟ ͟n͟g͟h͟e͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟t͟i͟ế͟n͟g͟ ͟k͟ê͟u͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟v͟ộ͟i͟ ͟v͟à͟n͟g͟ ͟c͟h͟ạ͟y͟ ͟t͟ớ͟i͟.͟ ͟T͟r͟o͟n͟g͟ ͟đ͟ó͟ ͟c͟ó͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟t͟h͟a͟n͟h͟ ͟n͟i͟ê͟n͟ ͟d͟ũ͟n͟g͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟q͟u͟ấ͟n͟ ͟d͟â͟y͟ ͟d͟ù͟ ͟v͟à͟o͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟ể͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟k͟h͟á͟c͟ ͟đ͟ư͟a͟ ͟x͟u͟ố͟n͟g͟ ͟g͟i͟ế͟n͟g͟.͟

͟S͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟p͟h͟á͟t͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟b͟é͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟à͟y͟ ͟d͟ù͟n͟g͟ ͟d͟â͟y͟ ͟q͟u͟ấ͟n͟ ͟v͟à͟o͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟b͟é͟ ͟v͟à͟ ͟h͟ô͟ ͟h͟o͟á͟n͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟ở͟ ͟p͟h͟í͟a͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟k͟é͟o͟ ͟l͟ê͟n͟.͟

͟Q͟u͟á͟ ͟t͟r͟ìn͟h͟ ͟g͟i͟ả͟i͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟b͟é͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟â͟n͟ ͟q͟u͟a͟y͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟c͟l͟i͟p͟ ͟v͟à͟ ͟đ͟ă͟n͟g͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟ ͟x͟ã͟ ͟h͟ộ͟i͟ ͟F͟a͟c͟e͟b͟o͟o͟k͟.͟ ͟T͟r͟o͟n͟g͟ ͟đ͟o͟ạ͟n͟ ͟c͟l͟i͟p͟,͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟t͟h͟ợ͟ ͟s͟ơ͟n͟ ͟m͟ặ͟c͟ ͟á͟o͟ ͟t͟r͟ắ͟n͟g͟ ͟x͟u͟n͟g͟ ͟p͟h͟o͟n͟g͟ ͟x͟u͟ố͟n͟g͟ ͟g͟i͟ế͟n͟g͟ ͟đ͟ể͟ ͟t͟ì͟m͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟b͟é͟,͟ ͟c͟ó͟ ͟6͟ ͟-͟ ͟7͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟k͟h͟á͟c͟ ͟ở͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟l͟à͟m͟ ͟n͟h͟i͟ệ͟m͟ ͟v͟ụ͟ ͟k͟é͟o͟ ͟d͟â͟y͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟k͟h͟i͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟t͟í͟n͟ ͟h͟i͟ệ͟u͟ ͟ở͟ ͟p͟h͟í͟a͟ ͟d͟ư͟ớ͟i͟ ͟g͟i͟ế͟n͟g͟.͟

͟S͟a͟u͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟v͟à͟i͟ ͟p͟h͟ú͟t͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟b͟é͟ ͟đ͟ã͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟đ͟ư͟a͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟b͟ờ͟ ͟a͟n͟ ͟t͟o͟à͟n͟,͟ ͟m͟ọ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟x͟u͟n͟g͟ ͟q͟u͟a͟n͟h͟ ͟r͟e͟o͟ ͟h͟ò͟ ͟m͟ừ͟n͟g͟ ͟r͟ỡ͟ ͟v͟ì͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟b͟é͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟b͟ị͟ ͟n͟g͟u͟y͟ ͟h͟i͟ể͟m͟ ͟t͟ớ͟i͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟.͟ ͟N͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟à͟y͟ ͟s͟a͟u͟ ͟đ͟ó͟ ͟đ͟ã͟ ͟đ͟ư͟a͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟b͟é͟ ͟đ͟i͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟ ͟k͟i͟ể͟m͟ ͟t͟r͟a͟ ͟t͟h͟ê͟m͟.͟

Nhóm thợ sơn và màn giải cứu bé trai dưới giếng sâu gây xúc động - 2
Mọi người vui mừng khi cháu bé không ɴguy hiểм đến tính mạng (Ảnh cắt từ clip).

L͟ã͟n͟h͟ ͟đ͟ạ͟o͟ ͟U͟B͟N͟D͟ ͟x͟ã͟ ͟C͟ư͟ ͟B͟a͟o͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟t͟h͟ê͟m͟,͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟b͟é͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟ứ͟n͟g͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟k͟ị͟p͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟v͟à͟ ͟m͟a͟y͟ ͟m͟ắ͟n͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟b͟ị͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟t͟í͟c͟h͟ ͟g͟ì͟ ͟n͟ặ͟n͟g͟ ͟n͟ề͟.͟

͟T͟h͟e͟o͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟s͟á͟t͟,͟ ͟c͟h͟i͟ế͟c͟ ͟g͟i͟ế͟n͟g͟ ͟n͟ơ͟i͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟b͟é͟ ͟r͟ơ͟i͟ ͟x͟u͟ố͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟h͟ề͟ ͟c͟ó͟ ͟n͟ắ͟p͟ ͟đ͟ậ͟y͟,͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟g͟i͟ế͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟c͟à͟n͟h͟ ͟c͟â͟y͟,͟ ͟l͟á͟ ͟k͟h͟ô͟ ͟p͟h͟ủ͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟m͟i͟ệ͟n͟g͟ ͟g͟i͟ế͟n͟g͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟t͟r͟ở͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟c͟á͟i͟ ͟b͟ẫ͟y͟ ͟n͟g͟u͟y͟ ͟h͟i͟ể͟m͟.͟

͟Đ͟o͟ạ͟n͟ ͟c͟l͟i͟p͟ ͟s͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟đ͟ă͟n͟g͟ ͟t͟ả͟i͟ ͟đ͟ã͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟h͟à͟n͟g͟ ͟n͟g͟h͟ì͟n͟ ͟l͟ư͟ợ͟t͟ ͟c͟h͟i͟a͟ ͟s͟ẻ͟,͟ ͟b͟ì͟n͟h͟ ͟l͟u͟ậ͟n͟,͟ ͟đ͟a͟ ͟p͟h͟ầ͟n͟ ͟đ͟ề͟u͟ ͟m͟ừ͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟b͟é͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟v͟à͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟p͟h͟ụ͟c͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟s͟ự͟ ͟d͟ũ͟n͟g͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟h͟ó͟m͟ ͟t͟h͟ợ͟ ͟s͟ơ͟n͟ ͟đ͟ã͟ ͟h͟ế͟t͟ ͟l͟ò͟n͟g͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟c͟h͟á͟u͟.͟

͟N͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟t͟ỏ͟ ͟r͟a͟ ͟b͟ă͟n͟ ͟k͟h͟o͟ă͟n͟ ͟k͟h͟i͟ ͟c͟h͟i͟ế͟c͟ ͟g͟i͟ế͟n͟g͟ ͟q͟u͟á͟ ͟n͟g͟u͟y͟ ͟h͟i͟ể͟m͟,͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟d͟ẫ͟n͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟t͟a͟i͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟đ͟á͟n͟g͟ ͟t͟i͟ế͟c͟.͟

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button