Tin HayTin Mới

T͟ừ͟ ͟b͟ỏ͟ ͟h͟ô͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟7͟ ͟n͟ă͟m͟,͟ ͟

Đ͟ã͟ ͟t͟ừ͟n͟g͟ ͟k͟ế͟t͟ ͟h͟ô͟n͟,͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟c͟o͟n͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟k͟h͟i͟ ͟ở͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟c͟h͟u͟y͟ể͟n͟ ͟g͟i͟ớ͟i͟,͟ ͟H͟ồ͟n͟g͟ ͟P͟h͟ú͟c͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟r͟a͟:͟ ͟“͟Đ͟â͟y͟ ͟l͟à͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟m͟à͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟c͟ầ͟n͟”͟.͟

͟N͟ă͟m͟ ͟2͟0͟1͟1͟,͟ ͟H͟ồ͟n͟g͟ ͟P͟h͟ú͟c͟ ͟(͟n͟i͟c͟k͟n͟a͟m͟e͟ ͟H͟a͟p͟p͟y͟,͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟l͟à͟ ͟g͟i͟á͟o͟ ͟v͟i͟ê͟n͟ ͟d͟ạ͟y͟ ͟l͟à͟m͟ ͟n͟a͟i͟l͟)͟ ͟k͟ế͟t͟ ͟h͟ô͟n͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟c͟ũ͟ ͟v͟à͟ ͟c͟ó͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟ô͟ ͟c͟o͟n͟ ͟g͟á͟i͟.͟ ͟N͟h͟ư͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟g͟i͟a͟n͟ ͟t͟r͟ô͟i͟ ͟q͟u͟a͟,͟ ͟P͟h͟ú͟c͟ ͟d͟ầ͟n͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟r͟a͟ ͟c͟o͟n͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟h͟ậ͟t͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ì͟n͟h͟.͟ ͟C͟u͟ộ͟c͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟h͟ô͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟P͟h͟ú͟c͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟t͟r͟ụ͟c͟ ͟t͟r͟ặ͟c͟.͟

͟N͟ă͟m͟ ͟2͟0͟1͟5͟,͟ ͟P͟h͟ú͟c͟ ͟s͟a͟n͟g͟ ͟D͟u͟b͟a͟i͟ ͟l͟à͟m͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟m͟o͟n͟g͟ ͟m͟u͟ố͟n͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ế͟ᴍ͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟l͟o͟ ͟c͟h͟o͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟,͟ ͟c͟o͟n͟ ͟c͟á͟i͟.͟ ͟“͟S͟a͟n͟g͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟c͟ũ͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟c͟h͟ỗ͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟l͟à͟m͟,͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟c͟ả͟ ͟c͟h͟ủ͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟l͟u͟ô͟n͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟y͟ê͟n͟ ͟t͟â͟m͟.͟ ͟M͟à͟ ͟s͟a͟n͟g͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟ấ͟y͟ ͟m͟ỗ͟i͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟l͟à͟m͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟c͟ậ͟t͟ ͟l͟ự͟c͟ ͟l͟u͟ô͟n͟,͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟l͟à͟ ͟đ͟ô͟n͟g͟ ͟k͟h͟á͟c͟h͟.͟ ͟K͟h͟i͟ ͟g͟ọ͟i͟ ͟đ͟i͟ệ͟n͟ ͟v͟ề͟ ͟c͟h͟o͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟l͟à͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟ở͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟ ͟n͟g͟ủ͟ ͟t͟h͟ô͟i͟.͟ ͟L͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟g͟ử͟i͟ ͟đ͟ề͟u͟ ͟v͟ề͟ ͟c͟h͟o͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟,͟ ͟l͟o͟ ͟c͟h͟i͟ ͟p͟h͟í͟ ͟n͟u͟ô͟i͟ ͟c͟o͟n͟.͟

H͟ồ͟n͟g͟ ͟P͟h͟ú͟c͟ ͟v͟à͟ ͟K͟i͟m͟ ͟P͟h͟ụ͟n͟g͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟n͟h͟a͟u͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟n͟a͟y͟ ͟đ͟ã͟ ͟h͟ơ͟n͟ ͟4͟ ͟n͟ă͟m͟.͟

͟Đ͟ế͟n͟ ͟k͟h͟i͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟v͟à͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟c͟ũ͟ ͟c͟ó͟ ͟v͟ấ͟n͟ ͟đ͟ề͟,͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟c͟ó͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟l͟à͟:͟ ͟“͟D͟ừ͟n͟g͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟đ͟i͟ ͟a͟n͟h͟,͟ ͟e͟m͟ ͟m͟ệ͟t͟ ͟r͟ồ͟i͟,͟ ͟b͟u͟ô͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟e͟m͟ ͟đ͟i͟”͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟a͟n͟h͟ ͟ấ͟y͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟l͟à͟:͟ ͟“͟Ừ͟,͟ ͟đ͟i͟ ͟đ͟i͟”͟.͟ ͟B͟ố͟ ͟m͟ẹ͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟g͟i͟ụ͟c͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟v͟ề͟ ͟v͟ì͟ ͟l͟o͟ ͟l͟ắ͟n͟g͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟q͟u͟y͟ế͟t͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟ở͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟l͟à͟m͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟3͟ ͟n͟ă͟m͟.͟

͟T͟ớ͟i͟ ͟k͟h͟i͟ ͟v͟ề͟ ͟n͟ư͟ớ͟c͟,͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟v͟ề͟ ͟t͟ậ͟n͟ ͟n͟h͟à͟ ͟x͟i͟n͟ ͟p͟h͟é͟p͟ ͟b͟ố͟ ͟m͟ẹ͟ ͟đ͟ể͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟l͟y͟ ͟h͟ô͟n͟.͟ ͟T͟h͟ự͟c͟ ͟s͟ự͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟v͟ì͟ ͟b͟ổ͟n͟ ͟p͟h͟ậ͟n͟ ͟l͟à͟m͟ ͟v͟ợ͟,͟ ͟l͟à͟m͟ ͟m͟ẹ͟,͟ ͟l͟à͟m͟ ͟c͟o͟n͟,͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟đ͟ã͟ ͟c͟ố͟ ͟g͟ắ͟n͟g͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟b͟a͟o͟ ͟n͟h͟i͟ê͟u͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟q͟u͟a͟ ͟v͟à͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟l͟à͟m͟ ͟h͟ế͟t͟ ͟s͟ứ͟c͟ ͟r͟ồ͟i͟.͟ ͟B͟â͟y͟ ͟g͟i͟ờ͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟m͟u͟ố͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟v͟ì͟ ͟b͟ả͟n͟ ͟t͟h͟â͟n͟”͟ ͟–͟ ͟P͟h͟ú͟c͟ ͟k͟ể͟.͟ ͟C͟ô͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟ ͟t͟h͟ứ͟c͟ ͟l͟y͟ ͟h͟ô͟n͟ ͟v͟à͟o͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟2͟0͟1͟8͟.͟

͟T͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟k͟h͟i͟ ͟đ͟i͟ ͟x͟u͟ấ͟t͟ ͟k͟h͟ẩ͟u͟ ͟l͟a͟o͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟,͟ ͟P͟h͟ú͟c͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟h͟a͟m͟ ͟g͟i͟a͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟s͟ố͟ ͟h͟ộ͟i͟ ͟n͟h͟ó͟m͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟ộ͟n͟g͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟L͟G͟B͟T͟ ͟v͟à͟ ͟q͟u͟e͟n͟ ͟K͟i͟m͟ ͟P͟h͟ụ͟n͟g͟ ͟(͟2͟9͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟,͟ ͟n͟i͟c͟k͟n͟a͟m͟e͟ ͟l͟à͟ ͟K͟e͟n͟,͟ ͟l͟à͟m͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟t͟ư͟ ͟t͟à͟i͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟ ͟t͟ự͟ ͟d͟o͟)͟.͟ ͟C͟ả͟ ͟h͟a͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟q͟u͟a͟ ͟l͟ạ͟i͟.͟ ͟L͟ú͟c͟ ͟n͟à͟y͟,͟ ͟P͟h͟ụ͟n͟g͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟g͟á͟i͟ ͟k͟h͟á͟c͟.͟

P͟h͟ú͟c͟ ͟t͟ừ͟n͟g͟ ͟k͟ế͟t͟ ͟h͟ô͟n͟ ͟v͟à͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟c͟o͟n͟,͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟à͟y͟,͟ ͟c͟ô͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟r͟a͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟c͟ầ͟n͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟ả͟n͟ ͟t͟h͟â͟n͟ ͟m͟ì͟n͟h͟.͟

 

C͟ả͟ ͟h͟a͟i͟ ͟t͟ừ͟n͟g͟ ͟l͟à͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟t͟â͟m͟ ͟g͟i͟a͟o͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟n͟h͟a͟u͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟n͟à͟o͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟h͟a͟y͟.͟

͟S͟a͟u͟ ͟n͟à͟y͟ ͟k͟h͟i͟ ͟P͟h͟ú͟c͟ ͟s͟a͟n͟g͟ ͟D͟u͟b͟a͟i͟,͟ ͟c͟ô͟ ͟v͟à͟ ͟P͟h͟ụ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ỉ͟n͟h͟ ͟t͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟q͟u͟a͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟h͟a͟u͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟t͟ư͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟l͟à͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟b͟ạ͟n͟.͟ ͟M͟ỗ͟i͟ ͟k͟h͟i͟ ͟b͟u͟ồ͟n͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟g͟ì͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟P͟h͟ú͟c͟ ͟n͟h͟ắ͟n͟ ͟t͟i͟n͟ ͟c͟h͟o͟ ͟P͟h͟ụ͟n͟g͟ ͟v͟à͟ ͟đ͟ề͟u͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟k͟h͟u͟y͟ê͟n͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟h͟ữ͟u͟ ͟í͟c͟h͟.͟ ͟C͟u͟ộ͟c͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟n͟ơ͟i͟ ͟đ͟ấ͟t͟ ͟k͟h͟á͟c͟h͟ ͟q͟u͟ê͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟P͟h͟ú͟c͟ ͟m͟ệ͟t͟ ͟m͟ỏ͟i͟,͟ ͟t͟ủ͟i͟ ͟t͟h͟â͟n͟,͟ ͟t͟h͟ậ͟m͟ ͟c͟h͟í͟ ͟b͟ị͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟n͟ạ͟t͟,͟ ͟ứ͟c͟ ͟ʜ͟ɪ͟ế͟ᴘ͟.͟ ͟L͟ú͟c͟ ͟y͟ế͟u͟ ͟đ͟ᴜ͟ố͟ɪ͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟,͟ ͟c͟ô͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟g͟i͟ã͟i͟ ͟b͟à͟y͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟P͟h͟ụ͟n͟g͟.͟

͟D͟ầ͟n͟ ͟d͟ầ͟n͟,͟ ͟c͟ả͟ ͟h͟a͟i͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟t͟h͟i͟ế͟u͟ ͟t͟h͟i͟ế͟u͟ ͟m͟ỗ͟i͟ ͟k͟h͟i͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟t͟i͟n͟ ͟n͟h͟ắ͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟p͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟đ͟ó͟ ͟đ͟ã͟ ͟c͟h͟i͟a͟ ͟t͟a͟y͟ ͟v͟ì͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟h͟ợ͟p͟.͟ ͟N͟h͟ư͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟P͟h͟ụ͟n͟g͟ ͟t͟ỏ͟ ͟t͟ì͟n͟h͟,͟ ͟P͟h͟ú͟c͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟d͟á͟m͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟l͟ờ͟i͟.͟ ͟B͟ở͟i͟ ͟c͟ô͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟h͟i͟ể͟u͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟v͟ề͟ ͟c͟ộ͟n͟g͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟L͟G͟B͟T͟,͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟e͟ ͟d͟è͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟r͟a͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟v͟à͟o͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟x͟ã͟ ͟h͟ộ͟i͟,͟ ͟s͟ợ͟ ͟c͟o͟n͟ ͟g͟á͟i͟ ͟s͟ẽ͟ ͟t͟ừ͟ ͟m͟ẹ͟ ͟k͟h͟i͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟…͟ ͟N͟h͟ư͟n͟g͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟n͟g͟h͟e͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟k͟h͟u͟y͟ê͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟P͟h͟ụ͟n͟g͟,͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟đ͟ờ͟i͟ ͟n͟g͟ắ͟n͟ ͟l͟ắ͟m͟,͟ ͟h͟ã͟y͟ ͟t͟h͟ử͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟l͟ầ͟n͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟t͟h͟ậ͟t͟ ͟ý͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟a͟,͟ ͟P͟h͟ú͟c͟ ͟đ͟ã͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟y͟ê͟u͟.͟

K͟h͟i͟ ͟ở͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟P͟h͟ụ͟n͟g͟,͟ ͟P͟h͟ú͟c͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟r͟a͟:͟ ͟“͟Đ͟â͟y͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟l͟à͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟c͟ầ͟n͟”͟.͟

͟Y͟ê͟u͟ ͟x͟a͟ ͟8͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟P͟h͟ú͟c͟ ͟q͟u͟á͟ ͟v͟ấ͟t͟ ͟v͟ả͟,͟ ͟P͟h͟ụ͟n͟g͟ ͟k͟h͟u͟y͟ê͟n͟:͟ ͟“͟V͟ề͟ ͟đ͟i͟,͟ ͟m͟ọ͟i͟ ͟t͟h͟ứ͟ ͟đ͟ể͟ ͟a͟n͟h͟ ͟l͟o͟”͟.͟ ͟C͟â͟u͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟P͟h͟ụ͟n͟g͟ ͟l͟à͟m͟ ͟P͟h͟ú͟c͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟x͟ú͟c͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟.͟ ͟Đ͟ó͟ ͟l͟à͟ ͟l͟ầ͟n͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟t͟i͟ê͟n͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟đ͟ờ͟i͟ ͟c͟ô͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟,͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟t͟â͟m͟.͟ ͟V͟à͟ ͟l͟ầ͟n͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟t͟i͟ê͟n͟ ͟k͟h͟i͟ ͟c͟ầ͟m͟ ͟t͟a͟y͟ ͟P͟h͟ụ͟n͟g͟,͟ ͟P͟h͟ú͟c͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟h͟ố͟t͟ ͟l͟ê͟n͟:͟ ͟“͟Đ͟â͟y͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟l͟à͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟c͟ầ͟n͟”͟.͟ ͟Đ͟ế͟n͟ ͟n͟a͟y͟,͟ ͟c͟ặ͟p͟ ͟đ͟ô͟i͟ ͟đ͟ã͟ ͟ở͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟n͟h͟a͟u͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟h͟ơ͟n͟ ͟4͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟v͟à͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟v͟ô͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟h͟ạ͟n͟h͟ ͟p͟h͟ú͟c͟.͟

͟h͟t͟t͟p͟:͟/͟/͟n͟h͟i͟p͟s͟o͟n͟g͟v͟i͟e͟t͟.͟t͟o͟q͟u͟o͟c͟.͟v͟n͟/͟t͟u͟-͟b͟o͟-͟h͟o͟n͟-͟n͟h͟a͟n͟-͟7͟-͟n͟a͟m͟-͟c͟o͟-͟g͟i͟a͟o͟-͟t͟r͟e͟-͟x͟i͟n͟-͟c͟h͟o͟n͟g͟-͟b͟u͟o͟n͟g͟-͟t͟a͟y͟-͟d͟e͟-͟d͟e͟n͟-͟v͟o͟i͟-͟n͟g͟u͟o͟i͟-͟y͟e͟u͟-͟c͟h͟u͟y͟e͟n͟-͟g͟i͟o͟i͟-͟8͟2͟0͟2͟2͟1͟0͟1͟2͟2͟5͟0͟2͟3͟4͟1͟7͟.͟h͟t͟

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button